ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stay

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stay-, *stay*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stay(vi) พักอยู่, See also: อาศัยอยู่, ค้างอยู่, ยังอยู่, Syn. linger, sojourn
stay at(phrv) อยู่ด้านหลังของ (สถานที่), Syn. remain at, stop at
stay by(phrv) อยู่ใกล้กับ, See also: ยังอยู่ข้าง, อยู่เคียงข้าง, Syn. cling onto, cling to, keep by, stick to
stay in(phrv) ยังอยู่ใน (ตำแหน่ง), Syn. stop in
stay in(phrv) ยังอยู่ภายใน, See also: อยู่ด้านใน, Syn. keep in
stay in(phrv) (ไฟ) ยังติดอยู่, See also: ไฟ ยังเผาไหม้อยู่, Syn. keep in
stay in(phrv) ยังประท้วงต่อ, See also: ยังคัดค้านต่อ
stay in(phrv) ยังอยู่ใน (สถานที่), Syn. be in, keep in, remain in, stick in, stop in
stay in(phrv) อยู่ใน (สภาพ), Syn. get into
stay on(phrv) ยังอยู่บน, Syn. stick on, stop on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stay(สเท) vi. อยู่, พักอยู่, คงอยู่, ยืนหยัด. vt. หยุด, ยั้ง, ควบคุม, สกัด, หน่วงเหนี่ยว, คอย, สนับสนุน n. การอยู่, การพักอยู่, การหยุดอยู่, การค้างอยู่, การเลื่อนการพิจารณา, สิ่งค้ำ, เครื่องค้ำ, สิ่งยึด, เครื่องรัดหน้าท้องหญิง, เชือกโยง, เสื้อในรัดรูป, แกงแนง, stays เครื่องวัดลำตัวผู้หญิง
stayer(สเท'เออะ) n. ผู้อยู่, ผู้ค้าง, ผู้ยืนหยัด, ผู้ค้ำจุน, ผู้สนับสนุน, ผู้มีความอดทน, สัตว์ที่มีความทรหดอดทน, สิ่งที่ยับยั้ง
forestay(ฟอร์'สเท) n. เชือกสายระโยงจากกระโดงหน้าไปยังหัวเรือ
jackstayn. ไม้ค้ำ, ราวค้ำ, เสาค้ำ, เชือกค้ำ
mainstay(เมน'สเท) n. บุคคลหรือสิ่งที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง, เชือกโยงหรือแกนแนวของmainmast (ดู) , หลักสำคัญ
overstay(โอ'เวอะสเท) vt. อยู่นานเกินไป, อยู่เลยเวลา
terminate-and-stay-resideterminate-and-stay-resident program โปรแกรมค้างในหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า TSR (อ่านว่า ทีเอสอาร์) หมายถึง โปรแกรมชนิดพิเศษที่จะอยู่ใน RAM เสมอ สามารถเรียกหาได้โดยการกดแป้นคำสั่งที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ การเรียกโปรแกรมประเภทนี้ จะเรียกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกำลังทำโปรแกรมอะไรอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เรามีระบบวินโดว์ ซึ่งทำให้เราเรียกโปรแกรมมาใช้พร้อม ๆ กันหลายโปรแกรมได้อยู่แล้ว โปรแกรมประเภท TSR จึงไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป

English-Thai: Nontri Dictionary
stay(n) การหยุด, การพัก, เครื่องค้ำจุน, การเลื่อนการพิจารณา
stay(vi) หยุดอยู่, พักอยู่, อาศัยอยู่, ยืนหยัด, ทน, ค้างอยู่
stay(vt) ให้ที่พัก, ทำให้หยุด, ระงับ, ยับยั้ง, หน่วงเหนี่ยว, สกัด, คอย
mainstay(n) หัวเรี่ยวหัวแรง, หลักสำคัญ, เชือกทอดจากเสากระโดงใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stayงด, พัก, หยุด, ทุเลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stay of executionงดการบังคับคดี, ทุเลาการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stay of proceedingsงดกระบวนพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stay of trialงดการพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
stay on(vt) อยู่ในสถานที่เดิม, อยู่ในตำแหน่งเดิม, อยู่ในสถานการณ์เหมือนเดิม
stay tuned(vi) ติดตามต่อไป, Syn. follow up
staying[สเท'ยิง] (vi, vt) อยู่ พักอยู่ คงอยู่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Stay.-อยู่เถอะ The Fourth Man in the Fire (2008)
Stay...อยู่... The Empire Strikes Jack (2010)
But I can't stay here and have my life lived for me.- 00: 16: 24, 810 ข้าจะคิดถึงเจ้านะ Aladdin (1992)
Now try your best to stay calm Brush up your Sunday Salaamเอาละ สงบใจไว้ ทำความสะอาดวันอาทิตย์ของเจ้าเสียใหม่ ซาลาม Aladdin (1992)
Genie, I'm really sorry... Well, fine! Then just stay in there!จีนี่ ข้าเสียใจ ก็ได้ งั้นก็อยู่ในนี้ไปเถอะ Aladdin (1992)
You stay out of it! -Jafar, Jafar, he's our man--if he can't do it, GREAT!เจ้าไม่ต้องยุ่ง จาฟา จาฟา เขาเป็นคนของเรานะ ถ้าเขาทำไม่ได้ละก็ เยี่ยมมาก Aladdin (1992)
Just be patient. Stay where you are for about a year.ทนอีกหน่อยสิ อยู่ที่ที่คุณอยู่น่ะแหละ Basic Instinct (1992)
Stay with Rachel!อยู่กับเธอก่อน! The Bodyguard (1992)
I can't stay here while I've got a patient here. I have to go.ผมอยู่ที่นี่ไม่ได้ขณะที่ คนไข้ผมอยู่ที่นี่ ผมต้องไปแล้ว Basic Instinct (1992)
Stay with me. Come on. Stay with me.อยู่กับผมนะ ได้โปรด อยู่กับผม Basic Instinct (1992)
Come on. Stay with me.เร็วเข้า อยู่กับผม Basic Instinct (1992)
Kelly met the analyst during her little stay at Holloway Prison.เคลลี่ได้พบกับนักวิเคราะห์ระหว่าง การมาอยู่ที่เรือนจำฮอลโลเวย์ Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stayA fire broke out at the inn that they were staying.
stayAfter a month's stay here I will get much better.
stayAfter careful thought, I elected to stay at home.
stayAkira will stay in New York while his money lasts.
stayAll I want to do during the dog days is stay indoors and keep out of the sun.
stayA man named George was staying at a hotel.
stayAren't the boys staying with you?
stayAre you going or staying?
stayAre you going to stay long?
stayAre you going to stay there for long?
stayAre you mad that you should stay up all night playing cards?
stayAre you planning on staying long in Berlin?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดเงียบ(v) keep mum about, See also: stay quiet about, Ant. แพร่งพราย, Example: ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างปิดเงียบ ไม่มีใครให้ข้อมูลกับนักข่าวเลย, Thai Definition: ไม่แพร่งพรายให้ใครรู้เลย
อยู่ห่างๆ(v) stay away, Syn. อยู่ไกลๆ, ออกห่าง, Example: เธอควรอยู่ห่างๆ พวกนี้ไว้จะดีกว่า ไม่อย่างนั้นเธออาจเดือดร้อน, Thai Definition: ไม่เข้าไปใกล้ชิดเกี่ยวข้องด้วย
แรม(v) stay the night, See also: stay overnight, Syn. ค้าง, นอนค้างอ้างแรม, Example: ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวถึงกับค้างอ้างแรมกับท่าน ก็ตอนที่บ้านท่านพากันไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณ
เรียว(n) stay ropes for sail, Count Unit: สาย, Thai Definition: สายสำหรับรั้งใบเรือ, Notes: (จีน)
สายระโยง(n) stay, Syn. สายระยาง, Thai Definition: สายเชือกหรือลวดที่รั้งเสากระโดงเรือเป็นต้น
ค้าง(v) stay, See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the, Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, พักแรม, Example: นักกรีฑาทุกคนต้องค้างที่สโมสรเวลาเข้าค่ายเก็บตัว
ค้างคืน(v) stay overnight, See also: spend the nigh, lodge for a night, pass the night, put up for the night, Syn. ค้าง, พักแรม, พักอาศัย, อาศัยอยู่, พักอยู่, ค้างแรม, Example: คนเดินทางจากกรุงเทพฯ จะมาหัวหินตอนนั้นต้องนอนค้างคืนที่ราชบุรีคืนหนึ่ง
ค้างแรม(v) stay overnight, See also: spend the night lodge for a night, pass the night, put up for the night, Syn. พักแรม
พักแรม(v) stay, See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the, Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, ค้าง, Example: ทหารไทยได้ติดตามหน่วยลาดตะเวนทางอากาศและไปพักแรมกับหน่วยทหารอเมริกันที่อยู่ลึกเข้าไปในเขตแดนของเวียดกง
หลง(v) remain, See also: stay behind, be left, linger, Syn. หลงเหลือ, Example: ควันยังหลงอยู่ในห้องและมีกลิ่นไหม้เล็กน้อย, Thai Definition: เหลืออยู่, ตกค้างอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัยอยู่[āsai yū] (v, exp) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight  FR: loger ; demeurer
จำพรรษา[jamphansā] (v) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season  FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
จำศีล[jamsīn] (v) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts  FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
แกนนำ[kaēnnam] (n) EN: mainstay ; backbone  FR: pilier [ m ]
ค้าง[khāng] (v) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night  FR: loger ; passer la nuit
ค้างคืน[khāngkheūn] (v) EN: stay overnight ; spend the nigh ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night  FR: passer la nuit
ค้างแรม[khāng raēm] (v) EN: stay overnight ; stay the night ; put up for the night ; pass the night  FR: passer la nuit
คงอยู่[khongyū] (v) EN: remain ; stay
ก้นหนัก[konnak] (n) EN: tiresome talker ; tiresome drinker ; one who overstays

