ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

額が少ない

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -額が少ない-, *額が少ない*
Japanese-English: EDICT Dictionary
額が少ない[がくがすくない, gakugasukunai] (exp,adj-i) insufficient (money, etc.) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Raymond says she's been complaining that her allowance isn't big enough.[JA] まだよ 月々の額が少ないと 文句を言ってるそうだ Gosford Park (2001)
$100,000 seems a bit light, though.[JA] だが額が少ない The Wolves of Deep Brooklyn (2015)
I wonder if he transferred any money from his day job.[JA] 本業を利用した犯罪にしては 額が少ない様に思う The Good Shepherd (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

少ない

 


  

 
 • (がく) (n,n-suf) (1) picture (framed); (2) amount or sum (of money); (P) [EDICT]
 • (ひたい) (n) forehead; brow; (P) [EDICT]
 • (é, ㄜˊ) volume; amount; quantity; forehead; quota [CE-DICT-Traditional]
 • () (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [EDICT]
 • () (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [EDICT]
 • () (n) scree [EDICT]
 • () (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [EDICT]
 • (我) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (画) (n) picture; drawing; painting; sketch [EDICT]
 • (蛾) (n) moth [EDICT]
 • (賀) (n) (See 賀の祝) congratulation [EDICT]
 • (雅) (n,adj-na) (1) (ant [EDICT]
少ない
 • (すくない) (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top