ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bet on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bet on-, *bet on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bet on(phrv) พนัน, See also: เล่นพนัน, Syn. be on, gamble on, put on, stake on, wager on
bet on(phrv) มั่นใจเกินไปในเรื่อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Bet my money on the bobtailed nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
No, I'd rather bet on the motor. At least we know it can work.ไม่ ฉันเสี่ยงกับเครื่องยนต์ดีกว่า อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันใช้การได้ The Little Prince (1974)
- I would bet on it. - Animals, more like.ฉันจะเดิมพันกับมัน สัตว์มากขึ้นเช่น Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Harry Noble. I used to bet on him.ผมเคยพนันด้านเขา *batteries not included (1987)
It's as good a thing to bet on as any, I guess.มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะวางเดิมพันในฐานะใด ๆ ที่ผมคิดว่า The Shawshank Redemption (1994)
Thoroughbred You bet on a mama, you always winพนันมาม่าไว้รับรองชนะตลอด The Legend of 1900 (1998)
The whole crew bet on you I put a year's pay on the line Now you cut that out and start thinking your music Can I bet too?ทั้งลำถือหางนาย ฉันพนันด้วยค่าแรงทั้งปี ถ้าตอนนี้อยู่เนเธอร์แลน์รีบกลับมาคิดเพลงได้แล้ว The Legend of 1900 (1998)
It's bad luck to bet on yourself I don't want to bet on me.ไม่ได้ พนันตัวเองมันซวย The Legend of 1900 (1998)
I want to bet on him. He's the greatestฉันจะพนันข้างเขา เขายิ่งใหญ่จะตาย The Legend of 1900 (1998)
I bet on your wedding night, he drugged you and embedded a tracking device in your ass.เขาอาจวางยาและฝังเครื่องติดตาม ไว้ในก้นเธอแล้วด้วยซ้ำ Big Momma's House 2 (2006)
This guy's not coming back, you can bet on that.นายคนนี้ไม่มีัทางฟื้นอีกแล้ว ฉันพนันได้ Fido (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bet onI wouldn't bet on that horse if I were you.
bet onThe best bet on a rainy day is to remain indoors.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นไพ่[len phai] (v, exp) EN: play cards ; bet on card game ; gamble on card game  FR: jouer aux cartes
แทงม้า[thaēng mā] (v, exp) EN: bet on horses  FR: miser aux courses
ถือหาง[theūhāng] (v) EN: bet on s.o. ; take sides with ; support  FR: soutenir

Japanese-English: EDICT Dictionary
それはどうかな[sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bet on
   v 1: place a bet on; "Which horse are you backing?"; "I'm
      betting on the new horse" [syn: {bet on}, {back}, {gage},
      {stake}, {game}, {punt}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top