ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*impression*

IH2 M P R EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impression, -impression-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impression(n) การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง
impression(n) ความประทับใจ, See also: ความซาบซึ้ง, ความรู้สึกชื่นชม
impression(n) งานพิมพ์, See also: สิ่งพิมพ์
impression(n) รอยประทับตรา, See also: รอยพิมพ์, Syn. print, mark
impressionism(n) ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
impressionism(n) ทฤษฏีการเขียนภาพจากความประทับใจ
impressionable(adj) พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น, See also: ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย, Syn. impressible, receptive, susceptible
make an impression on(idm) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
be under the impression(idm) เห็นภาพลวงตา, See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง, เป็นภาพหลอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impression(อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ., See also: impressional adj. impressionally adv., Syn. imprint, mark, print, effect, influence
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability

English-Thai: Nontri Dictionary
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preliminary impression; primary impression; primary inpression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary impression; preliminary impression; primary inpression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary inpression; preliminary impression; primary impression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-impressionismลัทธิประทับใจยุคหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectional impressionรอยพิมพ์แยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
single impression techniqueเทคนิคพิมพ์ครั้งเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
snap impression; preliminary impression; primary inpressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, impressionบริเวณรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxing (an impression)การล้อมขอบ(รอยพิมพ์) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxing (an impression)การล้อมขอบ(รอยพิมพ์) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling composition; impression compound; modelling compoundคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ] modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling compound; impression compound; modelling compositionคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
correctable impressionรอยพิมพ์แก้ไขได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
complete denture impressionรอยพิมพ์ทำฟันปลอมทั้งปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleft palate impressionรอยพิมพ์เพดานโหว่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual impression techniqueเทคนิคพิมพ์สองส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
double impression techniqueเทคนิคพิมพ์สองครั้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
final impressionรอยพิมพ์ขั้นสุดท้าย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression trayถาดพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionismคตินิยมประทับใจ, อิมเพรสชันนิซึม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionismลัทธิประทับใจ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionistic transcriptionการถอดเสียงไม่จำกัดสัญลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressio; impression๑. แอ่ง, รอยหวำ, รอยบุบ๒. ความประทับใจ, รอยประทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impression; impressio๑. แอ่ง, รอยหวำ, รอยบุบ๒. ความประทับใจ, รอยประทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impressionความประทับ, รอยประทับ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionรอยพิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression areaบริเวณรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression compound; modelling composition; modelling compoundคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression plasterปลาสเตอร์พิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression surfaceผิวรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydrocolloid impressionรอยพิมพ์ไฮโดรคอลลอยด์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
neo-impressionismลัทธิประทับใจใหม่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dental impression techniquesเทคนิคการพิมพ์ฟัน [TU Subject Heading]
First impression (Psychology)ความประทับใจครั้งแรก [TU Subject Heading]
Impression formation (Psychology)ความประทับใจ [TU Subject Heading]
Impressionism (Art)ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Impressionist artistsศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Post-impressionism (Art)ศิลปะโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Dental Impression Materialsวัสดุพิมพ์ฟัน [การแพทย์]
Impressionรอย, ความประทับใจ [การแพทย์]
Impression, Functionalการพิมพ์ปากโดยวิธีพิเศษ [การแพทย์]
Impression, Personalความรู้สึกส่วนตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impression(n) ความพึงพอใจ
Impression Materialวัสดุพิมพ์
under the impressionด้วยความรู้สึกว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impressionA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
impressionAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
impressionFirst impressions are important.
impressionGive me your impression of this book.
impressionHe gave a good impression to my parents.
impressionHe gave us his impression of the poem.
impressionHe made a favorable impression on his bank manager.
impressionHe made a vivid impression.
