ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be in-, *be in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in(phrv) เข้าที่
be in(phrv) อยู่บ้านหรือที่ทำงาน, Syn. go out
be in(phrv) มาถึง, See also: เข้ามาถึง, Syn. get in
be in(phrv) ได้รับ, See also: ผลออกมา
be in(phrv) ได้รับเลือกตั้ง, Syn. get in
be in(phrv) กำลังเป็นที่นิยม, See also: ทันสมัย, Syn. come in
be in(phrv) เผาไหม้, See also: ไหม้, ติดไฟ, ลุกไหม้, Syn. keep in
be in(phrv) เก็บเกี่ยว (พืชผล), Syn. take in
be in(phrv) ยังคงอยู่ใน (สถานที่หรือช่วงเวลา), Syn. get into, keep in, remain in, stay in, stop in
be in(phrv) ทำงานเกี่ยวกับ, See also: อยู่ในวงการ, Syn. go into

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Might be in this room right now.อาจจะอยู่ในห้องนี้ตอนนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hilda will be in the garden, tending the daffodils.ฮินดา เธออยู่ในสวน กำลังดูแลดอกไม้ The Great Dictator (1940)
No. His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.ไม่รู้ สิ่งที่เขารู้คือ ร้านตัดผมของเขา The Great Dictator (1940)
The papers say Schultz may be in the ghetto.หนังสือพิมพ์บอกว่า ชูลท์ซ อยู่ในชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
I just had a nice cold shower. When you have the plumbing fixed it'll be in good shape.ผมได้อาบน้ำอุณหภูมิกำลังดี เพราะคุณมีระบบประปาที่ดี The Great Dictator (1940)
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
I didn't expect the whole staff to be in attendance.- ผมไม่ได้คาดว่าทุกคนจะมารอรับ Rebecca (1940)
They say Colonel Canby's closing in with his Northerners and no later than tomorrow that they'll be in the city.ว่ากันว่านายพันแคนบี พาพวกฝ่ายเหนือเข้ามาประชิดแล้ว ...ไม่เกินพรุ่งนี้แหละ ที่พวกนั้นจะมาถึงเมือง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
(first voice) I'm going to be in the second battle of Alamein.ฉันจะไปอยู่ใน การต่อสู้ที่สองของอะลา ฉันจะไปอยู่ใน How I Won the War (1967)
(second voice) I'm going to be in the second battle of Alamein.การต่อสู้ที่สองของอะลา ฉันขอตัวอะลาเท้าของข้าพเจ้า How I Won the War (1967)
- I'm going to be in the second battle...อะลา นั่นเป็นตั๋วใช่มั้ย? How I Won the War (1967)
And you were afraid to be in my debt.และคุณกลัวที่จะเป็นหนี้ของฉัน The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be inAccording to my calculation, she should be in India by now.
be inA discussion of the proposal seems to be in order.
be inAll of the rules must be in line with company policy.
be inAlthough we may want to be international, we all have our limits.
be inAnd because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.
be inAs I happened to be in the neighborhood, I went and paid him compliments.
be inAs long as I'm going to be in London, I ought to see a play or two.
be inBe infected with the evil ways of the world.
be inBe influenced for the worse.
be inBe insatiable.
be inBe sure to be in time.