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stay
stays
stayed
stayer
staying
stayner
stayton
stayover
stayovers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stay
stays
stayed
stayer
stayers
staying
stay-at-home
stay-at-homes

WordNet (3.0)
stay(n) continuing or remaining in a place or state
stay(n) a judicial order forbidding some action until an event occurs or the order is lifted
stay(n) a thin strip of metal or bone that is used to stiffen a garment (e.g. a corset)
stay(n) (nautical) brace consisting of a heavy rope or wire cable used as a support for a mast or spar
stay(v) stay the same; remain in a certain state, Syn. remain, rest, Ant. change
stay(v) stay put (in a certain place), Syn. stay put, stick, stick around, Ant. move
stay(v) continue in a place, position, or situation, Syn. remain, continue, stay on
stay(v) remain behind, Ant. depart
stay(v) stop or halt, Syn. delay, detain
stay(v) stop a judicial process

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Stay

v. t. [ imp. & p. p. Stayed r Staid p. pr. & vb. n. Staying. ] [ OF. estayer, F. étayer to prop, fr. OF. estai, F. étai, a prop, probably fr. OD. stade, staeye, a prop, akin to E. stead; or cf. stay a rope to support a mast. Cf. Staid, a., Stay, v. i. ] 1. To stop from motion or falling; to prop; to fix firmly; to hold up; to support. [ 1913 Webster ]

Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side. Ex. xvii. 12. [ 1913 Webster ]

Sallows and reeds . . . for vineyards useful found
To stay thy vines. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. To support from sinking; to sustain with strength; to satisfy in part or for the time. [ 1913 Webster ]

He has devoured a whole loaf of bread and butter, and it has not staid his stomach for a minute. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

3. To bear up under; to endure; to support; to resist successfully. [ 1913 Webster ]

She will not stay the siege of loving terms,
Nor bide the encounter of assailing eyes. Shak. [ 1913 Webster ]

4. To hold from proceeding; to withhold; to restrain; to stop; to hold. [ 1913 Webster ]

Him backward overthrew and down him stayed
With their rude hands and grisly grapplement. Spenser. [ 1913 Webster ]

All that may stay their minds from thinking that true which they heartily wish were false. Hooker. [ 1913 Webster ]

5. To hinder; to delay; to detain; to keep back. [ 1913 Webster ]

Your ships are stayed at Venice. Shak. [ 1913 Webster ]

This business staid me in London almost a week. Evelyn. [ 1913 Webster ]

I was willing to stay my reader on an argument that appeared to me new. Locke. [ 1913 Webster ]

6. To remain for the purpose of; to wait for. “I stay dinner there.” Shak. [ 1913 Webster ]

7. To cause to cease; to put an end to. [ 1913 Webster ]

Stay your strife. Shak. [ 1913 Webster ]