impressionHe makes a bad impression.
impressionHe suddenly started doing an impression of an announcer and we all cracked up.
impressionHe told me that when he was young, he was very eager to be popular, and wanted to make a good impression on everyone.
impressionHe was rather drunk, which made a bad impression on the policeman.
impressionHis lecture left a deep impression on the mind of those present there.
impressionHis lecture made a deep impression on us.
impressionHis music made a deep impression on me.
impressionHis speech made a deep impression on the students.
impressionHis speech made a good impression on me.
impressionI deal in facts and figures, not vague impressions.
impressionI have a impression that he knows the secret.
impressionI'll take an impression of your teeth.
impressionI'm afraid the story will give him a wrong impression.
impressionI saw a woman at the church, whose beauty made a lasting impression on me.
impressionMonet's art is representative of Impressionism.
impressionMy first impression of him proved to be correct.
impressionMy first impression was that he was a tactful politician.
impressionMy general impression is that it is very good.
impressionNothing is left so vividly in our mind as the impressions we received in our younger days.
impressionOne receives unforgettable impressions of scenery and local life.
impressionSeeing the briskly working toy consultants also left a strong impression.
impressionShe gives the impression of not caring much about anything.
impressionShe gives varied impressions on different occasions.
impressionShe got a false impression of him.
impressionSome were under the impression that the judges had not chosen wisely.
impressionThat commercial makes a strong impression - especially the music. It stays in your head.
impressionThat made a profound impression on me.
impressionThat painting is a masterpiece of impressionist art.
impressionThat will give you a vivid impression.
impressionThe face will leave in you an utterly different impression.
impressionThe first impression is most lasting.
impressionThe scenery of the Alps left a lasting impression on me.
impressionTo say that it gives the impression of a cheap toy is unfair to cheap toys.
impressionWhat's your impression, doctor?
impressionWhat's your impression of the United States?
impressionWhat was your first impression of London?
impressionWhen people meet first impressions determine more than 50 percent of whatever happens next.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปะโป้ง(v) put a fingerprint on, See also: put/set a thump on, have fingerprint impression, Example: คุณยายแปะโป้งแทนการเซ็นชื่อเพราะคุณยายเขียนหนังสือไม่ได้, Thai Definition: พิมพ์ลายนิ้วมือแทนหรือประกอบการลงชื่อ
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, impression
เจตคติ(n) attitude, See also: impression, opinion, point of view, Syn. ทัศนคติ, ทรรศนะ, Example: จริยศึกษาเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งปลูกฝังเจตคติหรือคุณธรรมลง ในจิตใจของผู้เรียน, Thai Definition: ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โมหันธ์(n) delusion, See also: illusion, confusion, false impression, Thai Definition: ความมืดมนด้วยความหลง, Notes: (บาลี)
ความดื่มด่ำ(n) impression, See also: sentimentality, indulgence, Syn. ความซาบซึ้ง, Example: การเน้นการศึกษาตัวบทวรรณคดีก็น่าจะทำให้เกิดความดื่มด่ำในการเขียนได้ดีกว่าศึกษาทฤษฎีอย่างโดดๆ
ความประทับใจ(n) impression, Syn. ความซาบซึ้ง, ความตรึงใจ, Example: ผู้ชมเกิดความประทับใจในการแสดงคอนเสิร์ตของนันทิดา แก้วบัวสายมาก, Thai Definition: ความติดอกติดใจหรือฝังอยู่ในใจ
ถึงลูกถึงคน(v) strong enough, See also: impressioned and forceful, Syn. รุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้พิมพ์[børisat phūphim] (n, exp) FR: société d'impression [f
จับใจ[japjai] (v) EN: impress ; imprint  FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
จิตใจ[jitjai] (n) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts  FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
การพิมพ์[kān phim] (n) EN: printing  FR: impression [f] ; tirage [m]
ขี้ตื่น[khīteūn] (v) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy  FR: être facilement impressionable
คร้าม[khrām] (v) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for  FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความประทับใจ[khwām prathap jai] (n) EN: impression  FR: impression [f]
กระดาษพิมพ์[kradāt phim] (n, exp) EN: printing paper  FR: papier d'impression [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด ...[kradāt phim khanāt ...] (n, exp) FR: papier d'impression de format ... [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด A4[kradāt phim khanāt ē-sī] (n, exp) EN: A4 printing paper   FR: papier d'impression de format A4 [m] ; papier d'impression A4 [m]
ลึกซึ้ง[leukseung] (adj) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise  FR: approfondi ; profond ; impressionnant
โมหันธ์[mōhan] (n) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression
พิมพ์ใจ[phimjai] (v) EN: impress  FR: impressionner
พิมพ์ครั้งที่สอง[phim khrang thī søng] (n, exp) EN: second edition ; second print  FR: deuxième édition [f] ; deuxième impression [f]
ประทับใจ[prathapjai] (v) EN: impress ; be impressive  FR: impressionner ; marquer
ทึ่ง[theung] (v) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished  FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impressionné
ติดตา[tittā] (v) EN: make a vivid impression ; be impressed vividly
ตรึงใจ[treung jai] (v) EN: impress ; fascinate ; affect ; move ; touch  FR: captiver ; charmer ; impressionner

