ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

walk-in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walk-in-, *walk-in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
walk-in(sl) ลูกค้า (ที่เดินผ่านไปมา)
walk-in(adj) ที่กว้างหรือใหญ่พอที่จะเข้าไปได้
walk-in(adj) ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน, See also: ซึ่งอยู่ริมถนน
walk-in(n) ห้องเย็น
walk-in(n) ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายดาย
walk-in(n) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มาโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า, See also: คำไม่เป็นทางการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
walk-in(วอล์ค'อิน) adj. ใหญ่หรือกว้างพอที่เข้าไปเดินได้, มีทางเข้าส่วนตัวโดยตรงจากถนน, n. สิ่งที่ใหญ่โตพอที่เข้าไปได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
walk-in refrigeratorตู้เย็นแบบเดินเข้าได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some unidentified walk-in is telling us the Russians are way behind, they can't hurt us, we can pull in our horns.บางส่วนที่ไม่ปรากฏชื่อเดินในจะบอกเรารัสเซียเป็นวิธีที่ด้านหลัง พวกเขาไม่สามารถทำร้ายเราเราสามารถดึงเขาของเรา The Russia House (1990)
The kind they hang in front of the doors of walk-in refrigerators.ที่เอาไว้แขวนหน้าประตูเวลาเดินเข้าห้องแช่แข็ง Strange Love (2008)
There are walk-ins in every room.ทุกห้องมีตู้เสื้อผ้าแบบ วอล์กอิน Henry Poole Is Here (2008)
Mmm. -AC, a walk-in closet.เดินเข้ามาในห้องส่วนตัวกัน Some Kinda Love (2009)
We were having a good time. A walk-in closet.- ใช่ มันแค่วีดีโอจากโทรศัพท์มือถือ Some Kinda Love (2009)
How am I supposed to live in that room if you and Chelsea are gonna use it as a walk-in closet?ฉันจะอยู่ในห้องนั้นได้ไง ถ้านายกับเชลซีใช้มันเป็นห้องเก็บของ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Okay, I can't take elevators, walk-in closets.โอเค ฉันไม่กล้าขึ้นลิฟท์ ตู้เสื้อผ้าแบบเลื่อน Release Me (2009)
It was the walk-in refrigerator and you are one sick buzzard.มันเป็นตู้เย็นแช่ของ พวกเธอมันบ้า I Will Rise Up (2009)
We did it to Madonna's erotica on the floor of his walk-in closet.เราทำมันพร้อมฟังอัลบั้ม Erotica ของ Madonna บนพื้นในห้องส่วนตัวของเขา Politics of Human Sexuality (2009)
It's a walk-in freezer.มันเป็นห้องเย็น The Internet Is Forever (2010)
Every walk-in cupboard, every toilet.รวมทั้งตู้ทุกใบ และห้องน้ำทุกห้อง The Blind Banker (2010)
Now if you'll excuse me, I am going to the kitchen to ask them if I can stand in their walk-in freezer!ถ้าไม่ว่าอะไรฉันขอตัวเข้าไปในครัว ดูว่าฉันพอจะเข้าไปอยู่ในช่องฟรีซบ้างได้มั้ย A Humiliating Business (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WALK-IN

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウオークインクロゼット[uo-kuinkurozetto] (n) walk-in closet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 walk-in
   adj 1: (of e.g. closets or refrigerators) extending very far
       enough back to allow a person to enter; "a deep walk-in
       refrigerator"; "walk-in closets"
   n 1: person who walks in without having an appointment; "the
      emergency room was overrun with walk-ins"
   2: an operative who initiates his own defection (usually to a
     hostile country) for political asylum
   3: an assured victory (especially in an election) [syn: {walk-
     in}, {waltz}]
   4: a small room large enough to admit entrance

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top