ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cheerful-

CH IH1 R F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cheerful, *cheerful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheerful(adj) ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น, Syn. cheery, bright
cheerful(adj) มีความสุขและมองโลกในแง่ดี, See also: สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส, Syn. gay, merry, optimistic, Ant. unhappy, depressed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี, ร่าเริง, ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous

English-Thai: Nontri Dictionary
cheerful(adj) ยินดี, ชื่นบาน, เบิกบานใจ, ปลื้มปีติ, ดีใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheerfulChris followed the two and cheerfully greeted Kate.
cheerfulCome what may, we must remain cheerful.
cheerfulFather told me always to be brave and cheerful.
cheerfulFor a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.
cheerfulHe grinned cheerfully at Tom.
cheerfulHe is a brave and cheerful boy.
cheerfulHe is a cheerful boy.
cheerfulHe is a cheerful old man.
cheerfulHe is a cheerful young man.
cheerfulHe is always cheerful.
cheerfulHe is not a cheerful guy, to say the least.
cheerfulHe is not the cheerful man he was.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่องใส(adj) cheerful, See also: bright, pure, fine, fresh, Syn. แจ่มใส, สุขใจ, รื่นรมย์, ชื่นบาน, Ant. เศร้าหมอง, หมองมัว, Example: คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่อมมีจิตใจที่ผ่องใสสามารถทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHEERFUL CH IH1 R F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheerful (j) tʃˈɪəʳfəl (ch i@1 f @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] cheerful, #662,458 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] cheerful [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frohnatur { f }cheerful person [Add to Longdo]
fröhlich; aufgeräumt; heiter { adj } | fröhlicher | am fröhlichstencheerful | more cheerful | most cheerful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheerful \Cheer"ful\ (ch[=e]r"f[.u]l; 277), a.
   Having or showing good spirits or joy; cheering; cheery;
   contented; happy; joyful; lively; animated; willing.
   [1913 Webster]
 
      To entertain a cheerful disposition.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The cheerful birds of sundry kind
      Do chant sweet music.          --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      A cheerful confidence in the mercy of God. --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      This general applause and cheerful shout. --Shak.
 
   Syn: Lively; animated; gay; joyful; lightsome; gleeful;
     blithe; airy; sprightly; jocund; jolly; joyous;
     vivacious; buoyant; sunny; happy; hopeful.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheerful
   adj 1: being full of or promoting cheer; having or showing good
       spirits; "her cheerful nature"; "a cheerful greeting"; "a
       cheerful room"; "as cheerful as anyone confined to a
       hospital bed could be" [ant: {cheerless}, {depressing},
       {uncheerful}]
   2: pleasantly (even unrealistically) optimistic [syn:
     {cheerful}, {pollyannaish}, {upbeat}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top