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPRESSION IH2 M P R EH1 SH AH0 N
IMPRESSIONS IH2 M P R EH1 SH AH0 N Z
IMPRESSIONISM IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M
IMPRESSIONIST IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S T
IMPRESSIONIST IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH0 S T
MISIMPRESSION M IH0 S IH0 M P R EH1 SH AH0 N
IMPRESSIONABLE IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 B AH0 L
IMPRESSIONISTS IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH0 S T S
IMPRESSIONISTIC IH2 M P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impression (n) ˈɪmprˈɛʃən (i1 m p r e1 sh @ n)
impressions (n) ˈɪmprˈɛʃənz (i1 m p r e1 sh @ n z)
impressionism (n) ˈɪmprˈɛʃənɪzəm (i1 m p r e1 sh @ n i z @ m)
impressionist (n) ˈɪmprˈɛʃənɪst (i1 m p r e1 sh @ n i s t)
impressionable (j) ˈɪmprˈɛʃənəbl (i1 m p r e1 sh @ n @ b l)
impressionists (n) ˈɪmprˈɛʃənɪsts (i1 m p r e1 sh @ n i s t s)
impressionistic (j) ˈɪmprˌɛʃənˈɪstɪk (i1 m p r e2 sh @ n i1 s t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感受[gǎn shòu, ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ, ] to sense; perception; to feel (through the senses); a feeling; an impression; an experience, #1,494 [Add to Longdo]
印象[yìn xiàng, ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ, ] impression, #2,665 [Add to Longdo]
好感[hǎo gǎn, ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ, ] good opinion; favorable impression, #8,967 [Add to Longdo]
感想[gǎn xiǎng, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ, ] impressions; reflections; thoughts, #15,120 [Add to Longdo]
示弱[shì ruò, ㄕˋ ㄖㄨㄛˋ, ] to show weak; the impression of weakness, #24,741 [Add to Longdo]
香草[xiāng cǎo, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, ] herb; vanilla; fig. a loyal knight; fig. leaving a deep impression (of a poem), #26,333 [Add to Longdo]
观感[guān gǎn, ㄍㄨㄢ ㄍㄢˇ, / ] one's impressions; observations, #36,566 [Add to Longdo]
印象派[yìn xiàng pài, ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄞˋ, ] impressionism, #52,953 [Add to Longdo]
加深印象[jiā shēn yìn xiàng, ㄐㄧㄚ ㄕㄣ ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ, ] to make a deeper impression on sb [Add to Longdo]
构想图[gòu xiǎng tú, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨˊ, / ] notional diagram (i.e. made-up picture or artist's impression for news story) [Add to Longdo]
留题[liú tí, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˊ, / ] notes of a visit; travel impressions [Add to Longdo]
观瞻[guān zhān, ㄍㄨㄢ ㄓㄢ, / ] appearance; view; abiding impression [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufgeschlossenheit {f}impressionableness [Add to Longdo]
Eindruck {m} | Eindrücke {pl} | den Eindruck machen | Eindruck machenimpression | impressions | to give the impression | to carry weight [Add to Longdo]
Impressionismus {m}impressionism [Add to Longdo]
Impressionist {m} | Impressionisten {pl}impressionist | impressionists [Add to Longdo]
nicht beeindruckbarunimpressionable [Add to Longdo]
beeinflussbar {adj}impressionable; suggestible [Add to Longdo]
bleibende Eindrückelasting impressions [Add to Longdo]
empfindungsfähigeimpressionable [Add to Longdo]
impressionistisch {adj}impressionistic [Add to Longdo]
jdn. nachhaltig beeindruckento leave a lasting impression on someone [Add to Longdo]
prägend {adj} | prägendes Erlebnis | prägender Eindruckformative | formative experience | formative impression [Add to Longdo]
Ich habe ganz den Eindruck ...I*ve rather got the impression ... [Add to Longdo]
Mein Eindruck war zwiespältig.My impressions were very mixed. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くにゃくにゃ[kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible [Add to Longdo]
そうだ(P);そうです(P)[souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P) [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
アーティスティックインプレッション[a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression [Add to Longdo]
アピる[api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal [Add to Longdo]
