ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sadly

S AE1 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sadly-, *sadly*, sad
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sadly(adv) อย่างเศร้าใจ
sadly(adv) อย่างเสียใจ, See also: อย่างเศร้าสร้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This young lady is looking sadly the worse for a change in circumstance.สตรีสาวผู้นี้ ดูเปลี่ยนไปในทางที่เลวยิ่ง Wuthering Heights (1992)
No, gents, sadly I am not. I'm just a one-woman-at-a-time kind of guy.ไม่ ก็อยากเป็นนะ แต่ผมคบผู้หญิงทีละคน The Holiday (2006)
Sadly for Edie.น่าสงสารอีดี้ Now You Know (2007)
Sadly the creature died... while being taken back to the Ark.เสียใจด้วยที่มันตายเสียก่อน ระหว่างที่เรานำมันกลับไปที่บ้่านของมัน Episode #2.3 (2008)
We were sadly unable to do the taping at Casa Pacifica because of the Coast Guard radio interference, so we ended up at the rather more modest Smith house, which was owned by a local Republican businessman.เราได้แ่ต่เสียดายที่ไม่ได้ ไปอัดเทปกันที่คาซา แปซิฟิคา เพราะคลื่นวิทยุยามชายฝั่ง ส่งสัญญาณรบกวน เราเลยยุติ แล้วย้ายไปที่ดูหรูยิ่งกว่า คือที่คฤหาสถ์สมิธ Frost/Nixon (2008)
You are sadly mistaken!หนูคิดผิดแล้ว Connect! Connect! (2009)
Though sadly not from your lips.แต่น่าเสียใจที่ไม่ได้มาจากคำพูดท่านเอง Sweet Dreams (2009)
But sadly that means they're now capable of exposing the derelict activities committed on my watch.- เอาล่ะ ให้ผมตรวจดูหน่อย - ขยับไปข้างๆ G-Force (2009)
Well my husband was sadly absent.คือ สามีของข้ายังไม่หายจากความเศร้า Great and Unfortunate Things (2010)
Instead of being different and an outcast, you're just like every other teenage girl in America-- sadly obsessed with vanity.แทนที่จะแตกต่าง จากคนอื่น เธอก็เหมือน เด็กสาวคนอื่นๆ ภูมิใจในความทะนงตน Home (2010)
♪ Britta-bot programmed badly wires with fraying ends functioning mad and sadly no faith in herself or friendsBritta-bot programmed badly wires with fraying ends Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
I pray you don't sadly cryI pray you don't sadly cry Episode #1.7 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sadlyEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
sadlyHe is sadly mistaken.
sadlyHe used to love me, she answered sadly.
sadlySadly, his dream didn't come true.
sadlySadly, my cat has gone away somewhere.
sadlyShe looked sadly at me.
sadlyShe smiled sadly.
sadlySmiling sadly, she began to talk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศร้า(adv) sadly, See also: sorrowfully, grievously, regretfully, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เขากล่าวอย่างเศร้าๆ กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai Definition: อย่างทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
อับเฉา(adv) gloomily, See also: sadly, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: คนพิการบางคนดำเนินชีวิตอย่างอับเฉา เศร้าหมอง และยอมพ่ายแพ้แก่ชะตากรรมโดยสิ้นเชิง, Thai Definition: ไม่สดชื่น, ไม่ชื่นบาน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SADLY S AE1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sadly (a) sˈædliː (s a1 d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
敢え無く;敢えなく;敢無く(io)[あえなく, aenaku] (adv) sadly; tragically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sadly \Sad"ly\, adv.
   1. Wearily; heavily; firmly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In go the spears full sadly in arest. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Seriously; soberly; gravely. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To tell thee sadly, shepherd, without blame
       Or our neglect, we lost her as we came. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Grievously; deeply; sorrowfully; miserably. "He sadly
    suffers in their grief." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sadly
   adv 1: in an unfortunate way; "sadly he died before he could see
       his grandchild" [syn: {sadly}, {unhappily}] [ant:
       {happily}]
   2: with sadness; in a sad manner; "`She died last night,' he
     said sadly"
   3: in an unfortunate or deplorable manner; "he was sadly
     neglected"; "it was woefully inadequate" [syn: {deplorably},
     {lamentably}, {sadly}, {woefully}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top