ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feel

F IY1 L   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feel-, *feel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feel[VI] รู้สึก, See also: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ, Syn. experience, perceive
feel[VT] รู้สึกถึง, See also: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ, Syn. sense
feel[N] ความรู้สึก, See also: ประสาทสัมผัส, การสัมผัส, Syn. sense, touch
feeler[N] ผู้รู้สึก, See also: ผู้สัมผัส
feeler[N] อวัยวะรับความรู้สึก, Syn. antenna
feel up[PHRV] มีความรู้สึกต่อ, Syn. touch up
feeling[N] ความรู้สึก, See also: อารมณ์, การรับรู้, ประสาทสัมผัส, Syn. disposition, emotion, mood, temper, Ant. apathy, insensitivity
feeling[N] ความคิด, See also: ความคิดเห็น, ทัศนคติ, ความเชื่อ, Syn. opinion, belief
feeling[N] ความเข้าใจ, See also: ความรัก, ความเห็นใจ, ความเมตตา
feeling[N] การสัมผัส, See also: การแตะ, การคลำ, Syn. touch, perception

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
feeler(ฟีล'เลอะ) n. แผ่นเหล็กวัดความห่าง,ผู้สัมผัส,หนวดสัมผัส (ของแมลง) ,ความคิดเห็นทัศนคติ,วิธีการหยั่งดู,ผู้สืบ,ผู้หยั่ง
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
ill-feeling(อิลฟิล'ลิง) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาไม่ดี,มีใจเป็นปฏิปักษ์, Syn. ugly
unfeeling(อันฟีล'ลิง) adj. ไม่รู้สึก,ไม่มีความรู้สึก,โหดเหี้ยม,ไร้ความปรานี,ไร้ความเห็นอกเห็นใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
feeler(n) ผู้สืบ,ผู้รู้สึก,สิ่งที่ทำให้รู้สึก,ความคิดเห็น,ทัศนคติ
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
unfeeling(adj) โหดร้าย,ทารุณ,ไม่มีความรู้สึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
feeler gaugeเกจแผ่นสอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feel Inferiorปมด้อย [การแพทย์]
Feeling of Inferiorityความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
Feeling of Unrealityความรู้สึกของความไม่เป็นจริง,ความรู้สึกที่ไม่เป็นความจริง [การแพทย์]
Feeling, Aggressiveความรู้สึกก้าวร้าว [การแพทย์]
Feeling, Positiveความรู้สึกด้านบวก [การแพทย์]
Feeling, Reflectingการสะท้อนความรู้สึก [การแพทย์]
Feeling, Shareการถ่ายทอดความรู้สึก [การแพทย์]
Feeling, Subjectiveความรู้สึกเชิงจิตวิสัย [การแพทย์]
Feeling, Unsteadyทรงตัวไม่ได้ [การแพทย์]
Feelingsความรู้สึก,อารมณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, I feel strange.โอ้ฉันรู้สึกแปลก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes, I feel better now.แน่นอน ผมรู้สึกดีขึ้นแล้ว The Great Dictator (1940)
Doesn't that make you feel good?คงไม่ทำให้คุณรู้สึกดีใช่ไหม The Great Dictator (1940)
To make him feel your superiority.เพื่อให้เขารู้สึกอยู่เหนือท่าน The Great Dictator (1940)
By making him feel inferior.ทำให้เขารู้สึกด้อยกว่าท่าน The Great Dictator (1940)
We think too much and feel too little.เราคิดว่ามันมากเกินไป จนไร้ความรู้สึก The Great Dictator (1940)
Certainly feels good to be back on... dry land.แน่นอนว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมา บนดินแห้ง Pinocchio (1940)
Come along. We needn't talk to each other if we don't feel like it.มาเถอะ เราไม่ต้องคุยกันก็ได้ ถ้าไม่ต้องการ Rebecca (1940)
