ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

感想

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -感想-, *感想*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感想[gǎn xiǎng, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ, ] impressions; reflections; thoughts, #15,120 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
感想[かんそう, kansou] (n) ความรู้สึก

Japanese-English: EDICT Dictionary
感想[かんそう, kansou] (n,vs) impressions; thoughts; (P) [Add to Longdo]
感想[かんそうぶん, kansoubun] (n) written description of one's thoughts [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How did you feel about the game?ゲームについてのご感想は?
What do you think of it?それの感想は?
Everyone remarked on his new hairstyle.彼の新しいヘアスタイルについてみんな何か感想を述べた。
He gave us his impression of the poem.彼はその詩の感想を述べた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you think of that ?[CN] -你有什么感想 The Birds (1963)
And I want to hear book reports, essays.[JA] 感想やエッセイを聞きたいわ After Porn Ends 2 (2017)
And I don't quite know how I feel about it.[CN] 而我不知道我做何感想 The Birds (1963)
What does Christ think of the easy-money boys who do none of the work and take all the gravy?[CN] 基督对压迫劳工的人 作何感想? On the Waterfront (1954)
What is it to feel like a woman?[JA] 女性になった感想  ()
How do they feel about our boys taking Palermo?[CN] 各位对于我军攻占巴勒莫有什么感想 Patton (1970)
Well, how do you?[JA] ご感想は? Attraction (2017)
May we ask for a few words?[JA] ちょっと感想でも? Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
- what does it do to you?[CN] -你有什么感想 -什么都没有 The Sicilian Clan (1969)
What've you got to say about that?[CN] 这个你有何感想 Tammy and the Bachelor (1957)
- Coach, how did he do?[JA] 試合の感想は? CounterPunch (2017)
Everything was beautiful, the execution of the exhibition was beautiful, but metaphorically speaking, people didn't see this...[JA] 展覧会自体は とてもすてきで 大成功だったと思う でも 私の感想としては  ()

Japanese-German: JDDICT Dictionary
感想[かんそう, kansou] Gedanken, Eindruecke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top