ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

veteran

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -veteran-, *veteran*
Possible hiragana form: う゛ぇてらん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
veteran(adj) ซึ่งมีประสบการณ์, See also: ซี่งมีความรู้, Syn. experienced, practiced
veteran(n) ผู้มีประสบการณ์, See also: ผู้ทรงภูมิ, ผู้ทรงคุณวุฒิ, Syn. old hand, past master, Ant. amateur, beginner, novice
veteran(n) ทหารผ่านศึก
Veterans Day(n) วันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่ 11 พ.ย ของทุกปี, Syn. Armistice Day

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
veteran(เวท'เทอเริน) n. ทหารผ่านศึก, ผู้มีประสบการณ์, ผู้ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานาน. adj. มีประสบการณ์, ผ่านศึกมาแล้ว, เกี่ยวกับทหารผ่านศึกหรือผู้ที่ได้ทำงานในอาชีพหนึ่งมานานแล้ว, Syn. ex-serviceman

English-Thai: Nontri Dictionary
veteran(adj) เก่าแก่, มีประสบการณ์, จัดเจน, ช่ำชอง
veteran(n) ทหารผ่านศึก, ผู้มีประสบการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
veteran๑. ทหารผ่านศึก๒. ผู้ช่ำชอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veteran๑. ทหารผ่านศึก๒. ผู้ช่ำชอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
veteran's preferenceสิทธิพิเศษของทหารผ่านศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veteransทหารผ่านศึก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
veteran(n) ทหารผ่านศึก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now I entrust you to the care of miss Tanner, one of our veteran teachers here.ขอมอบเธอให้อยู่ในความดูแลของ คุณ แทนเนอร์, ครูคนเก่งของเราคนหนึ่งที่นี่ Suspiria (1977)
So, for the veteran southpaw, his summer of woes continues.สำหรับสิงห์อีซ้าย ฤดูร้อนแห่งความเศร้าดำเนินต่อไป Field of Dreams (1989)
Often they are combat veterans with experience of shooting at soldiers... and planting explosives.บ่อยครั้งที่พวกเขาต่อสู้อยู่กับทหารผ่านศึก ประสบกา? และการปลูกวัตถุระเบิด In the Name of the Father (1993)
U.S. Vietnam war veterans exposed to Agent Orange were able to sue Monsanto for causing their illnesses.สิ่งที่แตกต่างจากเหยื่อชาวเวียดนามก็คือ ทหารผ่านศึกชาวอเมริกันที่ตกเป็นเหยื่อฝนเหลือง The Corporation (2003)
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล... The Corporation (2003)
Now, just after 9:00 p.m. Last night, Detective William Lewis, an eight-year veteran of the force and an active member of the black community, was gunned down by a fellow officer.ทีนี้ หลัง 3 ทุ่มเมื่อคืน นักสืบ วิลเลี่ยม ลิวอิส ทำงานให้กับตำรวจมา 8 ปี และสมาชิกสมาคมคนดำ ได้ถูกยิงเสียชีวิต โดยเจ้าหน้าที่อีกคน Crash (2004)
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.ในแง่นึง, ผมคือนักแสดงเจนเวที ผู้ต่ำต้อย... ...เล่นตามบทบาททั้งของ เหยื่อ และ ผู้ล่า ตามวงล้อแห่งโชคชะตา. V for Vendetta (2005)
Seven-year veteran Philadelphia police officer Stanley Timmons, first to respond to the scene, is believed to have shot and injured Swagger.ผู้ที่รู้จักฟิลาเดเฟียมาเจ็ดปี เจ้าหน้าที่ตร.สแตนลี่ ทิมม่อน เป็นคนแรกที่อยู่ในที่เกิดเหตุ อ้างว่าได้ยิง จนสแว๊กเกอร์ได้รับบาดเจ็บ Shooter (2007)
But you, veteran warriors, wouldn't be interested in such a hazardous journey as that taken by an old Greek historian.แต่เจ้า นักรบที่เจนศึก กลับไม่กล้าผจญภัยเสี่ยงตาย เหมือนนักประวัติศาตร์ชาวกรีกแก่ๆคนนึง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I am already a veteran in this business, while Dong Chul is just a newbie released from the Youth Detention Center.ผมเป็นทหารที่ผ่านศึก ในธุรกิจนี้มาแล้ว, ขณะที่ดงชอล ยังเป็นเด็กใหม่ ที่พึ่งออกจากสถานกักกันเยาวชน Episode #1.5 (2008)
This is bullshit, Boss! I'm a veteran around here.เฮ้ นี่มันอะไรกัน ฉันคุมที่นี่นะ Prison Break: The Final Break (2009)
War veteran Ömer Cetin.ทหารผ่านศึก โอเมอร์ เซติน.. The Breath (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
veteranA strong veteran, having trained for tens of years, can fall to a weakling in a moment of laxness. That's what the martial arts world is.
veteranMy uncle is a veteran of the Vietnam War.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเก๋า(adj) veteran, See also: experienced, seasoned, Syn. รุ่นเก๋า, Example: นักการเมืองตัวเก๋ายังคงมีฝีปากที่ยากจะหาใครเทียบ, Thai Definition: ที่เก่งมีความชำนาญเพราะอยู่นาน
ทหารผ่านศึก(n) veteran, Example: รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของทหารผ่านศึก, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ทหารหรือบุคคลซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ในราชการทหาร หรือบุคคลซึ่งทำหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด และได้กระทำหน้าที่นั้นในการสงครามหรือในการรบไม่ว่าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรหรือในการปราบปรามการจลาจล, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุโส[āwusō] (adj) EN: senior ; veteran ; elder  FR: aîné ; ancien
ครูอาวุโส[khrū āwusō] (n, exp) EN: veteran teacher
หลายสมัย[lāi samai] (adj) EN: veteran  FR: expérimenté
หน้าเก่า[nākao] (n, exp) EN: veteran ; same person  FR: vieille figure [ f ]
ผู้อาวุโส[phū āwusō] (n, exp) EN: senior person ; elder ; veteran  FR: aîné [ n ] ; aînée [ f ] ; senior [ m ] ; ancien [ m ] ; ancienne [ f ] ; vétéran [ m ] ; vieux briscard [ m ] (fam.)
ทหารผ่านศึก[thahānphānseuk] (n) EN: veteran  FR: vétéran [ m ] ; ancien combattant [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
veteran
veteran
veterans
veterans
veteran's
veterans'
veterans'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
veteran
veterans