For flattering planets seemed to say
This child should ills of ages stay. Emerson. [ 1913 Webster ]

8. (Engin.) To fasten or secure with stays; as, to stay a flat sheet in a steam boiler. [ 1913 Webster ]

9. (Naut.) To tack, as a vessel, so that the other side of the vessel shall be presented to the wind. [ 1913 Webster ]


To stay a mast (Naut.), to incline it forward or aft, or to one side, by the stays and backstays.
[ 1913 Webster ]

Stay

n. [ Cf. OF. estai, F. étai support, and E. stay a rope to support a mast. ] 1. That which serves as a prop; a support. “My only strength and stay.” Milton. [ 1913 Webster ]

Trees serve as so many stays for their vines. Addison. [ 1913 Webster ]

Lord Liverpool is the single stay of this ministry. Coleridge. [ 1913 Webster ]

2. pl. A corset stiffened with whalebone or other material, worn by women, and rarely by men. [ 1913 Webster ]

How the strait stays the slender waist constrain. Gay. [ 1913 Webster ]

3. Continuance in a place; abode for a space of time; sojourn; as, you make a short stay in this city. [ 1913 Webster ]

Make haste, and leave thy business and thy care;
No mortal interest can be worth thy stay. Dryden. [ 1913 Webster ]

Embrace the hero and his stay implore. Waller. [ 1913 Webster ]

4. Cessation of motion or progression; stand; stop. [ 1913 Webster ]

Made of sphere metal, never to decay
Until his revolution was at stay. Milton. [ 1913 Webster ]

Affairs of state seemed rather to stand at a stay. Hayward. [ 1913 Webster ]

5. Hindrance; let; check. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

They were able to read good authors without any stay, if the book were not false. Robynson (More's Utopia). [ 1913 Webster ]

6. Restraint of passion; moderation; caution; steadiness; sobriety. [ Obs. ] “Not grudging that thy lust hath bounds and stays.” Herbert. [ 1913 Webster ]

The wisdom, stay, and moderation of the king. Bacon. [ 1913 Webster ]

With prudent stay he long deferred
The rough contention. Philips. [ 1913 Webster ]

7. (Engin.) Strictly, a part in tension to hold the parts together, or stiffen them. [ 1913 Webster ]


Stay bolt (Mech.), a bolt or short rod, connecting opposite plates, so as to prevent them from being bulged out when acted upon by a pressure which tends to force them apart, as in the leg of a steam boiler. --
Stay busk, a stiff piece of wood, steel, or whalebone, for the front support of a woman's stays. Cf. Busk. --
Stay rod, a rod which acts as a stay, particularly in a steam boiler.
[ 1913 Webster ]

Stay

v. i. [ √163. See Stay to hold up, prop. ] 1. To remain; to continue in a place; to abide fixed for a space of time; to stop; to stand still. [ 1913 Webster ]

She would command the hasty sun to stay. Spenser. [ 1913 Webster ]

Stay, I command you; stay and hear me first. Dryden. [ 1913 Webster ]

I stay a little longer, as one stays
To cover up the embers that still burn. Longfellow. [ 1913 Webster ]

2. To continue in a state. [ 1913 Webster ]

The flames augment, and stay
At their full height, then languish to decay. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. To wait; to attend; to forbear to act. [ 1913 Webster ]

I 'll tell thee all my whole device
When I am in my coach, which stays for us. Shak. [ 1913 Webster ]

The father can not stay any longer for the fortune. Locke. [ 1913 Webster ]

4. To dwell; to tarry; to linger. [ 1913 Webster ]

I must stay a little on one action. Dryden. [ 1913 Webster ]

5. To rest; to depend; to rely; to stand; to insist. [ 1913 Webster ]

I stay here on my bond. Shak. [ 1913 Webster ]

Ye despise this word, and trust in oppression and perverseness, and stay thereon. Isa. xxx. 12. [ 1913 Webster ]

6. To come to an end; to cease; as, that day the storm stayed. [ Archaic ] [ 1913 Webster ]

Here my commission stays. Shak. [ 1913 Webster ]

7. To hold out in a race or other contest; as, a horse stays well. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

8. (Naut.) To change tack, as a ship. [ 1913 Webster ]

