Search result for

*sufficient*

(192 entries)
(0.0973 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sufficient, -sufficient-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sufficient[ADJ] พอเพียง, See also: พอ, Syn. adequate, enough
insufficient[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ, Syn. deficient, inadequate, Ant. adequate, sufficient
sufficiently[ADV] อย่างเพียงพอ, See also: อย่างพอเพียง, Syn. adequately, enough
self-sufficient[ADJ] พอเลี้ยงตัวเองได้, See also: พึ่งพาตัวเองได้, แบบพอเพียง, ซึ่งไม่พึ่งพาใคร, Syn. autonomous, efficient, independent, self-suporting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insufficient(อินซัฟฟีช'เชินทฺ) adj. ไม่เพียงพอ
sufficient(ซะฟิช'เชินทฺ) adj. พอ,พอเพียง,พอใจ,เต็มที่., See also: sufficiently adv., Syn. enough

English-Thai: Nontri Dictionary
insufficient(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่พอเพียง,ขาดแคลน
SELF-self-sufficient(adj) พึ่งตัวเอง,อิสระ,เลี้ยงตัวเอง
sufficient(adj) เพียงพอ,พอเพียง,พอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sufficient conditionเงื่อนไขเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
insufficiently occupied dwellingที่อยู่อาศัยมีผู้อยู่เบาบาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
necessary and sufficient conditionเงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insufficient Supplyได้รับไม่เพียงพอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've accumulated sufficient experience in my career.ผมเก็บสะสมประสบการณ์ได้มากพอ ในอาชีพของผม Episode #1.7 (2008)
collins, right now you're a sufficiently high profile that I think even the police would hesitate to go after you out in the open, but I have to warn you that could change very quickly if they feel their position threatened;แม้แต่ตำรวจก็ยัง ลังเลยที่จะตามจับคุณในที่โล่ง แต่ผมขอเตือนคุณไว้ก่อน นั่นอาจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ถ้าพวกเขาเกิดรู้สึกว่า กำลังถูกคุกคามอยู่ Changeling (2008)
You need sufficient slack for the face to remain expressive.พื้นที่เอาไว้แสดงอารมณ์ทางสีหน้าด้วย Burn After Reading (2008)
My check was returned for insufficient funds.เช็คของผมถูกตีกลับ เพราะบอกว่าเงินไม่พอ Burn After Reading (2008)
I hope the meal was sufficient.หวังว่าอาหารจะพอเพียง The Happening (2008)
Nothing is self-sufficient.ไม่มีสิ่งใดอยู่ได้เพียงลำพัง Home (2009)
The physical energy and strength, with which nature insufficiently endowed humans, is found in animals that help them to discover new territories.ความแข็งแกร่งทางร่างกาย ซึ่งธรรมชาติให้มนุษย์มาไม่เพียงพอ สามารถพบได้ในสัตว์ ที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบดินแดนใหม่ๆ Home (2009)
I am here because I believe you have made a decision with insufficient information and foresight.ที่ผมมาในวันนี้.. เพราะผมเชื่อว่าพวกท่านได้ทำการตัดสินใจ.. โดยปราศจากข้อมูลที่เพียงพอ.. Invictus (2009)
There's also a risk that hitting these weapons with insufficient force could release the bio-agent into the atmosphere.มันเสี่ยง ที่จะโจมตีอาวุธนี้ โดยที่มีเจ้าหน้าที่ที่จะรับมือกับสารพิษไม่เพียงพอ ภายใต้สภานการณ์นี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Was sufficient and that we may be missingนั่นเชื่อถือได้เพียงพอและนี่จะทำให้เราเสียโอกาส Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
