ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compression

K AH0 M P R EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compression-, *compression*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compression(n) การบีบอัด, Syn. condensation, squeezing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง ในดอส 6.0 ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้ จานบันทึกชนิดอ่อน floppy disk ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
compression(n) การบีบ,การอัดแน่น,การกด,ความกดดัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compressionการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressionการบีบ, การอัด, การบีบอัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressionการกด, การอัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
compression bandageการพันผ้ารัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compression efficiencyประสิทธิภาพการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression equipmentอุปกรณ์การอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression fractureกระดูกหักเหตุอัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compression gaugeเกจวัดการอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression myelitisไขสันหลังอักเสบเหตุถูกบีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compression paralysisอัมพาตเหตุกดอัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compressionแรงอัด, Example: แรงที่จะทำให้วัตถุทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compressionแรงอัดประลัย, Example: แรงอัดขนาดที่จะทำให้วัตถุนั้นทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compressionแรงอัดประลัยของคอนกรีต, Example: แรงอัดตามแกนยาวขนาดที่จะทำให้แท่งคอนกรีตทรง กระบอก ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร อายุยี่สิบแปดวันทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compressionการอัด,การกด,แรงอัด,ถูกกดทับ,อัดใส่แบบพิมพ์,แรงอัด [การแพทย์]
compressionการอัด, ส่วนอัด, 1.การอัด: การทำให้โมเลกุลของอากาศอัดตัวเข้าชิดกัน 2.ส่วนอัด: บริเวณหนึ่งของตัวกลางซึ่งมีความหนาแน่นของโมเลกุลมากกว่าบริเวณใกล้เคียงในขณะที่มีคลื่นเคลื่อนที่อยู่ในตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Compression Forceแรงกด,แรงกดอัด,แรงกดลงมาจากด้านบน [การแพทย์]
Compression Force, Lateralแรงอัดทางด้านข้าง [การแพทย์]
Compression mouldingการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบอัดเป็นวิธีการขึ้นรูปที่ใช้กันมากที่สุด ในโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบกับการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบอื่น ๆ เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ต้องลงทุนทางด้านเครื่องจักรสูง เพราะแม่พิมพ์และเครื่องอัดมีราคาไม่สูงมากนัก เครื่องอัดที่นิยมใช้ ได้แก่ เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค การผลิตเริ่มจากการนำยางคอมพาวด์มาวางในแม่พิมพ์ที่ร้อน ปิดแบบแม่พิมพ์ อัดด้วยความร้อนและความดันภายใต้อุณหภูมิที่กำหนด ยางจะเกิดการวัลคาไนซ์และคงรูปเป็นผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นถอดออกจากแม่พิมพ์ จะได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ [เทคโนโลยียาง]
Compression Mouldingการอัดแบบชนิดแรงอัด [การแพทย์]
Compression Platformแท่นอุปกรณ์เพิ่มแรงดัน, Example: แท่นที่ใช้อัดก๊าซธรรมชาติให้มีแรงดันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากก๊าซที่ผ่านขบวนการผลิตมาแล้วยังมีแรงดันไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีแท่นเพื่ออัดก๊าซโดยเฉพาะ [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, I-I read a thing about swelling and compression of the ethmoid nerve.คือ ฉันอ่านเรื่องอาการบวมและบีบอัดของethmoid nerve Here Comes the Flood (2008)
0.2 mil surface compression on bow sensors, captain.เซนเซอร์ของแรงกดที่ภายนอก กัปตัน 2012 (2009)
a compression fracture?ฟิล์มดูธรรมดา และ ซีที สแกน ก็ไม่เห็นผลอะไร Good Mourning (2009)
Clark, if there's spinal damage that corresponds to the compression fractures on the lung bones, we could have cause of death.คลาร์ค ถ้ากระดูกสันหลังเกิดความเสียหาย นั่นเป็นความรับผิดชอบ อาจเกิดรอยแตกหัก ที่กระดูกช่วงปอด เราสามารถหาสาเหตุการตายได้ The Plain in the Prodigy (2009)
Some form of compression generator.อาจจะอยู่ในรูปของคอมเพรสเซอร์ Johari Window (2010)
A number of mostly repaired compression fractures in the tibia and tarsus.จำนวนของ รักษาการบีบรอยแตกโดยทั่วไป ในกระดูกหน้าแข้งกับกระดูกข้อเท้า The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
They're compression fractures that they share because he landed on top of her.การบีบอัดในรอยร้าวที่ ทั้งคู่มีเหมือนกันนี้ เพราะเขาล้มทับร่าง ตรงส่วนบนของเธอ The Couple in the Cave (2010)
All right, I changed the compression on the pistons and opened up the valves.เอาล่ะ ฉันเปลี่ยนความดันลูกสูบ และเปิดวาล์ว The Boost Job (2010)
MRI suggests a massive intradural malignant schwannoma neurofibrosarcoma extending in the psoas muscle with nerve root compression syndrome and bone erosion.ผลสแกน MRI บอกว่ามีก้อนเนื้อร้ายขนาดใหญ่ ชวันโนมา นิวโรไฟโบรซาโคม่า.. ลามเข้าไปยังส่วนกล้ามเนื้อ 50/50 (2011)
Lowering compression in Subject 1 cryo-chamber.การบีบอัดลด ในเรื่อง 1 คไรโอ ห้อง Underworld Awakening (2012)
What about the compression fractures to the long bones?แล้วไหนสาเหตุการแตกของกระดูกชิ้นยาวละ The Partners in the Divorce (2012)
He had to have been falling at a rate least 50 miles per hour to sustain the compression injuries.เขาจะต้องตกลงมาด้วยความเร็ว อย่างน้อย50ไมล์ต่อชั่วโมง เพื่อสร้างการบาดเจ็บจากแรงอัดอย่างถาวร The Partners in the Divorce (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, impression