Stay

n. [ AS. staeg, akin to D., G., Icel., Sw., & Dan. stag; cf. OF. estai, F. étai, of Teutonic origin. ] (Naut.) A large, strong rope, employed to support a mast, by being extended from the head of one mast down to some other, or to some part of the vessel. Those which lead forward are called fore-and-aft stays; those which lead to the vessel's side are called backstays. See Illust. of Ship. [ 1913 Webster ]


In stays, or
Hove in stays
(Naut.), in the act or situation of staying, or going about from one tack to another. R. H. Dana, Jr. --
Stay holes (Naut.), openings in the edge of a staysail through which the hanks pass which join it to the stay. --
Stay tackle (Naut.), a tackle attached to a stay and used for hoisting or lowering heavy articles over the side. --
To miss stays (Naut.), to fail in the attempt to go about. Totten. --
Triatic stay (Naut.), a rope secured at the ends to the heads of the foremast and mainmast with thimbles spliced to its bight into which the stay tackles hook.
[ 1913 Webster ]

Stayed

a. Staid; fixed; settled; sober; -- now written staid. See Staid. Bacon. Pope. [ 1913 Webster ]

Stayedly

adv. Staidly. See Staidly. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Stayedness

n. 1. Staidness. [ Archaic ] W. Whately. [ 1913 Webster ]

2. Solidity; weight. [ R. ] Camden. [ 1913 Webster ]

Stayer

n. One who upholds or supports that which props; one who, or that which, stays, stops, or restrains; also, colloquially, a horse, man, etc., that has endurance, as in a race. [ 1913 Webster ]

Staylace

n. A lace for fastening stays. [ 1913 Webster ]

Stayless

a. Without stop or delay. Mir. for Mag. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāi, ㄉㄞ, ] stay; delay #1,864 [Add to Longdo]
[dāi, ㄉㄞ, / ] stay; stupid #2,492 [Add to Longdo]
停留[tíng liú, ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ,  ] stay somewhere temporarily; stop over #5,117 [Add to Longdo]
熬夜[áo yè, ㄠˊ ㄧㄝˋ,  ] stay up late or all night #8,721 [Add to Longdo]
逗留[dòu liú, ㄉㄡˋ ㄌㄧㄡˊ,  ] stay at; stopover at #19,094 [Add to Longdo]
缓刑[huǎn xíng, ㄏㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] stay of execution #20,677 [Add to Longdo]
昏迷不醒[hūn mí bù xǐng, ㄏㄨㄣ ㄇㄧˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˇ,    ] stay unconcious #32,770 [Add to Longdo]
栖身[qī shēn, ㄑㄧ ㄕㄣ,   /  ] stay at; live in (temporarily) #40,399 [Add to Longdo]
避实就虚[bì shí jiù xū, ㄅㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩ,     /    ] stay clear of the enemy's main force and; strike at his weak points #93,641 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandsaufenthalt { m }stay abroad [Add to Longdo]
Stubenhocker { m }stay at home [Add to Longdo]
Vollstreckungsschutz { m }stay of execution [Add to Longdo]
Vollstreckungsaufschub { m }stay of execution [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はしら, hashira] (n) (1) pillar; post; (2) support; prop; mainstay; (suf, ctr) (3) counter for buddhas, gods, nobles, etc.; (P) #279 [Add to Longdo]
オール[o-ru] (n) (1) oar; (2) (See オールA) all; (3) (sl) staying up all night long; (P) #3,042 [Add to Longdo]
滞在[たいざい, taizai] (n, vs) stay; sojourn; (P) #5,021 [Add to Longdo]
駐在[ちゅうざい, chuuzai] (n, vs) (1) residence; stay; (2) (abbr) residential police box; residential police box officer; (P) #5,935 [Add to Longdo]
支え[ささえ, sasae] (n) support; stay; prop #6,095 [Add to Longdo]
残留[ざんりゅう, zanryuu] (n, vs, adj-no) (1) residual; residue; (2) stay behind; stay back; (P) #7,351 [Add to Longdo]
[はく, haku] (ctr) counter for nights of a stay #7,381 [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r, vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) #8,948 [Add to Longdo]
基幹[きかん, kikan] (n) mainstay; nucleus; key; (P) #9,014 [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[irasshai (P); irashai (ik)] (int, n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) #9,276 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
常駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] terminate-and-stay-resident (TSR) program [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top