Search result for

sensation

(96 entries)
(0.0446 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sensation-, *sensation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sensation[N] ความรู้สึกต่อการสัมผัส, Syn. feeling
sensation[N] ความตื่นเต้น, See also: การกระตุ้นความสนใจ
sensational[ADJ] เกี่ยวกับความรู้สึก, Syn. emotional
sensational[ADJ] น่าดึงดูดใจ, See also: น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Syn. exciting, marvelous, dramatic
sensational[ADJ] ยิ่งใหญ่, See also: ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
sensationally[ADV] อย่างดึงดูดใจ, See also: อย่างเร้าใจ
sensationalism[N] ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น, See also: วิธีทำให้ตื่นเต้น, ความเชื่อในเรื่องประสบการณ์มาจากการใช้ความรู้สึก, Syn. emotionalism, melodrama, photism, sentimentality
sensationalist[ADJ] ซึ่งแสดงความรู้สึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sensation(เซนเซ'เชิน) n. ความรู้สึกสัมผัส,ประสาทสัมผัส,อาการรู้สึก,ความตื่นเต้น,ความดัง,ความเกรียวกราว
sensational(เซนเซ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส,เกี่ยวกับความรู้สึก ตื่นเต้น,เกรียวกราว,เกี่ยวกับความฉลาด,เกี่ยวกับไหวพริบ,เกี่ยวกับเหตุผล,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อย่างยิ่ง,ยิ่งใหญ่, Syn. exciting,stimulating,

English-Thai: Nontri Dictionary
sensation(n) ประสาทสัมผัส,ความรู้สึก,ความตื่นเต้น
sensational(adj) น่าตื่นเต้น,เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับประสาทสัมผัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sensationการรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensationผัสสาการ, เพทนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensation, cincture; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensation, girdle; sensation, cincture; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensationalism; sensationismผัสสาการนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensationism; sensationalismผัสสาการนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, but it's also possible to be in a heightened state of awareness... where every details and sensations are remembered.ใช่,แต่มันก็อาจเกิดขึ้นได้ ที่จะเพิ่มระดับการรับรู้... ทุกๆรายละเอียดและ ทุกสัมผัสจะถูกจดจำได้ทั้งหมด Passengers (2008)
And that warm feeling you experienced, when that boy looked at you with trust, was not the sensation of virtue.และคุณช่ำชองเรื่องแสดงความเป็นมิตร เมื่อเด็กนั่นมองคุณด้วยความไว้วางใจ ไม่ใช่ในแบบบริสุทธิ์เชิงศิลธรรม Doubt (2008)
But who cares? I'm a snogging sensation.แต่ใครสน ฉันได้จูบผู้ชายแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
What was the piece of tabloid sensationalism you sent me?ข่าวอะไรนะที่คุณส่งมาให้ผมนะ Confessions of a Shopaholic (2009)
I would've become an international sensation alreadyฉันก็ไม่ได้กลายเป็นความรู้สึก ระดับสากลเรียบร้อยไปแล้ว Invitation Only (2009)
From the early days of BeatIemania, to the overnight sensations of the '70s, to the choreographed boy bands of the '90s.ผู้ประกาศ [ในทีวี]: Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Pamela Jenkins, the resident Jigsaw sensationพาเมล่า เจนกินส์ Saw VI (2009)
Help me get to her, and I will dial down on the sensationalismช่วยฉันเพื่อหาตัวเธอและค้นหาสิ่งที่ทำให้รู้สึกเหล่านั้น Saw VI (2009)
You've sensationalized my life, twisting the truth and exploiting my message for your benefitคุณได้ทำสิ่งที่น่าตื่นเต้นในชีวิตของผม คุณปรับเปลี่ยนความจริง เพื่อผลประโยชน์ตัวเอง Saw VI (2009)
In a phenomenon recalling Marilyn Monroe's sensational debut in show business,ปรากฏการณ์นี้ ทำให้เราคิดถึงการก้าวสู่วงการ อย่างครึกโครมของมาริลีน มอนโร Nowhere Boy (2009)
I figured his balance was off from diminished sensation.ผมประเมินว่าเขาเสียการทรงตัว จากการมึนงงเล็กน้อย House Divided (2009)
"are you ready for a new musical sensation?คุณพร้อมสำหรับ เสียงเพลงอันน่าตื่นเต้นหรือยัง? Acafellas (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sensationHe had the sensation that he was still on the waves.
sensationI felt a burning sensation all over.
sensationI have a prickling sensation in my left eye.
sensationIt causes quite a sensation when Nomo pitches a no-hitter.
sensationThe food is sensational at that new restaurant.
sensationThe hair style of the Beatles created a sensation.
sensationThe movie created a great sensation.
sensationThe news caused a great sensation.
sensationThe news of the fire in the factory caused a sensation.
sensationThe news was sensational.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพทนา[N] feeling, See also: sensation, Syn. เวทนา, ความรู้สึก
ครึกโครม[ADJ] sensational, See also: exciting, Example: คดีนี้กลายเป็นคดีครึกโครมที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างยิ่ง, Thai definition: เป็นที่เล่าลือกันแพร่หลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous   FR: scandaleux ; tapageur
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: make a sensation ; cause a sensation ; attract attention ; attract interest ; be of interest   
ครึกโครม[adj.] (khreukkhrōm) EN: loud ; noisy ; boisterous ; sensational ; tumultuous   
คุณรู้สึกอย่างไร[xp] (khun rūseuk yāngrai) EN: how do you feel ?   FR: comment vous sentez-vous ? ; quel est votre sentiment ? ; quelles sensations ressentez-vous ?
ความรู้สึก[n.] (khwām rūseuk) EN: feeling ; emotion ; passion ; sentiment   FR: sentiment [m] ; sensation [f]
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ประโลมโลก[adj.] (pralōmlōk) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized   
เสียว[v.] (sīo) EN: feel spasm ; feel a sudden pang   FR: ressentir une vive sensation

