Search result for

มือใหม่

   
33 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มือใหม่-, *มือใหม่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือใหม่[V] begin to do or learn something, See also: be inexperienced, be amateur, Syn. เริ่มหัด, ไม่ชำนาญ, อ่อนหัด, Ant. มือเก่า, Example: ในช่วงแรก หัวหน้ายังให้เขาทำงานง่ายๆ เพราะเขายังมือใหม่อยู่, Thai definition: ยังไม่มีความชำนาญ
มือใหม่[ADJ] inexperienced, See also: unpracticed, untrained, fresh, amateur, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: คุณแม่มือใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก ต่อรายการโทรทัศน์, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
มือใหม่[N] novice, See also: beginner, inexperienced person, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: การติดตั้งโปรแกรมประเภทนี้ค่อนข้างยาก ไม่เหมาะกับมือใหม่ หรือผู้ที่ชอบทดลองโปรแกรมใหม่ๆ, Thai definition: ผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มือใหม่ว. ยังไม่มีความชำนาญ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The artillery shells, tank shells, rocket casings--เรายังมือใหม่อยู่นะ Schindler's List (1993)
I says to myself, "Leon's a pro. Nobody uses that except beginners. "ฉันพูดกับตัวเองว่า"ลีอองเป็นมืออาชีพ ไม่มีใครทำอย่างนั้นนอกจากมือใหม่Léon: The Professional (1994)
An ear infection, anything, sends him to the emergency room, where I get some nine-year-old they just made a doctor.แค่หูอักเสบก็ต้อง ส่งแกไปห้องฉุกเฉิน... ...ที่มีแต่หมอมือใหม่ เพิ่งสำเร็จมาหมาด ๆ As Good as It Gets (1997)
That's not a beginner's rod, you know.มันไม่ใช่ของสำหรับมือใหม่ คุณรู้ไหม? April Story (1998)
Oh, I can't really hire novices.ผมไม่จ้างมือใหม่ Woman on Top (2000)
This is Wako Finance.นักธุรกิจมือใหม่ Platonic Sex (2001)
4927, you are still a rookie4927, คุณยังเป็นมือใหม่ Infernal Affairs (2002)
I'm showing off my latest gizmo, the bark translator.ฉันกำลังอวดเครื่องมือใหม่ล่าสุด... เครื่องแปลเสียงเห่า Inspector Gadget 2 (2003)
- Woh! I must work on my wave.-โวว ผมคงต้องหัดโบกมือใหม่แล้ว Love Actually (2003)
Sorry! New valet.โทษครับ มือใหม่หัดขับ Around the World in 80 Days (2004)
Well, in my opinion - Chic - l think since we're beginners, a good idea would be,เออ สำหรับผมแล้ว "ชิค" เนื่องจาก พวกเรายังเป็นมือใหม่ น่าจะเรียน... Shall We Dance (2004)
With my technique, even a beginner, can learn to play very well.ตามเทคนิคของผม ต่อให้เป็นมือใหม่ ก็สามารถฝึกเล่นได้ดี เชื่อผมสิ Swing Girls (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือใหม่[v.] (meūmai) EN: begin to do sth ; begin to learn sth   
มือใหม่[n.] (meūmai) EN: novice   FR: novice [m] ; débutant [m] ; commençant [m] (vx) ; bleu [m] (fam.)
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau

English-Thai: Longdo Dictionary
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
noob(n collq) มือใหม่, คนที่ไม่ประสีประสา (อาจใช้ในความหมายเชิงดูหมิ่น), S. rookie, newbie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rookie[SL] ไม่มีประสบการณ์, See also: มือใหม่
rooky[SL] ไม่มีประสบการณ์, See also: มือใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dub(ดับ) {dubbed,dubbing,dubs} v.,n. (การ) เอาดาบแตะไหล่ (ให้เป็นอัศวิน) ,ให้ฉายา,ทำให้เรียบ,ถูให้เรียบ,ใช้น้ำมันทาให้เรียบ,ตี,แทง,ทิ่ม n. คนที่ไร้ฝีมือ,มือใหม่,คนที่อืดอาด abbr. dysfunctional uterine bleeding
freshman(เฟรช'เมิน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นิสิตใหม่,นักศึกษาปีที่1,มือใหม่., See also: freshmanship n. -pl. freshmen
gigo(กิโก) ย่อมาจาก garbage in , garbage out พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลว่า เข้าผิด ออกผิด แต่ถ้าแปลตามตัวจะได้ว่า ขยะเข้า ขยะออก เป็นคำกล่าวที่ใช้เตือนสติผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่า ถ้าใส่ข้อมูลที่ไร้คุณค่าลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องก็มิอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นมีค่าขึ้นมาได้เลย อีกนัยหนึ่ง เป็นการบอกให้นักคอมพิวเตอร์มือใหม่รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หาใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเนรมิตข้อมูลเลว ๆ ให้เป็นสารสนเทศ (information) ดี ๆ ได้ ถ้าใส่ขยะ (ข้อมูลเลว ๆ) เข้าไป ก็จะได้ขยะ (สารสนเทศเลว ๆ) ออกมา
tenderfoot(เทน'เดอะฟูท) n. คนอ่อนหัด,คนไร้ประสบการณ์,มือใหม่, Syn. beginner
tyro(ไท'โร) n. ผู้เริ่มเรียน,คนใหม่,มือใหม่. pl. tyros, See also: tyronic adj., Syn. tiro.
youngling(ยัง'ลิง) n. คนหนึ่งคนสาว,ลูกสัตว์,สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย,ผู้หัดใหม่,มือใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
greenhorn(n) คนอ่อนหัด,คนหน้าใหม่,มือใหม่,คนหนุ่ม,คนด้อยประสบการณ์
tyro(n) คนหัดใหม่,มือใหม่
youngling(n) เด็กหนุ่มสาว,สัตว์อ่อน,ต้นไม้อ่อน,มือใหม่,ผู้หัดใหม่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nood[นูด] (adj) มือใหม่,คนที่ไม่ประสีประสา (ใช้ในความหมายเชิงดูหมิ่น)
See also: S. noob,rookie,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top