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老兵[lǎo bīng, ㄌㄠˇ ㄅㄧㄥ,  ] veteran #13,846 [Add to Longdo]
退伍军人[tuì wǔ jūn rén, ㄊㄨㄟˋ ㄨˇ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ, 退    / 退   ] veteran #27,817 [Add to Longdo]
老资格[lǎo zī ge, ㄌㄠˇ ㄗ ㄍㄜ˙,    /   ] veteran #55,497 [Add to Longdo]
宿将[sù jiàng, ㄙㄨˋ ㄐㄧㄤˋ, 宿  / 宿 ] veteran general #70,771 [Add to Longdo]
退伍军人节[tuì wǔ jūn rén jié, ㄊㄨㄟˋ ㄨˇ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 退     / 退    ] Veteran's Day [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oldtimer { m }veteran car [Add to Longdo]
Veteran { m } | Veteranen { pl }veteran; vet | veterans [Add to Longdo]
Veteran { m }ex servicemen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[beteran (P); bederan ; veteran] (n, adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P) #10,920 [Add to Longdo]
老舗[しにせ(P);ろうほ, shinise (P); rouho] (n) (1) old shop; shop of long standing; (adj-no) (2) well-established; first of the kind; veteran; (P) #11,917 [Add to Longdo]
強豪(P);強剛[きょうごう, kyougou] (adj-na, n) veteran; champion; (P) #12,296 [Add to Longdo]
インターネットのベテランユーザ[inta-netto no beteranyu-za] (n) { comp } Internet veteran [Add to Longdo]
郷軍[ごうぐん, gougun] (n) veteran; reservist; ex-soldier [Add to Longdo]
古株[ふるかぶ, furukabu] (n) old-timer; veteran; senior [Add to Longdo]
古強者;古武士;古兵[ふるつわもの;こへい(古兵);こぶし(古武士), furutsuwamono ; kohei ( ko hei ); kobushi ( ko bushi )] (n) (1) (こぶし only) feudal warrior; samurai; (2) old soldier; veteran; old hand [Add to Longdo]
古豪[こごう, kogou] (n) veteran; old-timer; man of experience [Add to Longdo]
古狸[ふるだぬき, furudanuki] (n) old badger; veteran; oldtimer; schemer; old fox [Add to Longdo]
剛の者[ごうのもの, gounomono] (n) very strong person; brave warrior; veteran [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Veteran \Vet"er*an\ (v[e^]t"[~e]r*an), a. [L. veteranus, from
   vetus, veteris, old; akin to Gr. 'e`tos year, Skr. vatsara.
   See {Wether}.]
   Long exercised in anything, especially in military life and
   the duties of a soldier; long practiced or experienced; as, a
   veteran officer or soldier; veteran skill.
   [1913 Webster]
 
      The insinuating eloquence and delicate flattery of
      veteran diplomatists and courtiers.   --Macaulay.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Veteran \Vet"er*an\ (v[e^]t"[~e]r*an), n. [L. veteranus (sc.
   miles): cf. F. v['e]t['e]ran.]
   One who has been long exercised in any service or art,
   particularly in war; one who has had much experience, or has
   grown old or decrepit in service.
   [1913 Webster]
 
      Ensigns that pierced the foe's remotest lines,
      The hardy veteran with tears resigns.  --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Note: In the United States, during the civil war, soldiers
      who had served through one term of enlistment and had
      reenlisted were specifically designated veterans.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 veteran
   adj 1: rendered competent through trial and experience; "a
       seasoned traveler"; "veteran steadiness"; "a veteran
       officer" [syn: {seasoned}, {veteran(a)}]
   n 1: a serviceman who has seen considerable active service; "the
      veterans laughed at the new recruits" [syn: {veteran},
      {veteran soldier}]
   2: a person who has served in the armed forces [syn: {veteran},
     {vet}, {ex-serviceman}]
   3: an experienced person who has been through many battles;
     someone who has given long service [syn: {veteran}, {old-
     timer}, {oldtimer}, {old hand}, {warhorse}, {old stager},
     {stager}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Veteran /veːteːraːn/ 
  ex servicemen; veteran

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top