I feel as though I'd... I'd collected a whole shelf full of bottles.ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองสะสมขวดไว้เต็มหิ้ง Rebecca (1940)
It's... It's just that I feel at such a disadvantage.ก็แค่ฉันรู้สึกว่าเสียเปรียบ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feelAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
feelAbstract art is something to feel.
feelA feeling deep inside, oh yeah.
feelA feeling I can't hide.
feelAfraid of hurting his feelings. I didn't tell him the truth.
feelAfter a couple of drinks, the guy was feeling no pain.
feelAfter he left, she started feeling uneasy.
feelAfter reading his books I feel I can construct a house.
feelAfter three straight late nights at work I feel like I'm drowning in work.
feelA glass of water will make you feel better.
feelAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
feel"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สบอารมณ์[V] be pleased with, See also: feel satisfied, feel contented, Syn. ถูกใจ, พอใจ, Ant. ขัดหูขัดตา, Example: ผมรู้สึกสบอารมณ์ตั้งแต่แรกเห็นเธอในงานเต้นรำแล้ว, Thai definition: ถูกอารมณ์หรือต้องอารมณ์
เปลี่ยวเหงา[V] feel lonely, Syn. ว้าเหว่, เปลี่ยวใจ, อ้างว้าง, Example: เขารู้สึกเปลี่ยวใจอย่างยิ่งเมื่อเธอจากไป
อบอุ่นใจ[V] feel comforted, See also: feel hearty, feel warm, Ant. ว้าเหว่, Example: เด็กจะรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขถ้ารู้ว่าบิดามารดาเอาใจใส่และสนใจในตัวเด็ก, Thai definition: ปราศจากความว้าเหว่
ผะอืดผะอม[V] feel nauseated, See also: suffer from nausea, be sick, retch, feel like vomiting, be disgusting, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, พิพักพิพ่วน, พะอืดพะอม, กลืนไม่เข้าคายไม่ออก, Example: หล่อนผะอืดผะอมเมื่อได้กลิ่นทุเรียน
คอแห้ง[V] feel dry, See also: be parched, Syn. คอแห้งผาก, Example: ฉันรู้สึกคอแห้งมากหลังจากที่ทานยาแก้แพ้เข้าไปไม่ถึงชั่วโมง, Thai definition: รู้สึกกระหายน้ำ
สัมผัส[V] feel, See also: perceive, Syn. รับรู้, รู้สึก
คับข้องใจ[V] frustrate, See also: feel constraint, Syn. ข้องใจ, คับใจ, อึดอัดใจ, คับอกคับใจ, Ant. สบายใจ, Example: เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้, Thai definition: คับใจและสงสัยไม่เข้าใจ
รำคาญใจ[V] feel annoyed, See also: feel disturbed, feel bothered, Syn. รำคาญ, Ant. พอใจ, สบายใจ, Example: ผมไม่เคยสอบตกให้ทางบ้านเดือดร้อน หรือรำคาญใจ, Thai definition: ไม่พอใจเมื่อถูกกวนใจ
เบาเนื้อเบาตัว[V] feel relaxed, See also: feel relieved, Syn. เบาตัว, สบายตัว, Example: พออาบน้ำเสร็จแล้วค่อยเบาเนื้อเบาตัวหน่อย ไม่อย่างนั้นนอนไม่หลับแน่ๆ, Thai definition: รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเพราะสบายตัว, โล่งใจหายอึดอัด
เบาหวิว[V] feel dizzy, See also: feel giddy, Example: เธอรู้สึกเบาหวิวเหมือนจะเป็นลมเมื่อรู้ว่าพ่อล้มละลาย, Thai definition: มีความรู้สึกเหมือนใจจะขาดหรือหวาดอย่างใจหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings   
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
เบาหวิว[v. exp.] (bao wiū) EN: feel weightless ; feel light ; be light   FR: être léger comme l'air
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend   FR: offenser ; froisser
ชา [v.] (chā) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted   FR: rester sans réaction ; être engourdi