If you're able to sufficiently demonstrate, just how committed you are to a life of service.ถ้าคุณมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพียงพอ Prison Break: The Final Break (2009)
The point is, we were in China. And that's practically sufficient.ประเด็นคือเราเคยไปอยู่เมืองจีน แค่นั้นก็พอแล้ว Julie & Julia (2009)
Mr. President, I can assure you your English is more than sufficient for what I have to say.ท่านประธานาธืบดี ผมรับรองได้ ท่านจะสามารถเข้าใจ เรื่องที่ผมจะพูดได้แน่นอน 2012 (2009)
They say it's... it's not sufficient evidence to reopen the case.พวกเขาบอกว่า หลักฐานมันไม่เพียงพอที่จะรื้นฟื้นคดีนี้ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
No,there isn't time. We have sufficient probable cause.ไม่ ไม่มีเวลาแล้ว เรามีมูลเหตุมากพอแล้ว A Shade of Gray (2009)
The photograph? The board of directors is concerned We don't have sufficient evidence.และแดนก็บอกเองด้วยว่าไม่มีอะไรระหว่างเค้าสองคน Carrnal Knowledge (2009)
In my opinion, this has been sufficient enough time to allow for the replenishment of species... of certain species... which were in decline and some others which were nearing extinction.โลมาสามารถที่จะเรียนรู้ ว่าจะปรับตัวไปตามสถานการณ์ยังไง สื่อสารสัมพันธ์กับมนุษย์ยังไง จะสร้างสรรค์จากจินตนาการ ของตัวเองยังไง The Cove (2009)
Okay, I'm sufficiently stumped.โอเค ฉันเริ่มต่อเรื่องราวไม่ติดแล้วล่ะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Perfect, no. But is it sufficient?ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เพียงพอใช่ไหม To the Lighthouse (2009)
Since we have to take a long plane flight, I must do sufficient exercise first.เด๋วพวกเราจะต้องนั่งเครื่อบินนานๆ, ชั้นจะต้องเดินออกกำลังกายก่อน Episode #1.2 (2009)
If friendship is a sufficient condition, love is a necessary condition.ถ้ามิตรภาพคือสิ่งที่จำเป็น รักก็เป็นสิ่งที่สำคัญ Episode #1.7 (2009)
Would it be sufficient as an answer?พอจะเป็นคำตอบได้มั้ยครับ? Episode #1.22 (2009)
To make them prepared and self-sufficient.เพื่อให้พวกเค้าเตรียมตัวสำหรับการเอาตัวรอด. Slack Tide (2009)
Make them prepared and self-sufficient.ทำให้พวกเขาพร้อมสำหรับการพึ่งตนเอง Slack Tide (2009)
If you add stress, glycogen throughout the muscle reduces, and in turn, the lactic acid becomes insufficient.ถ้ามีความเครียด ไกลโคเจนที่อยู่บริเวณกล้ามเนื้อจะลดลง แล้วก็จะขาดกรดแลกติก (กรมตำรวจแห่งชาติ - ผู้บังคับบัญชาฝ่ายรักษาความปลอดภัย ซาวามูระ ทาคายูกิ) Orutorosu no inu (2009)
Let the record reflect that the State has presented sufficient evidence to show that the defendant, Arnold Hollings, committed criminal acts... that there is probable cause to believe he battered, assaulted and killed Amy Bowers with malice of forethought,จากการพิจารณา หลักฐานนั้นเพียงพอที่จะบอกว่า จำเลย อาร์โนลด์ ฮอล์ลิ่งส์ ได้กระทำการฆาตกรรม... และเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า เขาทำร้ายร่างกาย Out of Time (2009)
Oh, a clever- albeit obsolete, euphemism for insufficient blood flow to the male sex organ.ฉลาดมาก สำนวนโบราณสุภาพ The Jiminy Conjecture (2009)
It's difficult to obtain sufficient blood flowเพราะมันจะทำให้ได้การไหลเวียนของเลือดไม่พอ Invasion (2009)
God-given gifts, but perhaps the good Lord forgot to hand a sufficient one out to you?ที่พระเจ้าประทานให้มา แ่ต่ในบางทีพระเจ้า-- ลืมยื่นมือเข้าไป ช่วยนายรึเปล่า? Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Oh, I think we're going sufficiently fast.ผมคิดว่าเราขับเร็วพอแล้ว The Adhesive Duck Deficiency (2009)