be inBeth argued that Sally was only pretending to be innocent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกที่นั่งลำบาก(v) be in trouble, Example: กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงกำลังตกที่นั่งลำบากในการถูกตราหน้าจากชาวโลกว่าเป็นตัวการขัดขวางไม่เกิดสันติภาพในตะวันออกกลาง, Thai Definition: อยู่ในฐานะลำบาก, Notes: (สำนวน)
ทรงสภาพ(v) be in a state of, See also: be in a good condition of, Syn. คงสภาพ
มิบังควร(v) be inappropriate, See also: should not, ought not to, Ant. สมควร, Example: บุพการีเป็นของสูง มิบังควรที่เราจะกระด้างกระเดื่องต่อท่าน, Thai Definition: ไม่ควรอย่างยิ่ง
ระเบียบเรียบร้อย(v) be in order, Ant. รกรุงรัง, เละเทะ, Example: การปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมือง จะช่วยให้บ้านเมืองระเบียบเรียบร้อย
รับเชิญ(v) be invited, See also: be requested, be asked, Ant. เชิญ, Example: หมอเทพชัยได้รับเชิญไปสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลา 2 ปี, Thai Definition: ตกลงจะไปตามคำเชิญ
ครองอำนาจ(v) occupy, See also: be in power, be in office, rule, possess, Syn. มีอำนาจ, Example: หลังจากที่ท่านครองอำนาจในสถาบันแห่งนี้ อะไรๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้, Thai Definition: ขึ้นมามีอำนาจเป็นใหญ่
นุ่งน้อยห่มน้อย(v) be in the buff, See also: leave one's body bare, Example: นางแบบนุ่งน้อยห่มน้อยถ่ายแบบปฏิทินสุรา, Thai Definition: เกือบไม่ได้นุ่งอะไรเลย
รกเรื้อ(v) be untidy, See also: be in disorder, be littered, be cluttered, be in a mess, be in a muddle, Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: เมื่อ 3 ปีที่แล้ว บริเวณสวนยังไม่รกเรื้อด้วยหญ้าอย่างเช่นทุกวันนี้, Thai Definition: รกเพราะปล่อยทิ้งไว้
เป็นอิสระจาก(v) be independent of, See also: be free of, Syn. เป็นไทจาก, Ant. ตกอยู่ใต้อำนาจ, ตกเป็นทาสของ, Example: วัยรุ่นมักชอบที่จะเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้ใหญ่, Thai Definition: ได้รับอิสระจากผู้ใดผู้หนึ่ง
อยู่ในเส้นทาง(v) be in the way, Ant. ออกนอกเส้นทาง, Example: เขาสามารถครองตัวอยู่ในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา, Thai Definition: อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[ākān dī kheun] (v, exp) EN: be in better condition ; feel better ; get better  FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการหนัก[ākān nak] (n, exp) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition  FR: se trouver dans un état grave
เอาจริงเอาจัง[aojing-aojang] (v) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid  FR: prendre au sérieux
อับจน[apjon] (v) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up  FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ฮึกเหิม[ārom heuk-hoēm] (v, exp) EN: be in high spirits ; be in great spirits
อารมณ์ไม่ดี[ārom mai dī] (v) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy  FR: être de mauvaise humeur [ f ] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (v) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper  FR: être d'humeur massacrante
อัตคัด[attakhat] (v) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack  FR: être sans ressource
บันดาลโทสะ[bandān thōsa] (v, exp) EN: be in a fit of temper  FR: s'emporter

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运行[yùn xíng, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] be in motion; to move; to run, #1,542 [Add to Longdo]
现行[xiàn xíng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] be in effect; in force, #4,959 [Add to Longdo]
感兴趣[gǎn xìng qù, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, / ] be interested, #5,038 [Add to Longdo]
执政[zhí zhèng, ㄓˊ ㄓㄥˋ, / ] be in power; be in office, #5,536 [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] be in receipt of, #18,678 [Add to Longdo]
背光[bèi guāng, ㄅㄟˋ ㄍㄨㄤ, ] be in a poor light; do something with one's back to the light; stand in one's own light, #29,574 [Add to Longdo]
经管[jīng guǎn, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄢˇ, / ] be in charge of, #32,041 [Add to Longdo]
衰微[shuāi wēi, ㄕㄨㄞ ㄨㄟ, ] be in decline; decline; wane; be weakened, #59,779 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] be intimate with, #76,062 [Add to Longdo]
背债[bēi zhài, ㄅㄟ ㄓㄞˋ, / ] be in debt; be saddled with debts, #166,538 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[ikareru] (v1, vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[uttorisuru ; uttoritosuru] (exp, vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp, v5s) to be infatuated; to be hooked on [Add to Longdo]
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp, v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp, v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
ごたつく[gotatsuku] (v5k, vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s, vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
しつつある[shitsutsuaru] (exp, v5r-i) to be doing; to be in the process of doing [Add to Longdo]
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp, v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
そそられる[sosorareru] (v1, vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top