CMU English Pronouncing Dictionary
SENSATION    S EH0 N S EY1 SH AH0 N
SENSATIONS    S EH0 N S EY1 SH AH0 N Z
SENSATIONAL    S EH0 N S EY1 SH AH0 N AH0 L
SENSATIONALISM    S EH0 N S EY1 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M
SENSATIONALIST    S EH0 N S EY1 SH AH0 N AH0 L IH2 S T
SENSATIONALIZE    S EH0 N S EY2 SH AH0 N AH0 L AY1 Z
SENSATIONALIZED    S EH0 N S EY2 SH AH0 N AH0 L AY1 Z D
SENSATIONALIZES    S EH0 N S EY2 SH AH0 N AH0 L AY1 Z AH0 Z
SENSATIONALISTIC    S EH0 N S EY2 SH AH0 N AH0 L IH1 S T IH0 K
SENSATIONALIZING    S EH0 N S EY2 SH AH0 N AH0 L AY1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sensation    (n) (s e1 n s ei1 sh @ n)
sensations    (n) (s e1 n s ei1 sh @ n z)
sensational    (j) (s i1 n s ei1 sh @ n l)
sensationally    (a) (s i1 n s ei1 sh @ n @ l ii)
sensationalism    (n) (s i1 n s ei1 sh @ n @ l i z @ m)
sensationalist    (n) (s i1 n s ei1 sh @ n @ l i s t)
sensationalists    (n) (s i1 n s ei1 sh @ n @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angstgefühl {n}; Gefühl der Angstsensation of fear [Add to Longdo]
Aufsehen {n} | Aufsehen erregensensation | to cause a sensation; to create a sensation [Add to Longdo]
Kältegefühl {n}sensation of cold [Add to Longdo]
Sensation {f} | Sensationen {pl}sensation | sensations [Add to Longdo]
Sensation {f} | Sensationen {pl}scorcher | scorchers [Add to Longdo]
Sensationsdarsteller {m}; Stuntman | Sensationsdarsteller {pl}stuntman | stuntmen [Add to Longdo]
Sensationslust {f}sensation mongering [Add to Longdo]
Sensationsmacherei {f}muckraking [Add to Longdo]
Sensationsmeldung {f}sensational report [Add to Longdo]
Sensationspresse {f}sensational press [Add to Longdo]
Sensationssüchtige {m,f}; Sensationssüchtiger | Sensationssüchtigen {pl}; Sensationssüchtigesensationalist | sensationalists [Add to Longdo]
Sensationsmache {f}; Effekthascherei {f}; Sensationsgier {f}sensationalism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
すーすー[, su-su-] (adv,vs) (on-mim) cool sensation from passing air; sound of air leaking [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
サブリミナル[, saburiminaru] (n,adj-no,adj-na) subliminal (below the threshold of sensation or consciousness) [Add to Longdo]
センセーショナリズム[, sense-shonarizumu] (n) sensationalism [Add to Longdo]
センセーショナル[, sense-shonaru] (adj-na,n) sensational; (P) [Add to Longdo]
センセーション[, sense-shon] (n) sensation; (P) [Add to Longdo]
圧神[あっしん, asshin] (n) pressure sensation [Add to Longdo]
一石を投じる[いっせきをとうじる, issekiwotoujiru] (exp,v1) to create a stir; to make waves; to raise a question about; to cause a sensation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轰动[hōng dòng, ㄏㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] sensation; stir, #10,948 [Add to Longdo]
哗众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, / ] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy, #33,794 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sensation \Sen*sa"tion\, n. [Cf. F. sensation. See {Sensate}.]
   1. (Physiol.) An impression, or the consciousness of an
    impression, made upon the central nervous organ, through
    the medium of a sensory or afferent nerve or one of the
    organs of sense; a feeling, or state of consciousness,
    whether agreeable or disagreeable, produced either by an
    external object (stimulus), or by some change in the
    internal state of the body.
    [1913 Webster]
 