The Court is not saying Alex is not the perpetrator, but that the evidence isn't sufficient enoughศาลเองยังไม่ได้บอกว่า อเล็กซ์เป็นคนทำผิดซะหน่อย แต่หลักฐานพวกนั้น มันก็ยังไม่พอ The Case of Itaewon Homicide (2009)
I should point out, however, only once did a student manage to brew a potion of sufficient quality to claim this prize.แต่ฉันขอบอกไว้ก่อน รางวัลนี้ จะเป็นของนักเรียน ที่สามารถปรุงยาได้ดี จนมีคุณภาพที่ควรเป็นเท่านั้น Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
He's not a cardinal. He's a priest. He's of insufficient age.ใช่พ่อ ... Angels & Demons (2009)
To reach sufficient levels in the blood stream.เข้าไปในกระแสเลือด และออกฤทธิ์ Shutter Island (2010)
I am sorry you are not sufficiently impressed with my education.ขอโทษนะที่การศึกษาของฉัน ไม่ได้ทำให้นายประทับใจมากนัก The Social Network (2010)
Have sufficient time to challenge any power Iมีเวลาเหลือเฟือที่จะมาท้าสู้กับผม Ip Man 2 (2010)
I trust the sum sufficient?ข้าเชื่อว่าคงพอนะ Great and Unfortunate Things (2010)
Is that sufficient? Uh, no.เช่นลองฝึกพูดประโยคเหล่านี้ The King's Speech (2010)
Sufficiently advanced technologyเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างเหมาะสม Johari Window (2010)
Well, the probability is very high, but any aliens visiting this planet would have sufficient intelligence not to die in the middle of the desert.ก็... มีความเป็นไปได้อยู่สูง แต่ที่ว่าเอลี่ยส์มาเยี่ยมโลก The X in the File (2010)
Even talking to you is sufficiently menial.ขนาดคุยกับนาย The Einstein Approximation (2010)
Insufficient evidence, search warrant denied.มีหลักฐานไม่เพียงพอ การขอหมายศาลเข้าตรวจค้นถูกปฏิเสธ Episode #1.3 (2010)
If you're not sufficiently stimulated by this investigation, do us both a favor and ask for a transfer.ถ้านายหมดความท้าทายอยากเอาชนะ การสืบสวนคดีนี้ ให้ความช่วยเหลือต่อเรา 2 คน และทำเรื่องขอย้ายซะสิ Green Light (2010)
If I no longer believe her to be of sufficient value to you, then her value to me diminishes sharply.ผมไม่เชื่ออีกต่อไป ว่าตัวเธอจะมีมูลค่าต่อคุณ งั้นเธอก็มูลค่าลดลงทันทีสำหรับผม คุณเข้าใจผมไหม Episode #1.5 (2010)
'I no longer believe her to be of sufficient value.ผมไม่เชื่อว่าตัวเธอจะมีมูลค่าอีกต่อไปแล้ว Episode #1.5 (2010)
Now, although Hillary Fuller's bones were still weak, her osteoblasts did show evidence of a recent increase in bone growth, sufficient to indicate that she hadn't been drinking for at least two years.เอาล่ะ ถึงแม้ว่ากระดูกของ ฮิลารี่ ฟูลเลอร์จะดูออกเปราะบาง แต่โรคกระดูกพรุนของเธอ ก็ได้พบหลักฐาน การเพิ่มตัวขึ้นของ เนื้อกระดูกในช่วงล่าสุด The Couple in the Cave (2010)
Then you should be sufficiently nervous.ถ้างั้นคุณควรจะกังวล Ilsa Pucci (2010)
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic," Arthur C. Clarke."เทคโนโลจีที่สูงเพียงพอ ก็ไม่ต่างอะไรกับเวทย์มนต์" อาเธอร์ ซี คลาค Visitation (2010)
No matter how much I look over it, somehow, it just seems insufficient as the concept for the Dam Art Gallery.ไม่ว่าฉันจะมองมันกี่ที มันดูเหมือนจะไมสำคัญสำหรับ Dam Art Gallery. เลย Personal Taste (2010)
I'm not going to explain this entire thing again to another mid-level bureaucrat who can't give me a sufficient answer.ฉันจะไม่อธิบายเรื่องทั้งหมดซ้ำอีก ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับกลางคนถัดไป ซึ่งไม่สามารถให้คำตอบที่เพียงพอแก่ฉันได้ The Longest Night (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sufficientA word to the wise is sufficient.
