ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไปให้พ้น

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไปให้พ้น-, *ไปให้พ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปให้พ้น[V] Go away!, See also: Off with you!, Syn. ออกไปให้พ้น, Thai definition: เป็นคำแสดงความไม่พอใจ และต้องการไล่ออกไปให้พ้นจากที่นั้น
ไปให้พ้น[V] get away, See also: walk away, Example: เขาอยากจะลุกขึ้นจากเก้าอี้ตัวนี้และเดินออกไปให้พ้นจากตึกหลังนี้, Thai definition: ไปให้พ้นจากที่ตรงนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Begone!ไปให้พ้น Save Yourself (2012)
Go away!ไปให้พ้นSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
Go away!ไปให้พ้นSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
Go away.ไปให้พ้น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Get the hell out!ไสหัวไปให้พ้นThe Good, the Bad and the Ugly (1966)
I think I've come up with a solution that will remove your flower from any possibility of danger. Now, this is my plan.ที่จะเอาดอกไม้ของเธอ ออกไปให้พ้นจากอันตรายได้ The Little Prince (1974)
Go away!ไปให้พ้นSuspiria (1977)
Go away!ไปให้พ้นSuspiria (1977)
Get out!ไปให้พ้น The Blues Brothers (1980)
Like the Penguin says. We got to move toward redemption.พวกเราต้องไปให้พ้นบาป พวกเราต้องการไปที่จะโบสถ์ The Blues Brothers (1980)
We got to go to church. "We got to move toward redemption.พวกเราต้องไปให้พ้นบาป พวกเราต้องการไปที่จะโบสถ์ The Blues Brothers (1980)
Go on!ไปให้พ้น เอาออกไป The Blues Brothers (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไปให้พ้น[v. exp.] (pai hai phon) EN: get away   
ไปให้พ้น[xp] (pai hai phon) EN: go away! ; off with you!   FR: va-t'en ! ; décampe ! ; hors d'ici !

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be off[PHRV] ไปให้พ้น, Syn. push off
bog off[PHRV] ไปให้พ้น (คำสแลง), See also: ออกไปเสีย, Syn. push off
buzz off[PHRV] ไปให้พ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: ออกไปให้พ้น, ออกไป, Syn. push off
drop dead[PHRV] หยุดก่อกวน (คำสแลง), See also: ไปให้พ้น, Syn. get lost
get along[PHRV] ออกไป, See also: ไปให้พ้น
get along with[PHRV] ไปให้พ้น, Syn. get along, get along with
get lost[PHRV] ไปให้พ้น, See also: ไปห่างๆ, Syn. drop dead
get off with[PHRV] ไปให้พ้น, See also: หลีกไป, Syn. push off
get off[PHRV] ไปให้พ้น, Syn. push off
get out of[PHRV] ไปให้พ้น, See also: หลีกไปห่างๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
out(เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป

English-Thai: Nontri Dictionary
begone(int) ไปให้พ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top