Search result for

ฉนวน

(47 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉนวน-, *ฉนวน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉนวน(ฉะหฺนวน) น. ทางเดินซึ่งมีเครื่องกำบัง ๒ ข้าง สำหรับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายฝ่ายในเสด็จขึ้นลงหรือเข้าออก.
ฉนวน(ฉะหฺนวน) ก. กำบัง, คั่น, กั้น.
ฉนวน(ฉะหฺนวน) น. วัตถุที่ไฟฟ้าหรือความร้อนผ่านไม่ได้สะดวก, วัตถุที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าหรือความร้อน.
ฉนวน(ฉะหฺนวน) น. ดินแดนที่มีทางออกทะเลหรือที่ทำให้ดินแดนถูกแยกออกเป็น ๒ ฟาก.
ฉนวน(ฉะหฺนวน) น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Dalbergia nigrescens Kurz ในวงศ์ Leguminosae เนื้อไม้อ่อน ไม่ทนทาน, สนวน หรือ ชนวน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sound insulationฉนวนกันเสียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermal insulationฉนวนความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
biological barrierฉนวนชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tube insulationฉนวนรูปท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fill insulationฉนวนใช้กรุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric insulators and insulationฉนวนไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Insulation (Heat)ฉนวนความร้อน [TU Subject Heading]
insulatorฉนวน, สารที่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า  หรือเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insulationฉนวน [การแพทย์]
Insulatorsฉนวน, ระบบฉนวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Where's the detonator? - Go get him.ที่จุดฉนวนอยู่ไหน จัดการมัน The Dark Knight (2008)
We tried insulated gloves, but she shattered right through them.เราลองใส่ถุงมือฉนวนแล้ว แต่เธอก็ทำมันแตกหมด Chapter Three 'Building 26' (2009)
I'm guessing they're using a blackout shield.ผมคิดว่าเค้าใช้ ฉนวนหุ้มกันไว้ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
And if the spectacle touches him, if it arouses interest and compassion, his feeling will be for those tender ones of the great human flock whom the shepherds shear and starve and sell and do not feed.และถ้าหากภาพที่ปรากฏที่เขามองเห็น ถ้ามันกระตุ้นความสนใจและจุดฉนวน เขาจะรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ในทันที Na Triobloidi (2009)
It's primarily used in the production of heat insulating materials.ซึ่งโดยทั่วไปมันจะใช้ในการทำฉนวนกันความร้อน Episode #1.7 (2009)
It's possible that the building the hostage is in used to be a factory that made insulation.อาคารที่ตัวประกันถูกขังอยู่ อาจจะเป็นโรงงานที่ผลิตฉนวนกันความร้อน Episode #1.7 (2009)
I've made a list of buildings near power plants or stations that used to be insulation factories.เราได้ลิสต์ชื่อโรงงานผลิตฉนวนกันความร้อน ที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าออกมาแล้ว Episode #1.7 (2009)
Which in the gaza strip is considered a real party foul,แถวฉนวนกาซ่าถือว่าการทำแบบนั้นเป็นการทำผิดกฏร้ายแรง Introduction to Statistics (2009)
Two Klingon vessels have entered the neutral zone... and are locking weapons on us.ยานของคลิงออน 2 ลำบินเข้าสู่เขตฉนวน และกำลังเล็งอาวุธมาที่เรา Star Trek (2009)
At 22:00, telemetry detected an anomaly in the neutral zone.เมื่อ 22 นาฬิกา ระบบตรวจอากาศ ตรวจพบสิ่งผิดปกติในเขตฉนวน Star Trek (2009)
Withdraw... and I'll agree to arrange a conference... with Romulan leadership at a neutral location.ผมยินดีจะนัดเจรจากับผู้นำโรมูลันในพื้นที่เขตฉนวน... Star Trek (2009)
The remains are encased in adipocere.ศพถูกห่ออยู่ด้วยผ้ากันฉนวน The X in the File (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: covered walk ; corridor ; cloister   FR: corridor [m] ; cloître [m]
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: electric insulator   FR: isolant (électrique) [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
no man's land(n) เขตฉนวนระหว่างกองทัพสองฝ่าย เช่น No Man's Land on the western front in Europe, during the First World War.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiberglass[N] ฉนวนใยแก้ว, See also: แผ่นกันความร้อนใยแก้ว, Syn. fibreglass, spunglass
insulation[N] ฉนวน, See also: การใช้ฉนวนป้องกัน, การทำฉนวน, Syn. nonconductor, protector
insulator[N] ฉนวน, See also: สิ่งที่เป็นฉนวน, Syn. nonconductor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cap(แคพ) {capped,capping,caps} n. หมวก,หมวกเครื่องแบบ,หมวกผ้าไม่มีปีก,หมวกคนขี่ม้า,ฝาครอบ,ที่คลุม,สายฉนวน vt. ปกคลุม,ครอบ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีกว่า, See also: capper n. ดูcap, Syn. headgear,headdress surpass,
coaxial cableสายเคเบิลหุ้มฉนวนหมายถึง สายเคเบิลที่ห่อหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดี นิยมใช้ ในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) เพราสื่อสารข้อมูลได้มากกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดา
corridor(คอ'ริดอรฺ) n. ระเบียง,เฉลียง,เขตฉนวน,เส้นทางการบิน, Syn. hallway,hall
dielectricn. ฉนวน
insulate(อิน'ซะเลท) vt. ปกคลุมด้วยฉนวน,ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว,แยกตัวโดดเดี่ยว
insulation(อินซะเล'เชิน) n. วัตถุที่ใช้ทำเป็นฉนวน,การปกคลุมด้วยฉนวน,การแยกออกต่างหาก, Syn. isolation
insulator(อิน'ซะเลเทอะ) n. ฉนวน,ผู้อยู่โดดเดี่ยว
isolate(ไอ'ซะเลท) vt. แยกออก,แยกตัวออก,ทำให้เป็นฉนวน. adj. ซึ่งแยกตัวออกต่างหาก., See also: isolator n., Syn. separate,detach,quarantine
petticoat(เพท'ทิโคท) n. กระโปรงชั้นใน,ส่วนที่คล้ายกระโปรง,ส่วนของฉนวนที่คล้ายกระโปรง.
semiconductorสารกึ่งตัวนำหมายถึง สารชนิดหนึ่งที่เป็นสื่อนำก็ไม่ดี เป็นฉนวนก็ไม่ดี แต่ก็เป็นได้ทั้งสื่อนำและฉนวนกั้นกระแสไฟในตัว สารกึ่งตัวนำนี้ใช้ทำทรานซิสเตอร์ หรือวงจรรวม (integrated circuit) สารชนิดที่รู้จักกันดีในการนำมาทำเป็นสารกึ่งตัวนำในปัจจุบัน นี้คือ ซิลิคอน (silicon) และเจอมาเนียม (germanium)

English-Thai: Nontri Dictionary
corridor(n) ฉนวน,ทางเดิน,เฉลียง,ระเบียง,เส้นทางบิน
insulator(n) ฉนวน,เครื่องกันไฟฟ้าหรือความร้อน,ผ้ายาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
絶縁[ぜつえん,Zetsuen, zetsuen ,Zetsuen] (n vt) ฉนวน(ไฟฟ้า),ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว
断熱材[だんねつざい, dannetsuzai] ฉนวนกันความร้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top