sufficientDon't read under insufficient light, for it is bad for your eyes.
sufficientHaving been informed that plywood is sufficient I will be making it as taught with plywood.
sufficientHe has a sufficient income to support his family.
sufficientIf a very large amount of memory is installed an 'insufficient memory' error message is displayed.
sufficientI have done with a sufficient new classmate and sufficient new relations.
sufficientI haven't made up my mind sufficiently enough to agree with you.
sufficientIn order to bring about an effective agreement of wills, it is not sufficient to study other languages
sufficientIn the absence of sufficient data, the survey was given up.
sufficientIn the absence of sufficient proof, the police could not indict him.
sufficientIt is not sufficient to describe the differences in attitude between these two ethnic groups.
sufficientIt is very difficult to communicate yourself sufficiently to others.
sufficientLife is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises.
sufficientMy explanation was not sufficient.
sufficientRigid wheels give sufficient stability to a low-speed vehicle steered by outside forces.
sufficientStudents who want to major in physics ought to have a sufficient knowledge of mathematics.
sufficientThat would be sufficient.
sufficientThe funds are not sufficient for running a grocery.
sufficientThe Japanese are often criticized for being inward looking and insufficiently international in their outlook.
sufficientThe pension is not sufficient for living expenses.
sufficientThe President decided to provide developing countries with sufficient aid.
sufficientThere are sufficient grounds for believing he is honest.
sufficientThere is insufficient light for reading.
sufficientThe rocket landed sufficiently gently to avoid breaking its instruments.
sufficientThese are not sufficient reasons for breaking the promise.
sufficientThe width of the road is insufficient for safe driving.
sufficientThey are sufficiently well off to be able to spend each winter in Florida.
sufficientTo begin with, the funds are not sufficient for running a grocery.
sufficientTo begin with, the funds are not sufficient for running a grocery store.
sufficientYet Japan is still not sufficiently understood by other countries, and the Japanese, likewise, find foreigners difficult to understand.
sufficientYou are sufficient to do study eagerly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐกิจพอเพียง[N] sufficient economy, Example: รัฐบาลให้บริการสวัสดิการทางสังคม เพื่อเน้นการสร้างเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ในหลวงเคยมีพระราชดำรัสไว้, Thai definition: วิธีดำเนินการทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งหมายให้ราษฎรมีพอกินพอใช้เป็นเบื้องต้นก่อนอื่นใดทั้งสิ้น
อย่างเพียงพอ[ADV] sufficiently, See also: enough, Syn. อย่างพอเพียง, Example: ถ้าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง
เพียงพอ[V] suffice, See also: be adequate, be ample, be enough, be sufficient, meet requirements, Syn. พอเพียง, Example: เขาเพียงพอแล้วที่มีบ้านหลังเล็กๆ เป็นของตัวเองและได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น, Thai definition: ได้เท่าที่ต้องการ, ได้เท่าที่ประมาณไว้
เพียงพอ[ADJ] sufficient, See also: adequate, ample, satisfactory, enough, Syn. พอเพียง, Example: ชาวบ้านไม่เดือดร้อนเพราะถือคติมีชีวิตที่เพียงพอ ไม่ดิ้นรนอีกต่อไป, Thai definition: ที่เหมาะควรแก่ความต้องการแล้ว
เพียงพอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, amply, Syn. พอเพียง, Example: ฉันมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: มีเท่าที่ต้องการ, มีพอดีที่ต้องการ
ข้าวยากหมากแพง[N] dearth, See also: deficiency, famine, lack, insufficient, scarcity, shortage of food, Syn. ทุพภิกขภัย, Example: เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นก็มักจะเกิดข้าวยากหมากแพงตามมา, Thai definition: ภาวะหรือสถานการณ์ที่กำลังขาดแคลนอาหาร
พอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. พอเพียง, เพียงพอ, Example: เม็ดเงินคงคลังยังมีไม่พอที่จะใช้หนี้ระยะสั้น
พอแก่ความต้องการ[ADV] self-sufficiently, Example: ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามบ้านจนได้อาหารอันประณีตพอแก่ความต้องการ, Thai definition: ได้เท่าที่ต้องการ
พอเพียง[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. เพียงพอ, พอ, Ant. ขาดแคลน, ขาด, Example: วันนี้ ก.ท.ม. กำลังไส้แห้ง ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปดำเนินการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ
เต็มตา[ADV] soundly, See also: sufficiently, satiatedly, fully, Syn. สนิท, เต็มที่, Example: คุณพ่อเพิ่งจะนอนหลับเต็มตาเป็นคืนแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้น, Thai definition: นอนอิ่ม
เต็มอิ่ม[ADV] sufficiently, Syn. เต็มตื่น, Example: เมื่อคืนคนไข้ได้นอนเต็มอิ่ม
ถมถืด[ADV] abundant, See also: plentiful, overwhelming, fully sufficient, ample, much, more than enough, loads of, lots o, Syn. ถมเถ, ถมไป, มาก, มากมายก่ายกอง, Ant. อัตคัดขาดแคลน, Example: ข้าวสารในโกดังมีถมถืดไป ไม่ต้องกลัว, Thai definition: มีมาก, หาไม่ยาก, Notes: (ปาก)
ถมเถ[ADV] abundant, See also: plentiful, loads of, lots of, plenty (of), more than enough, fully sufficient, ample, much, Syn. ถมถืด, ถมไป, มากมายก่ายกอง, มากมาย, Ant. อัตคัดขาดแคลน, Example: ทำไมต้องกังวลขนาดนั้น คนจะช่วยมีถมเถไป, Thai definition: มีมาก, หาไม่ยาก, Notes: (ปาก)
ยกใหญ่[ADV] so much, See also: sufficient, ample, plentiful, copious, many, Syn. มากมาย, เป็นการใหญ่, ขนานใหญ่, Example: เขาถูกนายของเขาเล่นงานยกใหญ่, Notes: (ปาก)
ยอบแยบ[V] be insufficient, See also: lack, be deficient, be meager, be inadequate, scant, Example: ปีนี้ฐานะการเงินของเขายอบแยบลงมาก, Thai definition: จวนหมด, ไม่ค่อยพอ
สาสม[ADV] adequately, See also: sufficiently, properly, Syn. สม, Example: เธอได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมกับความเหนื่อยยากของเธอที่อุทิศให้บริษัท, Thai definition: อย่างเพียงพอหรือเหมาะสม
จุ[ADV] much, See also: enough, sufficiently, amply, Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เยอะแยะ, Ant. น้อย, เล็กน้อย, Example: เห็นว่าหล่อนตัวเล็กอย่างนี้เถอะทานจุชะมัดเลย
กะพร่องกะแพร่ง[ADV] insufficiently, See also: incoherently, incompletely, Syn. ขาดๆ วิ่นๆ, ลุ่มๆ ดอนๆ, กะบ่อนกะแบ่น, Ant. สมบูรณ์, Example: คำปราศรัยของเขากะพร่องกะแพร่ง, Thai definition: ไม่ครบถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร[X] (dōi mai mī hētphon an somkhūan) EN: without sufficient reason   
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot   FR: largement ; beaucoup
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate   FR: insuffisant
พยานหลักฐานไม่พอ[n. exp.] (phayān lakthān mai phø) EN: insufficient evidence   
พยานหลักฐานอ่อน[n. exp.] (phayān lakthān øn) EN: insufficient evidence   
เพียงพอ[X] (phīengphø) EN: enough ; sufficient ; adequate   FR: suffisant ; assez ; suffisamment
พอ[v.] (phø) EN: be enough ; be sufficient ; be adequate ; suffice   FR: suffire
พอดี[adv.] (phødī) EN: just enough ; good enough ; just sufficient ; just right ; at the right moment ; just in time   FR: exactement ; précisément ; justement ; tout juste ; pile (fam.)
