ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จัดเจน

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัดเจน-, *จัดเจน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเจน[V] be skilful, See also: be experienced, Syn. สันทัด, ชำนาญ, เจนจัด, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนควรหมั่นฝึกฝนตนเองให้จัดเจนในหน้าที่ และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น, Thai definition: มีประสบการณ์มาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จัดเจนก. สันทัด, ชำนาญ, มีประสบการณ์มาก, เจนจัด ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like Brad and Angelina once they got rid of Jennifer.เหมือนกับแบรด พิท กับ แองเจรีน่า หลังจากที่กำจัดเจนนิเฟอร์ไปแล้ว The Fugitives (2012)
Final deployment is five by five.การปล่อยครั้งสุดท้ายจัดเจนดี Dead to Rights (2013)
Slade's followers are a clear and present danger.การติดตามของสเลดจัดเจนแล้ว Streets of Fire (2014)
Our enemies have become much more sophisticated.ศัตรูของเรามีความจัดเจนมากขึ้น Jason Bourne (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดเจน[v.] (jatjēn) EN: be skilful ; be experienced   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
man of the worldผู้จัดเจนโลก,ผู้จัดเจนในโลกียวิสัย, Syn. worldly

English-Thai: Nontri Dictionary
experienced(adj) ชำนาญ,มีประสบการณ์,จัดเจน,เชี่ยวชาญ
expert(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,ช่ำชอง,จัดเจน
expert(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญ,ผู้ช่ำชอง,ผู้จัดเจน
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ
proficient(adj) มีประสิทธิภาพ,ชำนาญ,จัดเจน,คล่องแคล่ว,สามารถ
veteran(adj) เก่าแก่,มีประสบการณ์,จัดเจน,ช่ำชอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top