Search result for

ผู้เชี่ยวชาญ

(57 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้เชี่ยวชาญ-, *ผู้เชี่ยวชาญ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diagnosticianผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา, ผู้รวบรวมจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject specialistผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Experts and Eminent Personsผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการอาเซียนว่า ด้วยความ ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]
Mycologistsผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อราวิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next time leave the scheming to the experts.คราวหลังจะถามผู้เชี่ยวชาญละกัน There Might be Blood (2008)
To seeing 16 more specialists.จากการไปพบ ผู้เชี่ยวชาญมา 16 คน Last Resort (2008)
You need a specialist to remove those kind of warts.คุณต้องการผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะเอาหูดพวกนั้นออก Dying Changes Everything (2008)
I'm an oncologist. I see cancer.ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ฉันเห็นมะเร็ง Dying Changes Everything (2008)
But your vision itself isn't the issue, Because you were blind so long so I'm going to refer you a specialist.ฉันหนาว ดังนั้นหมอจะส่งเธอไปพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง paul faulkner จะช่วยคุณ The Eye (2008)
Okay, I understand.งั้นเดี๋ยวจะแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ให้ The Eye (2008)
How does one become an expert in disasters?คุณมาเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้ยังไง? Passengers (2008)
Do you have a masters in romantic Korean literature?คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในนิยายรักเกาหลีมั้ยล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You've reached a level whereby you can already differentiate rookies and expert players.เธอมีฝีมือระดับที่จะบอกได้ว่าคนเล่นเป็น มือใหม่หรือว่าผู้เชี่ยวชาญ ได้เลยนะ Episode #1.9 (2008)
But terror experts are already speculating this is the work of a new much more sophisticated and much better financed offshoot of al Qaeda than that which is responsible for the bombings in Amsterdam, London and other European cities.ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า เป็นฝีมือของกลุ่มใหม่ ซึ่งแนบเนียนและเงินหนา กว่ากลุ่มอื่นในอัล เคด้า มากกว่ากลุ่มที่รับผิดชอบการวางระเบิด Body of Lies (2008)
Your Holiness, you're an expert on love.ท่านอาจารย์ คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความรัก The Love Guru (2008)
His identity has been confirmed by the best minds in the field of child identification, people who know what they're doing;เรามั่นใจว่านั่นคือลูกชายของคุณ จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญด้านการชี้ตัวเด็ก คนที่รู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ Changeling (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เชี่ยวชาญ[n.] (phūchīochān) EN: expert ; specialist ; technician ; connoisseur   FR: expert [m] ; experte [f] ; spécialiste [m, f] ; connaisseur [m]
ผู้เชี่ยวชาญด้าน...[n. exp.] (phūchīochān dān …) FR: ecpert en … [m] ; expert dans le domaine de … [m]
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ[n. exp.] (phūchīochān dān phōtchanākān) EN: nutrition expert   FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]
ผู้เชี่ยวชาญทางทะเล[n. exp.] (phūchīochān thāng thalē) EN: marine expert [m]   

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adept[N] ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญการ, Syn. expert
clinician[N] ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา
connoisseur[N] ผู้เชี่ยวชาญ, Syn. expert, aesthete
culture vulture[IDM] ผู้หลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรม, See also: ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะและวัฒนธรรม
dab hand[N] คนเก่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, Syn. expert
dermatologist[N] หมอโรคผิวหนัง, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง, Syn. dermatologist, hematologist
educationalist[N] ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, See also: นักการศึกษา, Syn. educationist, pedagogue
expert[N] ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, ผู้มีประสบการณ์, Syn. professional, specialist
generalist[N] ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย, See also: ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน, Syn. nonspecialist, Ant. specialist
geneticist[N] นักพันธุศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
anglist(แอง' กลิท) n. เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวของอังกฤษ
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist)
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
bibliographer(บิบบลิออก'กระเฟอร์) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบรรณานุกรม
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
chronologer(คระนอล'ละจิสทฺ,-เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
connoisseur(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการ
expert(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญ,ผู้ช่ำชอง,ผู้จัดเจน
OLD old hand(n) ความมีฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญ,มือเก่า
Orientalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญพิเศษ,ผู้ชำนาญการ
theologian(n) นักศาสนศาสตร์,ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทวดาวิทยา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
専門家[せんもんか, senmonka] (n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
技術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] (n) ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค,นักเทคนิค

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
専門[せんもん, senmon] Thai: ผู้เชี่ยวชาญ English: expert

German-Thai: Longdo Dictionary
Gutachter(n) |der, pl. Gutachter| ผู้ประเมิน, ผู้ตัดสิน, กรรมการตัดสิน (ไม่ใช่ด้านกีฬา แต่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เช่น กรรมการผู้ตัดสินงานเรียงความ ฯลฯ), ผู้เชี่ยวชาญ
Experte(n) |der, pl. Experten| ผู้เชี่ยวชาญ, See also: die Expertin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top