ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เดินตาม

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดินตาม-, *เดินตาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินตาม[V] walk behind, See also: follow, Ant. เดินนำ, Example: แมวที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะซ่อนตัว เดินตาม และตะครุบเจ้าของเหมือนกับที่มันตะปบเหยื่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดก. ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You thought you could be Mrs. De Winter, live in her house, walk in her steps, take the things that were hers.คุณคิดว่าตัวเองจะเป็นคุณนายเดอ วินเทอร์ได้ อาศัยอยู่ในบ้านของท่าน เดินตามรอยเท้าท่าน ครอบครองสิ่งที่เคยเป็นของคุณนาย Rebecca (1940)
My dignity comes from following my husband.เกียรติของฉันอยู่ที่การเดินตามสามี Gandhi (1982)
They're walking in the streets offering garlands to the police and British soldiers.พวกเขาเดินตามถนน ให้พวงมาลัยตำรวจ และทหารอังกฤษ Gandhi (1982)
I will follow close behind you and help to serve the people.ฉันจะเดินตามหลังคุณ และช่วยคุณรับใช้ประชาชน Gandhi (1982)
I will follow you in all our vows and duties.ฉันจะเดินตามคุณไปใน ทุกปฏิญาณและหน้าที่ Gandhi (1982)
"Follow in the footsteps of Siva.""เดินตามรอยเท้าของพระศิวะ". Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
We earned him, man. You guys came in a car. That's not fair.เราเดินตามหาเขา เพื่อน พวกนายนั่งรถมานะ มันไม่ยุติธรรม เขาเป็นของเรา Stand by Me (1986)
Me, I'm gonna wind up in the nuthouse after this.ส่วนผม, ผมกำลังเดินตามคุณต้อย ๆ และก็กำลังงงว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ Mannequin (1987)
Give me strength, that I might prepare the way... for those who will follow.โปรดมอบความแข็งแกร่งให้ข้าพระองค์ ให้ข้าพระองค์ได้เตรียมพร้อม.. ..ที่จะเดินตามพระประสงค์ The Lawnmower Man (1992)
Hey, man, look here. I'm just tryin' to get us off on the right foot.เฮ้ เพื่อน ฉันแค่พยายาม เดินตามในสิ่งที่ถูก Cool Runnings (1993)
- You all set to follow in your father's footsteps?- นายพร้อมที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อนายรึยัง? Cool Runnings (1993)
Follow in my footsteps, shoe by shoeเดินตามรอยเท้าฉัน ทีละก้าว Anastasia (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินตาม[v. exp.] (doēntām) EN: walk behind ; follow   FR: suivre ; marcher derrière

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drag behind[PHRV] เดินตามหลัง (ชักช้า), Syn. lag behind
follow[VT] ตาม, See also: เดินตาม, ติดตาม, เจริญรอยตาม, ตามอย่าง, Syn. come after, supersede, Ant. percede

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
token ringวงแหวนโทเค็นในระบบเครือข่าย หมายถึง การส่งข้อมูลแบบวงแหวน กล่าวคือ ผู้ส่งข้อมูลจะนำข้อมูลใส่ในถาด (token) ถาดนี้จะเดินตามสายผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่โดยรอบ เมื่อเดินไปถึงเครื่องที่จะเป็นตัวรับ ก็จะจัดการรับถาดนั้นไว้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลออก เมื่อบันทึกข้อมูลลงในเครื่องของตนแล้ว ก็จะปล่อยถาดกลับไปยังผู้ส่ง เมื่อผู้ส่งตรวจดูว่า ข้อมูลถูกรับไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะลบข้อมูลทิ้ง (บางทีเรียกสั้น ๆ ว่า ring network)

English-Thai: Nontri Dictionary
pedestrian(adj) เดินเท้า,เดินตามถนน,เกี่ยวกับการเดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top