CMU English Pronouncing Dictionary
FEEL F IY1 L
FEELS F IY1 L Z
FEELY F IY1 L IY0
FEELER F IY1 L ER0
FEELEY F IY1 L IY0
FEELERS F IY1 L ER0 Z
FEELIN' F IY1 L IH0 N
FEELING F IY1 L IH0 NG
FEELINGS F IY1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feel (v) fˈiːl (f ii1 l)
feels (v) fˈiːlz (f ii1 l z)
feeler (n) fˈiːlər (f ii1 l @ r)
feelers (n) fˈiːləz (f ii1 l @ z)
feeling (v) fˈiːlɪŋ (f ii1 l i ng)
feelings (n) fˈiːlɪŋz (f ii1 l i ng z)
feelingly (a) fˈiːlɪŋliː (f ii1 l i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; passion; situation, #1,139 [Add to Longdo]
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair), #1,328 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] feel; find that; thinking; awake; aware, #1,766 [Add to Longdo]
情绪[qíng xù, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] feeling; sentiment, #1,807 [Add to Longdo]
情感[qíng gǎn, ㄑㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, ] feeling; emotion; to move (emotionally), #3,045 [Add to Longdo]
[, ㄇㄛ, ] feel with the hand; to touch; to stroke; to grope; to feel (one's pulse), #3,362 [Add to Longdo]
难过[nán guò, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ, / ] feel sorry; be grieved, #3,751 [Add to Longdo]
感觉到[gǎn jué dào, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄠˋ, / ] feel, #3,911 [Add to Longdo]
不好意思[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth), #4,943 [Add to Longdo]
自卑[zì bēi, ㄗˋ ㄅㄟ, ] feeling inferior, #10,711 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
触る[さわる, sawaru] Thai: รู้สึก English: feel

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fühlen Sie sich wie zu Hause!Feel at home! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes [Add to Longdo]
いい気持ち;いい気持[いいきもち, iikimochi] (n,adj-no) good feeling [Add to Longdo]
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
お腹を空かす;お腹をすかす[おなかをすかす, onakawosukasu] (exp,v5s) (See お腹を空かせる) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
お腹を空かせる[おなかをすかせる, onakawosukaseru] (exp,v1) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
がさがさ[, gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P) [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
きしょい;キショイ[, kishoi ; kishoi] (adj-f) (sl) (See 気色悪い) feel sick; (something is) weird [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ルック&フィール[るっく & ふぃーる, rukku & fi-ru] look & feel [Add to Longdo]
外観と感触[がいかんとかんしょく, gaikantokanshoku] look & feel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feel \Feel\ (f[=e]l), v. t. [imp. & p. p. {Felt} (f[e^]lt); p.
   pr. & vb. n. {Feeling}.] [AS. f[=e]lan; akin to OS.
   gif[=o]lian to perceive, D. voelen to feel, OHG. fuolen, G.
   f["u]hlen, Icel. f[=a]lma to grope, and prob. to AS. folm
   palm of the hand, L. palma. Cf. {Fumble}, {Palm}.]
   1. To perceive by the touch; to take cognizance of by means
    of the nerves of sensation distributed all over the body,
    especially by those of the skin; to have sensation excited
    by contact of (a thing) with the body or limbs.
    [1913 Webster]
 
       Who feel
       Those rods of scorpions and those whips of steel.
                          --Creecn.
    [1913 Webster]
 
   2. To touch; to handle; to examine by touching; as, feel this
    piece of silk; hence, to make trial of; to test; often
    with out.
    [1913 Webster]
 
       Come near, . . . that I may feel thee, my son.
                          --Gen. xxvii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       He hath this to feel my affection to your honor.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To perceive by the mind; to have a sense of; to
    experience; to be affected by; to be sensible of, or
    sensitive to; as, to feel pleasure; to feel pain.
    [1913 Webster]
 
       Teach me to feel another's woe.    --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Whoso keepeth the commandment shall feel no evil
       thing.                --Eccl. viii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       He best can paint them who shall feel them most.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Mankind have felt their strength and made it felt.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. To take internal cognizance of; to be conscious of; to
    have an inward persuasion of.
    [1913 Webster]
 
