ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

widerlich

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -widerlich-, *widerlich*
German-Thai: Longdo Dictionary
widerlich(adj) (กลิ่น) น่ารังเกียจ
widerlich(adj) น่าชัง ไม่น่าชื่นชม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerlichkeit {f}distastefulness [Add to Longdo]
Widerlichkeit {f}fulsomeness [Add to Longdo]
Widerlichkeit {f}loathsomeness [Add to Longdo]
Widerlichkeit {f}nauseousness [Add to Longdo]
Widerlichkeit {f}noisomeness [Add to Longdo]
Widerlichkeit {f}repulsiveness [Add to Longdo]
Widerlichkeit {f}stinkingness [Add to Longdo]
widerlich {adv}abhorrently [Add to Longdo]
widerlichdistasteful [Add to Longdo]
widerlich; abscheulich; ekelhaft; verhasst {adj}loathsome [Add to Longdo]
widerlich; eklig; ekelhaft; Ekel erregendnauseating [Add to Longdo]
widerlich; widerwärtig; eklig {adj}obnoxious [Add to Longdo]
widerlich {adj}offensive [Add to Longdo]
widerlich {adj} | widerlicher | am widerlichstenlousy | lousier | lousiest [Add to Longdo]
widerlich; unangenehm {adj}noisome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  widerlich /viːdrliç/
   abhorrently; bilious; distasteful; loathsome; lousy; noisome; noisomely; rancid; repellent; repugnant; sickening; stinkingly; unpleasant

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top