       Perception is only a special kind of knowledge, and
       sensation a special kind of feeling. . . . Knowledge
       and feeling, perception and sensation, though always
       coexistent, are always in the inverse ratio of each
       other.                --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. A purely spiritual or psychical affection; agreeable or
    disagreeable feelings occasioned by objects that are not
    corporeal or material.
    [1913 Webster]
 
   3. A state of excited interest or feeling, or that which
    causes it.
    [1913 Webster]
 
       The sensation caused by the appearance of that work
       is still remembered by many.     --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Perception.
 
   Usage: {Sensation}, {Perseption}. The distinction between
      these words, when used in mental philosophy, may be
      thus stated; if I simply smell a rose, I have a
      sensation; if I refer that smell to the external
      object which occasioned it, I have a perception. Thus,
      the former is mere feeling, without the idea of an
      object; the latter is the mind's apprehension of some
      external object as occasioning that feeling.
      "Sensation properly expresses that change in the state
      of the mind which is produced by an impression upon an
      organ of sense (of which change we can conceive the
      mind to be conscious, without any knowledge of
      external objects). Perception, on the other hand,
      expresses the knowledge or the intimations we obtain
      by means of our sensations concerning the qualities of
      matter, and consequently involves, in every instance,
      the notion of externality, or outness, which it is
      necessary to exclude in order to seize the precise
      import of the word sensation." --Fleming.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sensation
   n 1: an unelaborated elementary awareness of stimulation; "a
      sensation of touch" [syn: {sensation}, {esthesis},
      {aesthesis}, {sense experience}, {sense impression}, {sense
      datum}]
   2: someone who is dazzlingly skilled in any field [syn: {ace},
     {adept}, {champion}, {sensation}, {maven}, {mavin},
     {virtuoso}, {genius}, {hotshot}, {star}, {superstar}, {whiz},
     {whizz}, {wizard}, {wiz}]
   3: a general feeling of excitement and heightened interest;
     "anticipation produced in me a sensation somewhere between
     hope and fear"
   4: a state of widespread public excitement and interest; "the
     news caused a sensation"
   5: the faculty through which the external world is apprehended;
     "in the dark he had to depend on touch and on his senses of
     smell and hearing" [syn: {sense}, {sensation}, {sentience},
     {sentiency}, {sensory faculty}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 sensation
   sensation
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sensation [zɛnzatsiːoːn] (n) , s.(f )
   scorcher; sensation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top