アンプレショニスム[anpureshonisumu] (n) (obsc) (See 印象主義) Impressionism (fre [Add to Longdo]
イメージ(P);イメジ[ime-ji (P); imeji] (n,vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) {comp} (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P) [Add to Longdo]
インプレッショニズム[inpuresshonizumu] (n) impressionism [Add to Longdo]
インプレッション[inpuresshon] (n) impression [Add to Longdo]
ネオインプレッショニズム[neoinpuresshonizumu] (n) neoimpressionism [Add to Longdo]
ファーストインプレッション[fa-sutoinpuresshon] (n) first impression [Add to Longdo]
悪印象[あくいんしょう, akuinshou] (n) bad impression [Add to Longdo]
悪感情[あくかんじょう;あっかんじょう, akukanjou ; akkanjou] (n) ill feeling; ill will; animosity; bad impression [Add to Longdo]
圧痕[あっこん, akkon] (n) impression; indentation [Add to Longdo]
印影[いんえい, in'ei] (n) impression of a seal [Add to Longdo]
印加[いんか, inka] (n,vs) impression; superimposition; application [Add to Longdo]
印象[いんしょう, inshou] (n,vs) impression; (P) [Add to Longdo]
印象を与える;印象をあたえる[いんしょうをあたえる, inshouwoataeru] (exp,v1) to give an impression; to make an impression [Add to Longdo]
印象主義[いんしょうしゅぎ, inshoushugi] (n,adj-no) impressionism [Add to Longdo]
印象主義音楽[いんしょうしゅぎおんがく, inshoushugiongaku] (n) musical impressionism [Add to Longdo]
印象主義者[いんしょうしゅぎしゃ, inshoushugisha] (n) an impressionist [Add to Longdo]
印象派[いんしょうは, inshouha] (n) Impressionists [Add to Longdo]
印象派美術[いんしょうはびじゅつ, inshouhabijutsu] (n) impressionism [Add to Longdo]
印象批評[いんしょうひひょう, inshouhihyou] (n) impressionistic criticism [Add to Longdo]
佳趣[かしゅ, kashu] (n) good taste; good impression [Add to Longdo]
絵面;絵づら;画面(iK)[えづら, edura] (n) the impression given by a painting or image [Add to Longdo]
割り印;割印[わりいん, wariin] (n) seal over the edges of adjacent sheets; tally impression [Add to Longdo]
割判[わりはん, warihan] (n) tally impression [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) feeling; sensation; emotion; admiration; impression [Add to Longdo]
感じ[かんじ, kanji] (n) feeling; sense; impression; (P) [Add to Longdo]
感じやすい;感じ易い[かんじやすい, kanjiyasui] (adj-i) sensitive; susceptible; impressionable [Add to Longdo]
感懐[かんかい, kankai] (n) impression [Add to Longdo]
感激[かんげき, kangeki] (n,vs) deep emotion; impression; inspiration; (P) [Add to Longdo]
感想[かんそう, kansou] (n,vs) impressions; thoughts; (P) [Add to Longdo]
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P) [Add to Longdo]
感銘(P);肝銘[かんめい, kanmei] (n,vs) deep impression; (P) [Add to Longdo]
響く[ひびく, hibiku] (v5k,vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P) [Add to Longdo]
契印[けいいん, keiin] (n) impression of a seal over the joint of two papers; tally [Add to Longdo]
見かけ倒し;見掛け倒し[みかけだおし, mikakedaoshi] (adj-na,n) false impression; deceptive appearance; mere show [Add to Longdo]
後期印象派[こうきいんしょうは, koukiinshouha] (n) Post-impressionism [Add to Longdo]
語感[ごかん, gokan] (n) (1) sense of language; (2) feeling of a word; impression a word makes; nuance [Add to Longdo]
効き目(P);利き目(P);効目;利目[ききめ, kikime] (n) effect; virtue; efficacy; impression; (P) [Add to Longdo]
好印象[こういんしょう, kouinshou] (n) good impression; favorable impression [Add to Longdo]
好感[こうかん, koukan] (n) good feeling; good will; favourable impression; favorable impression; (P) [Add to Longdo]
考え違い[かんがえちがい, kangaechigai] (n) mistaken idea; misunderstanding; wrong impression [Add to Longdo]
[さつ, satsu] (suf,ctr) printing; impression; issue [Add to Longdo]
雑感[ざっかん, zakkan] (n) miscellaneous impressions [Add to Longdo]
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea [Add to Longdo]
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice [Add to Longdo]
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impression \Im*pres"sion\, n. [F. impression, L. impressio.]
   1. The act of impressing, or the state of being impressed;
    the communication of a stamp, mold, style, or character,
    by external force or by influence.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is impressed; stamp; mark; indentation;
    sensible result of an influence exerted from without.
    [1913 Webster]
 