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงดัน
แรงดัน(n) pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงกดดัน
แรงกดดัน(n) pressure, See also: compression, force, Example: หากเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้น จะทำให้แรงกดดันของบรรยากาศรอบตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และรวดเร็ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
ความกดดัน(n) pressure, See also: compression, Syn. แรงดัน, Example: กระเพาะลมมีหน้าที่ในการรับความรู้สึกเกี่ยวกับการทรงตัวของปลาภายใต้ความกดดันของน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงดัน[raēngdan] (n) EN: pressure ; compression ; squeezing  FR: pression [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPRESSION K AH0 M P R EH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compression (n) kˈəmprˈɛʃən (k @1 m p r e1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压缩比[yā suō bǐ, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄅㄧˇ, / ] compression ratio, #61,138 [Add to Longdo]
有损压缩[yǒu sǔn yā suō, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄣˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] compression loss (in digital technology) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckholz {n} (bei Nadelbäumen)compression wood [Add to Longdo]
Druckverformungsrest {m}compression set [Add to Longdo]
Druckversuch {m} (Festigkeitsprüfung)compression test [Add to Longdo]
Klemmringverschraubung {f}compression fitting [Add to Longdo]
Stopfbüchse {f}compression gland [Add to Longdo]
Verdichtungsverhältnis {n}; Kompressionsverhältnis {n}compression ratio [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンプレッション[konpuresshon] (n) {comp} compression [Add to Longdo]
ダイブテーブル[daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] (n) {comp} data compression [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] (n) {comp} disk compression [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] (n) {comp} file compression [Add to Longdo]
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] (n) {comp} file compression [Add to Longdo]
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] (n) {comp} fractal compression [Add to Longdo]
レクリェーショナルダイビング[rekurie-shonarudaibingu] (n) recreational diving; no decompression stop diving; diving at depths which do not exceed 40 meters or 130 feet [Add to Longdo]
ロスレス圧縮[ロスレスあっしゅく, rosuresu asshuku] (n) {comp} lossless compression [Add to Longdo]
ロッシー圧縮[ロッシーあっしゅく, rosshi-asshuku] (n) {comp} lossy compression [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] data compression [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] disk compression [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression [Add to Longdo]
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] file compression [Add to Longdo]
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] fractal compression [Add to Longdo]
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction [Add to Longdo]
圧縮技術[あっしゅくぎじゅつ, asshukugijutsu] compression technology [Add to Longdo]
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] compression efficiency [Add to Longdo]
圧縮率[あっしゅくりつ, asshukuritsu] compression ratio [Add to Longdo]
映像圧縮[えいぞうあっしゅく, eizouasshuku] image compression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compression \Com*pres"sion\, n. [L. compressio: cf. F.
   compression.]
   1. The act of compressing, or state of being compressed.
    "Compression of thought." --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Computers) reduction of the space required for storage
    (of binary data) by an algorithm which converts the data
    to a smaller number of bits while preserving the
    information content. The act of compressing [3].
 
   Note: Compression may be {lossless compression}, in which all
      of the information in the original data is preserved,
      and the original data may be recovered in form
      identical to its original form; or {lossy compression},
      in which some of the information in the original data
      is lost, and decompression results in a data form
      slightly different from the original. {Lossy
      compression} is used, for example, to compress audio or
      video recordings, and sometimes images, where the
      slight differences in the original data and the data
      recovered after {lossy compression} may be
      imperceptable to the human eye or ear. The {JPEG}
      format is produced by a {lossy compression} algorithm.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compression
   n 1: an increase in the density of something [syn: {compaction},
      {compression}, {concretion}, {densification}]
   2: the process or result of becoming smaller or pressed
     together; "the contraction of a gas on cooling" [syn:
     {compression}, {condensation}, {contraction}]
   3: encoding information while reducing the bandwidth or bits
     required [ant: {decompression}]
   4: applying pressure [syn: {compression}, {compressing}] [ant:
     {decompressing}, {decompression}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top