ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

響く

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -響く-, *響く*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
響く[ひびく, hibiku] Thai: สะท้อน English: to resound
響く[ひびく, hibiku] Thai: สะเทือน

Japanese-English: EDICT Dictionary
響く[ひびく, hibiku] (v5k,vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He's a good kid - very quick on the uptake and he does whatever needs to be done.彼はいいね。打てば響くようにすぐ動いてくれるよ。
The club room returned to quiet. All that could be heard was the sound of pencil on sketchpad.シンと静まった部室。響くのは、クロッキー帳に擦れる鉛筆の音だけ。
What Alice, waiting for a reply, was faced with was a sudden howl. It was a resounding noise, sharp as to burst her ear drums, loud as to reach unto the heavens.返事を待つアリスに向けられたのは突然の咆哮。それは耳を貫かんばかりに鋭く、天に届かんばかりに大きく響くものでした。
About the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.教室に入って席に着くのとほぼ同時に、始業を知らせるチャイムの音が鳴り響く

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen to that scattered.[JA] お聞き下さい、この球場に響く、 まばらな喝采 Brewster's Millions (1985)
What is it that resonates in us in response to noise brought to harmony, making it the source of the greatest delight which stuns us and brings us together?[JA] 人の魂に 直接響くのです 体内の 何が 共鳴するのでしょう? 何が 単なる音のつながりを 喜びに変えて- Stalker (1979)
(TV BLARING)[JA] (テレビ鳴り響く)"/私は" Before the Devil Knows You're Dead (2007)
(CAR ALARM BLARING)[JA] (車の警報鳴り響く)"/私は" Before the Devil Knows You're Dead (2007)
Where is the horn that was blowing?[JA] 鳴り響く角笛は? The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
But I didn't really know how to change her mind.[JA] (安藤) でも あの母親に どんな言葉なら響くのか わかりませんでしたよ Hijô jitai (2003)
But his words were so eloquent,so passionate, that his message spread from village to village.[JA] ただ彼の言葉は心に響くの 村から村へそれが伝わり Designated Target (2007)
(AMBULANCE SIREN BLARING)[JA] (救急車のサイレン鳴り響く Before the Devil Knows You're Dead (2007)
(DIAL TONE BLARING)[JA] (ダイヤルトーン鳴り響く)"/私は" Before the Devil Knows You're Dead (2007)
"The promised place still lies beyond those clouds. "[CN] 日差しに灼けたレールから 響くおと遠く あの日のこえ 那云的彼岸 现在依然是约定的地方 あの雲のむこう今でも 約束の場所ある The Place Promised in Our Early Days (2004)
104 years ago, our ataman, Count Platov, was a guest in London.[JA] 行進曲と我等が国歌が 鳴り響く Tikhiy Don II (1958)
104 years ago, our ataman, Count Platov, was a guest in London.[JA] 行進曲と我等が国歌が 鳴り響く Tikhiy Don (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
響く[ひびく, hibiku] schallen, widerhallen, beeinflussen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top