ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ugly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ugly-, *ugly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ugly(adj) น่าเกลียด, See also: ขี้เหร่, อัปลักษณ์, ไม่สวย, Ant. beautiful
ugly(adj) น่ากลัว, See also: น่าอันตราย
ugly duckling(n) ลูกเป็ดขี้เหร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด, อัปลักษณ์, ไม่น่าดู, ไม่เป็นที่ถูกใจ, ผิดศีลธรรม, ร้ายกาจ, เป็นอันตราย, ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล, ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly, shocking

English-Thai: Nontri Dictionary
ugly(adj) น่าเกลียด, อัปลักษณ์, น่ากลัว

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Uglya. [ Compar. Uglier superl. Ugliest. ] [ Icel. uggligr fearful, dreadful; uggr fear (akin to ugga to fear) + -ligr (akin to E. -ly, like). &unr_;&unr_;. Cf. Awe. ] 1. Offensive to the sight; contrary to beauty; being of disagreeable or loathsome aspect; unsightly; repulsive; deformed. [ 1913 Webster ]

The ugly view of his deformed crimes. Spenser. [ 1913 Webster ]

Like the toad, ugly and venomous. Shak. [ 1913 Webster ]

O, I have passed a miserable night,
So full of ugly sights, of ghastly dreams. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Ill-natured; crossgrained; quarrelsome; as, an ugly temper; to feel ugly. [ Colloq. U. S. ] [ 1913 Webster ]

3. Unpleasant; disagreeable; likely to cause trouble or loss; as, an ugly rumor; an ugly customer. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

Uglyn. A shade for the face, projecting from the bonnet. [ Colloq. Eng. ] C. Kingsley. [ 1913 Webster ]

Uglyv. t. To make ugly. [ R. ] Richardson. [ 1913 Webster ]

