ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซึ่งมีประสบการณ์

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึ่งมีประสบการณ์-, *ซึ่งมีประสบการณ์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the most sophisticated Process on earth.ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์มากส่วนใหญ่ของมันน่าแปลก Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
PhD in Egyptology... promising academic career, veteran of archaeological digs all over the Middle East.วิชาปรัชญา เชี่ยวชาญทางวิชาการ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านโบราณคดี ทุกแห่งในตอนกลางของตะวันออก Episode #3.1 (2009)
Especially for Mother on account of an experience.โดยเฉพาะคุณแม่ผู้ซึ่งมีประสบการณ์มามากมาย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
experienced[ADJ] ซึ่งได้รับการฝึกฝน, See also: ซึ่งมีประสบการณ์, ชำนาญ, ช่ำชอง, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, โชกโชน, ซึ่งจัดเจน, Syn. skillful
overqualified[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์มากไป
sophisticated[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์มาก, See also: เจนโลก, ซึ่งรอบรู้ในทางโลก, ซึ่งผ่านโลกมามาก, Syn. refined, well-bred
versed[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์, See also: เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Syn. knowledgeable, skilled, Ant. unaware, unknowing
veteran[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์, See also: ซี่งมีความรู้, Syn. experienced, practiced
vicarious[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์จากฟัง/ดู/อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง, Syn. indirect, second-hand
worldly[ADJ] ซึ่งเจนโลก, See also: ซึ่งมีประสบการณ์ในชีวิต, Syn. worldly-minded, worldly-wise
worldly-minded[ADJ] ซึ่งเจนโลก, See also: ซึ่งมีประสบการณ์ในชีวิต, Syn. worldly, worldly-wise

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top