       For then, and not till then, he felt himself.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To perceive; to observe. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {To feel the helm} (Naut.), to obey it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feel \Feel\, n.
   1. Feeling; perception. [R.]
    [1913 Webster]
 
       To intercept and have a more kindly feel of its
       genial warmth.            --Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
   2. A sensation communicated by touching; impression made upon
    one who touches or handles; as, this leather has a greasy
    feel.
    [1913 Webster]
 
       The difference between these two tumors will be
       distinguished by the feel.      --S. Sharp.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feel \Feel\, v. i.
   1. To have perception by the touch, or by contact of anything
    with the nerves of sensation, especially those upon the
    surface of the body.
    [1913 Webster]
 
   2. To have the sensibilities moved or affected.
    [1913 Webster]
 
       [She] feels with the dignity of a Roman matron.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       And mine as man, who feel for all mankind. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To be conscious of an inward impression, state of mind,
    persuasion, physical condition, etc.; to perceive one's
    self to be; -- followed by an adjective describing the
    state, etc.; as, to feel assured, grieved, persuaded.
    [1913 Webster]
 
       I then did feel full sick.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To know with feeling; to be conscious; hence, to know
    certainly or without misgiving.
    [1913 Webster]
 
       Garlands . . . which I feel
       I am not worthy yet to wear.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To appear to the touch; to give a perception; to produce
    an impression by the nerves of sensation; -- followed by
    an adjective describing the kind of sensation.
    [1913 Webster]
 
       Blind men say black feels rough, and white feels
       smooth.                --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To feel after}, to search for; to seek to find; to seek as a
    person groping in the dark. "If haply they might feel
    after him, and find him." --Acts xvii. 27.
 
   {To feel of}, to examine by touching.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feel
   n 1: an intuitive awareness; "he has a feel for animals" or
      "it's easy when you get the feel of it";
   2: the general atmosphere of a place or situation and the effect
     that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a
     clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the
     smell of treason" [syn: {spirit}, {tone}, {feel}, {feeling},
     {flavor}, {flavour}, {look}, {smell}]
   3: a property perceived by touch [syn: {tactile property},
     {feel}]
   4: manual stimulation of the genital area for sexual pleasure;
     "the girls hated it when he tried to sneak a feel"
   v 1: undergo an emotional sensation or be in a particular state
      of mind; "She felt resentful"; "He felt regret" [syn:
      {feel}, {experience}]
   2: come to believe on the basis of emotion, intuitions, or
     indefinite grounds; "I feel that he doesn't like me"; "I find
     him to be obnoxious"; "I found the movie rather entertaining"
     [syn: {find}, {feel}]
   3: perceive by a physical sensation, e.g., coming from the skin
     or muscles; "He felt the wind"; "She felt an object brushing
     her arm"; "He felt his flesh crawl"; "She felt the heat when
     she got out of the car" [syn: {feel}, {sense}]
   4: be conscious of a physical, mental, or emotional state; "My
     cold is gone--I feel fine today"; "She felt tired after the
     long hike"; "She felt sad after her loss"
   5: have a feeling or perception about oneself in reaction to
     someone's behavior or attitude; "She felt small and
     insignificant"; "You make me feel naked"; "I made the
     students feel different about themselves"
   6: undergo passive experience of:"We felt the effects of
     inflation"; "her fingers felt their way through the string
     quartet"; "she felt his contempt of her"
   7: be felt or perceived in a certain way; "The ground feels
     shaky"; "The sheets feel soft"
   8: grope or feel in search of something; "He felt for his
     wallet"
   9: examine by touch; "Feel this soft cloth!"; "The customer
     fingered the sweater" [syn: {feel}, {finger}]
   10: examine (a body part) by palpation; "The nurse palpated the
     patient's stomach"; "The runner felt her pulse" [syn:
     {palpate}, {feel}]
   11: find by testing or cautious exploration; "He felt his way
     around the dark room"
   12: produce a certain impression; "It feels nice to be home
     again"
   13: pass one's hands over the sexual organs of; "He felt the
     girl in the movie theater"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top