พอเพียง[adj.] (phøphīeng) EN: sufficient ; adequate ; ample   FR: suffisant

CMU English Pronouncing Dictionary
SUFFICIENT    S AH0 F IH1 SH AH0 N T
INSUFFICIENT    IH2 N S AH0 F IH1 SH AH0 N T
SUFFICIENTLY    S AH0 F IH1 SH AH0 N T L IY0
INSUFFICIENTLY    IH2 N S AH0 F IH1 SH AH0 N T L IY0
SELF-SUFFICIENT    S EH1 L F S AH0 F IH1 SH AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sufficient    (j) (s @1 f i1 sh @ n t)
insufficient    (j) (i2 n s @ f i1 sh @ n t)
sufficiently    (a) (s @1 f i1 sh @ n t l ii)
insufficiently    (a) (i2 n s @ f i1 sh @ n t l ii)
self-sufficient    (j) - (s e1 l f - s @ f i1 sh @ n t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足りる[たりる, tariru] Thai: พอเพียง English: to be sufficient

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausreichen | ausreichendto suffice; to be sufficient; to be enough | sufficing [Add to Longdo]
ausreichend {adj}sufficient [Add to Longdo]
genügend; genugsufficient [Add to Longdo]
genügend {adv}sufficiently [Add to Longdo]
hinlänglich; zureichendsufficient [Add to Longdo]
hinreichend {adj} [math.]sufficient [Add to Longdo]
hinreichend {adj}enough; sufficient [Add to Longdo]
hinreichend {adv}sufficiently; enough; adequately [Add to Longdo]
selbstgenügsamself-contained; self-sufficient [Add to Longdo]
selbstständig; autark {adj}self-sufficient [Add to Longdo]
ungenügend {adj} | ungenügender | am ungenügendsteninsufficient | more insufficient | most insufficient [Add to Longdo]
ungenügend {adv}insufficiently [Add to Longdo]
unzureichend; nicht ausreichendinsufficient [Add to Longdo]
zureichend {adv}sufficiently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
やる気十分;遣る気十分;やる気充分;遣る気充分[やるきじゅうぶん, yarukijuubun] (exp) sufficiently motivated (to do something) [Add to Longdo]
遺憾無く;遺憾なく[いかんなく, ikannaku] (adv) amply; sufficiently; fully; completely; all out [Add to Longdo]
運動不足[うんどうぶそく, undoubusoku] (n,adj-no) insufficient exercise [Add to Longdo]
額が少ない[がくがすくない, gakugasukunai] (exp,adj-i) insufficient (money, etc.) [Add to Longdo]
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P) [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) [Add to Longdo]
事が足りる[ことがたりる, kotogatariru] (exp,v1) to be sufficient; to answer the purpose [Add to Longdo]
手薄[てうす, teusu] (adj-na,n) short of hands; insufficient; (P) [Add to Longdo]
充足理由の原理[じゅうそくりゆうのげんり, juusokuriyuunogenri] (n) principle of sufficient reason (logic) [Add to Longdo]
充足理由律[じゅうそくりゆうりつ, juusokuriyuuritsu] (n) (See 充足理由の原理・じゅうそくりゆうのげんり) principle of sufficient reason (logic) [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) [Add to Longdo]
十分条件[じゅうぶんじょうけん, juubunjouken] (n) (See 必要条件) sufficient condition [Add to Longdo]
準備不足[じゅんびぶそく, junbibusoku] (n,adj-no) ill-preparedness; insufficient preparation; lack of preparation [Add to Longdo]
少ない(P);少い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P) [Add to Longdo]
生半;生なか;生中[なまなか, namanaka] (adj-na) (1) (See 中途半端,なまはんか) halfway-done; mediocre; uncertain; half-hearted; (adv) (2) (See なまじっか・1) half-heartedly; insufficiently [Add to Longdo]
足りる[たりる, tariru] (v1,vi) (1) (in the form verb に足りる) (See 取るに足りない) to be sufficient; to be enough; (2) to be worth doing; to be worthy; (3) to be sufficient; to answer; to do; (P) [Add to Longdo]
足る[たる, taru] (v5r,vi) to be sufficient; to be enough; to be worthy of; (P) [Add to Longdo]
必要十分条件[ひつようじゅうぶんじょうけん, hitsuyoujuubunjouken] (n) necessary and sufficient condition [Add to Longdo]
不充分(P);不十分(P)[ふじゅうぶん, fujuubun] (adj-na,n) insufficient; inadequate; imperfect; shortage; (P) [Add to Longdo]
不足データ[ふそくデータ, fusoku de-ta] (n) {comp} insufficient data [Add to Longdo]
