Search result for

เดินเล่น

(45 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดินเล่น-, *เดินเล่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินเล่น[V] stroll, See also: promenade, take a walk, go for a walk, Syn. เดินเที่ยว, เตร็ดเตร่, เดินเตร่, ยุรยาตร, เดินทอดน่อง, Example: คุณตาเดินเล่นอยู่ในสวน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm rambling, but I was wondering...ส่วนฉันกำลังจะไปเดินเล่น ... แต่ฉันกำลังคิดว่า ... There Might be Blood (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
You should go out for a stroll if there's something bothering youเจ้าต้องออกไปเดินเล่นถ้ามีบางสิ่งทำให้เจ้ากังวล Iljimae (2008)
I was gonna take a walk down Plowers' trail after work.ฉันอยากไปเดินเล่นตามทาง ที่พลาวเวอร์หลังเลิกงานซักหน่อย The Lazarus Project (2008)
What do you mean, it's closed? How is it closed? No, you see, we just want to go inside there.ไม่คือว่าเราอยากเข้าไปดูน่ะ\เราแค่อยากเข้าไปเดินเล่นหน่อย Jumper (2008)
Let's you and me go for a little walk.เราไปเดินเล่นกันหน่อยดีกว่านะ Inkheart (2008)
Wanna take a walk?ไปเดินเล่นกันไหม The Ramen Girl (2008)
I mean, it starts with a little walk. Just a short walk, like...ผมหมายถึง มันอาจจะเริ่มด้วยการเดินเล่นนิดหน่อย แค่เดินสั้นๆ แบบ New York, I Love You (2008)
It's a couple blocks from here.แค่เลยไปประมาณสองสามช่วงตึก และเราก็อาจจะเดินเล่นกัน New York, I Love You (2008)
You walk 'em. You let 'em out every now and again.พามันเดินเล่น ปล่อยมันออกไปวิ่ง ถ้าไม่ตอนนี้จะตอนไหนล่ะเพื่อน Marley & Me (2008)
Like most dogs, Marley needs a lot of exercise... so try to take him for a walk or a run every morning and every evening.ก็เหมือนกับหมาตัวอื่นๆ -มาร์ลีย์ต้องการการออกกำลังกาย ดังนั้นพยายามพามันออกไปเดินเล่น หรือวิ่งเล่น Marley & Me (2008)
You also said you would get up early and walk him. He chews things when he gets restless.คุณก็เอาแต่พูดว่าคุณจะตื่นแต่เช้าพามันออกไปเดินเล่น แล้วมันก็จะเริ่มหาของเคี้ยวถ้ามันรู้สึกกระสับกระส่ายแบบนี้! Marley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินเล่น[v.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander   FR: se balader ; se promener ; flâner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meander[VI] เดินเรื่อยเปื่อย, See also: เดินเล่น, เดินไปช้าๆอย่างไร้จุดหมาย, เดินเตร็ดเตร่, Syn. roam, twist, drift
perambulate[VI] เดินผ่าน, See also: เดินเล่น, Syn. go for a walk, ambulate, Ant. run, rush, race
perambulate[VT] เดินผ่าน, See also: เดินเล่น, Syn. go for a walk, ambulate, Ant. run, rush, race
promenade[VI] เดินเล่น, Syn. stroll, saunter
promenade[VT] เดินเล่น
ramble[VI] เดินเที่ยว, See also: เดินเล่น, Syn. saunter, stroll
stroll[VI] เดินเล่น, See also: เดินทอดน่อง, Syn. promenade, ramble, wander
stroll[VT] เดินเล่น, See also: เดินทอดน่อง, Syn. promenade, ramble, wander
take a walk[IDM] เดินเล่น
wander[VI] เดินเล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alameda(แอลละมี' ดะ) n. ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาต้นไม้, ทางเดินเล่น
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
loaf(โลฟ) {loafed,loafing,loafs} n. ก้อนขนมปัง,ขนมปังแถวหนึ่ง,ขนมเค้กแถวหนึ่ง,อาหารที่เป็นก้อน vi. เดินเตร่,เดินเล่น,เอ้อระเหย vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ pl. loaves
mall(มอล) n. บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเป็นที่เดินเล่น (มักมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงา) ,แถบที่ดินที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างถนนสองสาย,ตะลุมพุก,ทางเดินเล่นที่มีหลังคา. vt. ทุบตี,ทำลาย,ทำให้เสียโฉม
paseo(พาเซ'โอ) n. การเดินเล่น,พิธีเข้าสู่สนามวัวของนักสู้ วัวกระทิง
promenade(พรอมมะเนด') n. การเดินเล่น,การเดินทอดน่อง,การเดินแสดงตัว,งานเต้นรำ vt. เดินเล่น,เดินทอดน่อง vi. เดินเล่น,เดินทอดเล่น,เดินพาเหรดในงานเต้นรำ, See also: promanader n., Syn. walk,saunter
ramble(แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว,เดินเตร่,เดินเล่น,ท่องเที่ยว,คุยเรื่อยเปื่อย,เขียนเรื่อยเปื่อย,ขึ้นเปะปะ,เลื้อยไปทั่ว, Syn. wander,stroll,stray
stroll(สโทรล) vi.,vt.,n. (การ) เดินทอดน่อง,เดินเล่น,เดินเตร่,ร่อนเร่,พเนจร, Syn. ramble,saunter,walk
turn(เทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) หมุน,หัน,ไข,เบือน,บิด,งอ,พับ,พลิก,ผิน,หันเห,บ่าย,เลี้ยว,อ้อม,โอบ,เบน,จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง,เส้นโค้ง,ส่วนโค้ง,รอบหนึ่ง,พักหนึ่ง,รายการ,นิสัย,ลักษณะ,ท่าทาง,พฤติการณ์,รูปแบบ,ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,เวร,ลำดับ,การรักษา,การเดินเล่น,
walker(วอล์ค'เคอะ) n. ผู้เดิน,ผู้ชอบเดิน,ผู้ชอบเดินเล่น,โครงค้ำสำหรับเด็กหัดเดิน,อุปกรณ์ช่วยการเดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
loaf(vi) เที่ยวเตร่,เดินเตร่,เดินเล่น,เสเพล,เอ้อระเหย
mall(n) ที่เดินเล่นสาธารณะ
promenade(n) การเดินทอดน่อง,การเดินเล่น,การเดินเอื่อยเฉื่อย
promenade(vi) เดินทอดน่อง,เดินเล่น,นำออกเดิน
ramble(n) การเลื้อย,การเดินเล่น,การเดินเตร่,การพูดเรื่อยเปื่อย
ramble(vi) เดินเล่น,เที่ยวไป,วกวน,เลื้อย,พูดเรื่อยเปื่อย
saunter(vi) เดินทอดน่อง,เดินเล่น,เดินเตร่,เดินเอ้อระเหย
stroll(n) การเดินเตร่,การเดินเล่น,การเดินทอดน่อง
stroll(vt) เดินเตร่,เดินเล่น,เดินทอดน่อง
walk(n) การเดิน,ท่าเดิน,การเดินเล่น,ทางเดิน,ฐานะ

German-Thai: Longdo Dictionary
bummeln(vi) |bummelte, ist gebummelt| เดินทอดน่อง, เดินเล่นไปเรื่อยๆโดยไร้จุดหมายที่แน่นอน เช่น Heute bin ich nur durch die Stadt gebummelt. วันนี่ฉันแค่เดินเรื่อยเปื่อยอยู่ในเมือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top