Search result for

ไม่พอ

(53 entries)
(0.2395 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่พอ-, *ไม่พอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่พอใจ[V] be pungent, See also: be angry, Syn. ไม่ชอบใจ, ไม่สบอารมณ์, Ant. พอใจ, Example: บรรดาผู้บริหารต่างเกรงว่าคนงานจะไม่พอใจ แต่ที่ไหนได้ ทุกคนต่างยินดีต้อนรับรถหุ่นยนต์ให้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างไม่ลังเลแทน, Thai definition: รู้สึกว่าไม่เป็นดังที่ใจต้องการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คนในอยากออก คนนอกอยากเข้าไม่พอใจภาวะที่เป็นอยู่ ขณะที่คนอื่นต้องการจะมาอยู่ในภาวะนั้น.
วิมนไม่พอใจ, ไม่สนใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After that, you find a "but"? What if it's not enough?แต่ก็ยังมี "แต่" ใช่มั๊ยครับ ถ้ามันยังไม่พอหละ New Haven Can Wait (2008)
There's not enough in it for me.นั่นมันไม่พอสำหรับฉันหรอก Chuck in Real Life (2008)
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง Pret-a-Poor-J (2008)
Most of my team was lost, I haven't been able to raise any other squads.ลูกทีมฉันตายเกือบหมด คนไม่พอที่จะตั้งทีมใหม่ Dead Space: Downfall (2008)
I'm sorry, but this is not Some department store photo studio.ขอโทษนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่ห้าง\ แบบโฟโต้ฮัทนะครับ(คือรับประกันคืนเงินถ้าไม่พอใจ) Adverse Events (2008)
The brain doesn't get enough blood.สมองได้เลือดไม่พอ Adverse Events (2008)
Obviously came from him.ชัดเจนว่าเอามาจากเขา ชัดเจนว่าเวลาไม่พอ Joy (2008)
Not fast enough. Not accurate enough.ยังเร็วไม่พอ ยังไม่เที่ยงตรงพอ The Itch (2008)
Not enough, you don't live.เชื่อถือไม่พอคุณก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้ Emancipation (2008)
There's a point when Cameron and I aren't enough.ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อคาเมรอน\ กับผมมาช่วยไม่พอ Emancipation (2008)
Not scared enough.ยังกลัวไม่พอ Emancipation (2008)
Curiosity's not enough.มันยังแปลกไม่พอ Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate   FR: insuffisant
ไม่พอดี[adj.] (mai phødī) EN: ill-fitting ; not right   
ไม่พอที่[v. exp.] (mai phø thī) EN: it is to be regretted ; it is regrettable   FR: il est regrettable
ไม่พอเพียง[adj.] (mai phøphīeng) FR: inadéquat
ไม่พอใจ [v. exp.] (mai phøjai) EN: be pungent ; be angry   FR: être insatisfait ; être mécontent
ไม่พอใจ [adj.] (mai phøjai) FR: mécontent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbreviated[ADJ] ไม่พอเพียง
allergic[ADJ] ไม่ชอบ (ไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ
bad[ADJ] ไม่มีความสุข, See also: ไม่พอใจ, ผิดหวัง, Syn. unfavorable, unfortunate, Ant. favorable, pleasant
bear a grudge against[IDM] ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ, See also: ไม่พอใจ, Syn. have against, have it in for, be revengeful, resent
blow up[PHRV] โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ, Syn. tell off
boil over[PHRV] โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ
bridle at[PHRV] ขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ
bridle up[PHRV] ขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ, Syn. bristle up
complain about[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ไม่พอใจในเรื่อง, บ่นว่าในเรื่อง, Syn. bitch about, complain of, gripe about
curl up[PHRV] ไม่พอใจ, See also: ไม่ชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย,ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity)
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj.
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
deficiency(ดิฟิช'เชินซี) n. ภาวะที่ขาดแคลน,ความขาดแคลน,ความไม่สมบูรณ์,ความไม่เพียงพอ,ปริมาณที่ขาดแคลน,ส่วนที่ไม่พอ, Syn. lack
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,ความบาดหมาง,ความเหินห่าง
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize

English-Thai: Nontri Dictionary
deficient(adj) ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ
discontent(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบอารมณ์
discontent(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่ถูกใจ,ทำให้ไม่สบอารมณ์
disfavour(n) ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่เห็นด้วย
disfavour(vt) ไม่พอใจ,ไม่โปรด,กริ้ว,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,ไม่เห็นด้วย
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
langen(vi slang) |langte, hat gelangt| เพียงพอ เช่น 20 Euro langt mir nicht. ยี่สิบยูโรไม่พอสำหรับฉัน, See also: S. reichen,

French-Thai: Longdo Dictionary
pas assez(adv) ไม่พอ เช่น ce n'est pas assez cuit. นี่มันยังสุกไม่พอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top