勉強不足[べんきょうぶそく, benkyoubusoku] (n) insufficient study [Add to Longdo]
満ち足りる[みちたりる, michitariru] (v1,vi) to be content; to have enough; to be happy; to be sufficient; to be satisfied [Add to Longdo]
未満[みまん, miman] (n-suf) less than; insufficient; (P) [Add to Longdo]
優に[ゆうに, yuuni] (adv) easily; sufficiently; well; skillfully [Add to Longdo]
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) [Add to Longdo]
碌すっぽ;陸すっぽ;碌ずっぽ(ateji);碌すっぽう(ateji)[ろくすっぽ(碌すっぽ;陸すっぽ);ろくずっぽ(碌ずっぽ);ろくすっぽう(碌すっぽう), rokusuppo ( roku suppo ; riku suppo ); rokuzuppo ( roku zuppo ); rokusuppou ( roku ] (adv) (uk) (before neg. verb) (not) enough; (in)sufficiently; (un)satisfactorily [Add to Longdo]
碌に(P);陸に[ろくに, rokuni] (adv) (uk) well; enough; sufficient; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不到[bù dào, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, ] not to arrive; not reaching; insufficient; less than [Add to Longdo]
不够[bù gòu, ㄅㄨˋ ㄍㄡˋ, / ] not enough; insufficient; inadequate [Add to Longdo]
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, ] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior) [Add to Longdo]
不足[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] insufficient; lacking; deficiency; not enough; inadequate; not worth; cannot; should [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] fill; satisfy; fulfill; to act in place of; substitute; sufficient; full [Add to Longdo]
充份[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, ] ample; sufficient; abundant; full [Add to Longdo]
充裕[chōng yù, ㄔㄨㄥ ㄩˋ, ] plenty; sufficient; enough [Add to Longdo]
充要条件[chōng yāo tiáo jiàn, ㄔㄨㄥ ㄧㄠ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] necessary and sufficient condition [Add to Longdo]
充足[chōng zú, ㄔㄨㄥ ㄗㄨˊ, ] adequate; sufficient; abundant [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] to spread; to lay out; to apply (powder, ointment etc); sufficient (to cover); enough [Add to Longdo]
自足[zì zú, ㄗˋ ㄗㄨˊ, ] self-sufficient; satisfied with oneself [Add to Longdo]
[zú, ㄗㄨˊ, ] foot; to be sufficient [Add to Longdo]
足以[zú yǐ, ㄗㄨˊ ㄧˇ, ] sufficient to...; so much so that; so that [Add to Longdo]
足够[zú gòu, ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ, / ] enough; sufficient [Add to Longdo]
过少[guò shǎo, ㄍㄨㄛˋ ㄕㄠˇ, / ] too few; insufficient [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不足データ[ふそくデータ, fusoku de-ta] insufficient data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sufficient \Suf*fi"cient\, a. [L. sufficiens, -entis, p. pr. of
   sufficere: cf. F. suffisant. See {Suffice}.]
   1. Equal to the end proposed; adequate to wants; enough;
    ample; competent; as, provision sufficient for the family;
    an army sufficient to defend the country.
    [1913 Webster]
 
       My grace is sufficient for thee.   --2 Cor. xii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing adequate talents or accomplishments; of
    competent power or ability; qualified; fit.
    [1913 Webster]
 
       Who is sufficient for these things?  --2 Cor. ii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   3. Capable of meeting obligations; responsible.
    [1913 Webster]
 
       The man is, notwithstanding, sufficient . . . I
       think I may take his bond.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Self-sufficient; self-satisfied; content. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Thou art the most sufficient (I'll say for thee),
       Not to believe a thing.        --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Enough; adequate; competent; full; satisfactory; ample.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top