ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frightful

F R AY1 T F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frightful-, *frightful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frightful(adj) น่าสะพรึงกลัว, See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดเสียว, Syn. alarming, frightening, terrifying, Ant. appealing, attractive, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful

English-Thai: Nontri Dictionary
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Evil old woman considered frightful or ugly." It's 12 down.หญิงชั่วร้ายน่าเกลียด.. 12 แนวตั้ง Hot Fuzz (2007)
¶ Oh, the weather outside is frightful#โอ้ว อากาศด้านนอกช่างน่าสะพรึง# Extraordinary Merry Christmas (2011)
¶ Oh, the weather outside is frightful#โอ้ว อากาศด้านนอกช่างน่าสะพรึง# Extraordinary Merry Christmas (2011)
¶ The weather outside is frightful#อากาศด้านนอกช่างน่าสะพรึง# Extraordinary Merry Christmas (2011)
I'm in the most frightful hurry.แต่ผมรีบมากมายครับ Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frightfulA frightful amount of work.
frightfulIt was frightful when my car skidded on the ice.
frightfulI was filled with frightful sorrow for her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ากลัว(adj) frightful, See also: scary, horrible, calamitous, shocking, terrible, horrendous, Example: เพื่อนคนนี้ไม่ชอบของเล่นน่ากลัวทั้งหลาย เช่น งูปลอม หน้ากากผี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระหึ่ม[kraheum] (adj) EN: frightfully loud

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIGHTFUL F R AY1 T F AH0 L
FRIGHTFULLY F R AY1 T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frightful (j) frˈaɪtfəl (f r ai1 t f @ l)
frightfully (a) frˈaɪtfəliː (f r ai1 t f @ l ii)
frightfulness (n) frˈaɪtfəlnəs (f r ai1 t f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やけに[yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
御面相;ご面相[ごめんそう, gomensou] (n) frightful face [Add to Longdo]
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frightful \Fright"ful\, a.
   1. Full of fright; affrighted; frightened. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       See how the frightful herds run from the wood. --W.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Full of that which causes fright; exciting alarm;
    impressing terror; shocking; as, a frightful chasm, or
    tempest; a frightful appearance.
 
   Syn: Terrible; dreadful; alarming; fearful; terrific; awful;
     horrid; horrible; shocking.
 
   Usage: {Frightful}, {Dreadful}, {Awful}. These words all
      express fear. In frightful, it is a sudden emotion; in
      dreadful, it is deeper and more prolonged; in awful,
      the fear is mingled with the emotion of awe, which
      subdues us before the presence of some invisible
      power. An accident may be frightful; the approach of
      death is dreadful to most men; the convulsions of the
      earthquake are awful.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frightful
   adj 1: provoking horror; "an atrocious automobile accident"; "a
       frightful crime of decapitation"; "an alarming, even
       horrifying, picture"; "war is beyond all words horrible"-
       Winston Churchill; "an ugly wound" [syn: {atrocious},
       {frightful}, {horrifying}, {horrible}, {ugly}]
   2: extreme in degree or extent or amount or impact; "in a
     frightful hurry"; "spent a frightful amount of money" [syn:
     {frightful}, {terrible}, {awful}, {tremendous}]
   3: extremely distressing; "fearful slum conditions"; "a
     frightful mistake" [syn: {fearful}, {frightful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top