ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stayer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stayer-, *stayer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stayer(สเท'เออะ) n. ผู้อยู่, ผู้ค้าง, ผู้ยืนหยัด, ผู้ค้ำจุน, ผู้สนับสนุน, ผู้มีความอดทน, สัตว์ที่มีความทรหดอดทน, สิ่งที่ยับยั้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're just helpihey, you stayer his way out ofout of it, janet.เราแค่ช่วย อย่ามายุ่งนะ จาเนท -ไม่นะ Smoke and Steel (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stayer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stayer
stayers

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステイヤー[suteiya-] (n) stayer [Add to Longdo]
不法滞在者[ふほうたいざいしゃ, fuhoutaizaisha] (n) illegal overstayers (in a country) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stayer \Stay"er\ (st[=a]"[~e]r), n.
   One who upholds or supports that which props; one who, or
   that which, stays, stops, or restrains; also, colloquially, a
   horse, man, etc., that has endurance, as in a race.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stayer
   n 1: a person or other animal having powers of endurance or
      perseverance; "the horse that won the race is a good
      stayer"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top