WordNet (3.0)
ugly(adj) displeasing to the senses, Ant. beautiful
ugly_duckling(n) an ugly or unpromising child who grows into a beautiful or worthy person, Syn. ugly duckling
atrocious(adj) provoking horror; ; ; ; - Winston Churchill, Syn. horrible, frightful, ugly, horrifying
despicable(adj) morally reprehensible, Syn. wretched, worthless, unworthy, vile, ugly, slimy
surly(adj) inclined to anger or bad feelings with overtones of menace, Syn. ugly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, fellows let's cut this ugly son of a bitch down before it stinks up the whole island.เอาล่ะ ทุกคน... ตัดมันลงมาซะ ก่อนที่จะเน่าเหม็นไปทั้งเกาะ Jaws (1975)
But the war had left ugly scars.แต่สงครามได้ทิ้งรอย- แผลเป็นน่าเกลียดเอาไว้ Idemo dalje (1982)
You know that big ugly house...คุณก็รู้ว่าบ้านหลังใหญ่น่าเกลียด... Clue (1985)
Which shall we choose out of these two ugly characters?แล้วจะเลือกทางไหน \ จากเจ้าตัวอัปลักษณ์สองตัวนี้เนี่ย Labyrinth (1986)
Make it an ugly woman and a pizza.ลองผู้หญิงน่าเกลียดก็ได้ Punchline (1988)
You know how ugly she was? These are so old.- เธอน่าเกลียดแค่ไหน Punchline (1988)
Tell me how ugly she was.- สตีเว่น เก่ามากเลย Punchline (1988)
How ugly was she?เธอน่าเกลียดแค่ไหน Punchline (1988)
Especially bald ones with green makeup who wear masks over ugly faces.คนหัวล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแต่งหน้าสีเขียว ... ... ที่สวมหน้ากากใบหน้าที่น่าเกลียดกว่า Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Yeah, come on, you ugly muggers.ใช่มาคุณมิจฉาชีพน่าเกลียด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Big, ugly rats. And that is scary, believe me.ตัวใหญ่ๆ น่ารังเกียจ มันจะต้องน่าขนลุกมากเลย เชื่อฉันสิ Mannequin: On the Move (1991)
Tonight, the part of Al will be played by a tall, dark and sinister ugly man.คืนนี้ ในบทบาทของอัล ถูกเล่นโดย ชาย สูง ดูชั่วร้ายและ น่ากลัว ข้าคือนายของเจ้าแล้ว Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uglyAn ugly duckling became a graceful swan.
uglyAn ugly man knocked on my door.
uglyBetween ourselves, the fat ugly witch is on a diet.
uglyBetween you and me, the fat ugly man is on a diet.
uglyDeath is the ugly fact which Nature has to hide and she hides it well.
uglyHis wife doesn't seem ugly to me.
uglyI can truly say that baby is ugly.
uglyMy house is old and ugly.
uglyShe got sick of the ugly animals.
uglyShe was wearing an ugly dress.
uglySome parts of this city are very ugly.
uglyThat picture doesn't seem ugly to me; on the contrary, I think it's rather beautiful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เหร่(adj) ugly, See also: unattractive, unbeautiful, unpretty, Syn. อัปลักษณ์, ขี้ริ้ว, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, งาม, Example: คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็นมากกว่าคนมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่, Thai Definition: ที่ไม่งามหรือไม่สวย, ไม่เป็นที่ชอบใจต่อผู้ที่ได้พบเห็น
ขี้ริ้ว(adj) ugly, See also: unattractive, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, หล่อ, Example: คนขี้ริ้วอย่างฉันคงไม่มีใครมาสนใจ, Thai Definition: ไม่สวยไม่งาม, ไม่ชวนให้มอง
อุจาด(adj) disgraceful, See also: ugly, Syn. น่าเกลียด, น่าอาย, Example: ภาพที่เห็นเป็นภาพอุจาดตาสิ้นดี
อัปลักษณ์(adj) ugly, See also: hideous, ill-favored, unsightly, Syn. น่าเกลียด, Ant. รูปงาม, Example: ออสเตรเลียที่เขาค้นพบยังคงเป็นดินแดนของคนป่าเถื่อนที่มีหน้าตา และท่าทางอัปลักษณ์, Thai Definition: มีลักษณะไม่เป็นมงคล
ทรลักษณ์(adj) ugly, See also: lacking good qualities, mongrel, ominous, evillooking, evileyed, Syn. ลักษณะไม่ดี, Ant. ลักษณะดี, Thai Definition: ลักษณะที่ถือว่าไม่ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขี้ริ้วขี้เหร่(adj) ugly, See also: unsightly, unattractive, unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, น่าชัง, ขี้ริ้ว, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Example: ระดับนางงามอย่างเธอคงไม่มองชายหนุ่มขี้ริ้วขี้เหร่ให้เสียเวลาหรอก, Thai Definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
น่าเกลียด(adj) ugly, See also: unattractive, unpleasant, offensive, unlovely, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, น่าเกลียดน่าชัง, Ant. สวย, น่ารัก, Example: ฉันไม่อยากเลี้ยงแมวน่าเกลียดตัวนี้เอาไว้, Thai Definition: ไม่น่ารัก, ไม่น่ามอง
น่าชัง(adj) ugly, See also: unsightly, unattractive, unpleasant, Syn. น่าเกลียด, ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, น่ารัก, สวยงาม, งดงาม, Example: รูปร่างหน้าตาอันน่าชังของเขาทำให้ฉันรักเขาไม่ลง, Thai Definition: ไม่น่ารัก, ไม่สวย
รูปชั่วตัวดำ(adj) ugly, Syn. อัปลักษณ์, Example: ตัวละครชื่อจรกาในเรื่องอิเหนาเป็นคนรูปชั่วตัวดำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปลักษณ์[appalak] (adj) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly  FR: affreux ; hideux
ขี้เหร่[khīrē] (adj) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely  FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ขี้ริ้ว[khīriu] (adj) EN: plain ; unattractive ; ugly  FR: quelconque
น่าเกลียด[nāklīet] (adj) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely  FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
อุจาด[ujāt] (adj) EN: disgraceful ; ugly  FR: obscène ; indécent
ยิ้มเยาะ[yimyǿ] (v) EN: smirk ; smile smugly ; scoff (at)  FR: ricaner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ugly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ugly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难看[nán kàn, ㄋㄢˊ ㄎㄢˋ,   /  ] ugly; unsightly #10,311 [Add to Longdo]
丑陋[chǒu lòu, ㄔㄡˇ ㄌㄡˋ,   /  ] ugly #15,679 [Add to Longdo]
丑恶[chǒu è, ㄔㄡˇ ㄜˋ,   /  ] ugly; repulsive #18,859 [Add to Longdo]
[chī, ㄔ, ] ugly woman #26,707 [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] ugly woman #58,201 [Add to Longdo]
[chuái, ㄔㄨㄞˊ, ] ugly and fat; too fat to move [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hässlich { adj } | hässlicher | am hässlichsten | hässlich wie die Sündeugly | uglier | ugliest | as ugly as sin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
すっぽり[suppori] (adv, adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P) [Add to Longdo]
すぽっと[supotto] (adv) (on-mim) snugly; tightly; firmly [Add to Longdo]
ちんまり[chinmari] (adv-to, vs) (on-mim) snugly; cosily; compactly [Add to Longdo]
にたり[nitari] (adv-to) smirkingly; smugly; broadly [Add to Longdo]
ぴちっと[pichitto] (adv, vs) tightly; snugly [Add to Longdo]
ぴっちり[picchiri] (adv, adv-to, vs) (on-mim) tightly; snugly [Add to Longdo]
アグリ;アグリー[aguri ; aguri-] (n) (1) agree; (2) ugly [Add to Longdo]
ガンブー[ganbu-] (adj-na) (1) (derog) (sl) (from 顔面 and 不細工) ugly mug; (n) (2) gambuh (Balinese traditional dance) [Add to Longdo]
ブサキモ[busakimo] (adj-na) (sl) (See キモい, 不細工) ugly and creepy (combination of the words busaiku and kimoi) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top