       The stamp and clear impression of good sense.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       To shelter us from impressions of weather, we must
       spin, we must weave, we must build.  --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   3. That which impresses, or exercises an effect, action, or
    agency; appearance; phenomenon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Portentous blaze of comets and impressions in the
       air.                 --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A fiery impression falling from out of Heaven.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   4. Influence or effect on the senses or the intellect hence,
    interest, concern. --Reid.
    [1913 Webster]
 
       His words impression left.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Such terrible impression made the dream. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have a father's dear impression,
       And wish, before I fall into my grave,
       That I might see her married.     --Ford.
    [1913 Webster]
 
   5. An indistinct notion, remembrance, or belief.
    [1913 Webster]
 
   6. Impressiveness; emphasis of delivery.
    [1913 Webster]
 
       Which must be read with an impression. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. (Print.) The pressure of the type on the paper, or the
    result of such pressure, as regards its appearance; as, a
    heavy impression; a clear, or a poor, impression; also, a
    single copy as the result of printing, or the whole
    edition printed at a given time; as, a copy from the fifth
    impression.
    [1913 Webster]
 
       Ten impressions which his books have had. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. In painting, the first coat of color, as the priming in
    house painting and the like. [R.]
    [1913 Webster]
 
   9. (Engraving) A print on paper from a wood block, metal
    plate, or the like.
    [1913 Webster]
 
   {Proof impression}, one of the early impressions taken from
    an engraving, before the plate or block is worn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impression
   n 1: a vague idea in which some confidence is placed; "his
      impression of her was favorable"; "what are your feelings
      about the crisis?"; "it strengthened my belief in his
      sincerity"; "I had a feeling that she was lying" [syn:
      {impression}, {feeling}, {belief}, {notion}, {opinion}]
   2: an outward appearance; "he made a good impression"; "I wanted
     to create an impression of success"; "she retained that bold
     effect in her reproductions of the original painting" [syn:
     {impression}, {effect}]
   3: a clear and telling mental image; "he described his mental
     picture of his assailant"; "he had no clear picture of
     himself or his world"; "the events left a permanent
     impression in his mind" [syn: {mental picture}, {picture},
     {impression}]
   4: a concavity in a surface produced by pressing; "he left the
     impression of his fingers in the soft mud" [syn:
     {depression}, {impression}, {imprint}]
   5: a symbol that is the result of printing or engraving; "he put
     his stamp on the envelope" [syn: {stamp}, {impression}]
   6: all the copies of a work printed at one time; "they ran off
     an initial printing of 2000 copies" [syn: {impression},
     {printing}]
   7: (dentistry) an imprint of the teeth and gums in wax or
     plaster; "the dentist took an impression for use in preparing
     an inlay"
   8: an impressionistic portrayal of a person; "he did a funny
     impression of a politician"
   9: the act of pressing one thing on or into the surface of
     another; "he watched the impression of the seal on the hot
     wax"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 impression /ɛ̃pʀɛsjɔ̃/ 
  effect; impression; impression; print; imprint; printed matter; trace; track

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top