ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รอยพิมพ์

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอยพิมพ์-, *รอยพิมพ์*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mold; mouldรอยพิมพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mould; moldรอยพิมพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
impressionรอยพิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary impression; primary impression; primary inpression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary impression; preliminary impression; primary inpression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary inpression; preliminary impression; primary impression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
snap impression; preliminary impression; primary inpressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
final impressionรอยพิมพ์ขั้นสุดท้าย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
external moldรอยพิมพ์ด้านนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foot Printsรอยพิมพ์ฝ่าเท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will note that the rotary movement Gives the impression of a three-Dimensional tunnel,คุณจะสังเกตได้ว่าการเคลื่อนไหวแบบหมุนเวียนนี้ รอยพิมพ์ของอุโมงที่เป็นสามมิติ The Ghost Network (2008)
So how do we get to the engraving?แล้วเราจะทำอย่างไรที่จะได้รอยพิมพ์ละ? Won't Get Fueled Again (2008)
Could get to the engraving-- let's try that.อาจจะได้รอยพิมพ์มา ลองทำเลย Won't Get Fueled Again (2008)
There has been murmurings that the sword trace is the same of the late king's.เริ่มมีเสียงซุบซิบกันถึงเรื่องของรอยพิมพ์ดาบว่าน่าจะเป็นของพระราชาพระองค์ก่อน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I can't get prints unless they're on the missing persons list.ชั้นยังไม่ได้รอยพิมพ์ เว้นแต่พวกเขาจะอยู่ในรายชื่อคนหาย Supply and Demand (2011)
CSU, imprint, got it.หลักฐาน รอยพิมพ์ ได้เลย Head Case (2011)
Said it looked like a blue handprint.ดูเหมือนรอยมือหรือรอยพิมพ์สีน้ำเงิน Pac-Man Fever (2013)
and supposedly, when they poison their victims, they leave behind a blue handprint.และทุกครั้งที่เหยื่อได้รับพิษจากมัน มันจะทิ้งรอยพิมพ์สีฟ้าไว้บนตัวเหยื่อ Pac-Man Fever (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impression[N] รอยประทับตรา, See also: รอยพิมพ์, Syn. print, mark
imprint[N] รอยประทับ, See also: รอยพิมพ์, Syn. mark, print

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impression(อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ., See also: impressional adj. impressionally adv., Syn. imprint, mark, print, effect, influence
intaglio(อินแทล'โย) n. พิมพ์ด้วยพิมพ์แกะ,รอยพิมพ์แกะ,เพชรแกะ,พลอยแกะ,ตราแกะ
print(พรินทฺ) vt. พิมพ์,ฝัง,ประทับ,สลัก,ทำให้เกิดภาพแท้จริง (จากภาพเน็กกาติฟว์) . vi. ทำให้เกิดภาพ,เกิดภาพ,อัดรูป,พิมพ์. n. ภาพพิมพ์,รอยพิมพ์,ตัวพิมพ์,วิธีการพิมพ์,ผ้าพิมพ์,เครื่องพิมพ์,ตราพิมพ์,ลวดลายพิมพ์,ลายดอก. -Phr. (n print ตีพิมพ์แล้ว) -Phr. (out of prin ไม่ตีพิพม์)

English-Thai: Nontri Dictionary
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top