ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แรม

   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แรม-, *แรม*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (n phrase ) English for Hotel
วิชาภาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม (n phrase ) English for Hotel Front Office

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรม[N] Random Access Memory, See also: RAM, Syn. หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม
แรม[V] leave, See also: be departed, Syn. ร้างไป, จากไป, Example: ครอบครัวของเรามีอันต้องแรมนิราศทิ้งบ้านไปนานปี
แรม[V] stay the night, See also: stay overnight, Syn. ค้าง, นอนค้างอ้างแรม, Example: ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวถึงกับค้างอ้างแรมกับท่าน ก็ตอนที่บ้านท่านพากันไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณ
แรม[N] waning moon, See also: period of the waning moon, Syn. ข้างแรม, เดือนมืด, Ant. ข้างขึ้น, Example: ข่าวราชการฉบับแรกออกในวันอาทิตย์เดือน 10 แรม 12 ค่ำ ปีกุน
แรมปี[ADV] for years, See also: for period years, Example: เขารู้สึกคุ้นเคยกับทุกๆ คนราวกับได้รู้จักมาแรมปี, Thai definition: เป็นปีๆ, เป็นเวลานานหลายปี
แรมรา[V] leave, See also: abandon, be separated, depart, Syn. เริดร้าง
แรมคืน[V] spend the night, See also: stay the night, stay overnight, lodge for the night, Syn. ค้างคืน, Example: เขาเดินทางมาถึงที่แห่งนี้ แล้วไม่รู้ว่าจะแรมคืนที่ใด เพราะมีแต่ภูเขา และทะเลทราย
แรมรอน[V] stop for a night, See also: stop for a period of rest, lodge for a night, Thai definition: หยุดพักนอน
แรมโรย[V] be away from love, Syn. ห่างโหย, Thai definition: เหินห่างไปจากความรัก
แรมเดือน[ADV] for a month, See also: for a period of months, Example: การอพยพด้วยเท้าใช้เวลาเดินทางนานแรมเดือน ดังนั้นสิ่งที่นำติดตัวมาด้วยจึงมีเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆ, Thai definition: เป็นเวลาถึงเดือน, หลายเดือน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แรมน. ส่วนของเดือนจันทรคติที่พระจันทร์เริ่มมืดจนถึงมืด คือ ตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งไปถึงแรม ๑๔ ค่ำในเดือนขาด หรือถึงแรม ๑๕ ค่ำในเดือนเต็ม เรียกว่า ข้างแรม
แรมช่วงระยะเวลานานนับเดือนนับปี ในคำว่า แรมเดือน แรมปี.
แรมก. ค้างคืน เช่น พักแรม.
แรมรอนก. หยุดพัก นอน.
แรมราก. เริดร้าง.
แรมโรยก. ห่างโหย.
ค้าง ๑แรมคืน, ค้างคืน ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
RAM (random access memory)แรม (หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
RAM (random access memory)แรม (หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamic RAM (DRAM)แรมพลวัต (ดีแรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamic RAM (DRAM)แรมพลวัต (ดีแรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video RAM (VRAM)แรมภาพ (วีแรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video RAM (VRAM)แรมภาพ (วีแรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
static RAM (SRAM)แรมสถิต (เอสแรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
static RAM (SRAM)แรมสถิต (เอสแรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended data-out RAM (EDORAM)แรมแบบขยายข้อมูลออก (อีดีโอแรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
RAM cacheแรมแคช
หน่วยความจำในแรม สำหรับใช้เก็บข้อมูลที่ตัวประมวลผลต้องการเรียกใช้บ่อยๆ แรมแคชช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับคอมพิวเตอร ์ด้วยการทำงานเป็นเสมืองจานแข็ง เพราะว่าแรมสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง CPU ได้เร็วกว่าเครื่องขับจานแม่เหล็กหลายร้อยเท่า [คอมพิวเตอร์]
RAM dishแรมดิสก์
เนื้อที่ในหน่วยความจำแรมที่ซอฟแวร์จัดให้จำลองแบบเครื่องขับจานแม่เหล็ก มีความหมายเหมือนกับแรมแคช แต่แตกต่างกันตรงที่แรมแคชส่วนมากใช้เก็บเฉพาะข้อมูลที่โปรแกรมต้องการ แต่แรมดิสก์นั้นเก็บทั้งแฟ้มเหมือนกับเครื่องขับจานแม่เหล็กหนึ่งชุด [คอมพิวเตอร์]
Random Access Memory ( RAM)แรม, หน่วยความจำหลัก ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากการประมวลผลเป็นการชั่วคราว ซึ่งอนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมูลได้ในตำแหน่งต่างๆ อย่างอิสระ และรวดเร็วพอสมควรแต่จะเก็บข้อมูลได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้นหากเกิดไฟฟ้าดับ ข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งจะสูญหายไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Avram?อวแรมTwo of a Kind (2013)
Not a single well-known personality in the hotel.ไม่มีผู้ดีในโรงแรมนี้เลยสักคน Rebecca (1940)
It was very dark. There was no moon.มันมืดมาก เป็นคืนแรม Rebecca (1940)
A concentration camp is built the way a stadium or a hotel is built:แคมป์ทรมานนี้ มีกระบวนการเฉกเช่นดียวกับ การสร้างสนามกีฬา และโรงแรม Night and Fog (1956)
I was told that the client waiting at a hotel was an old nobleman, notorious for his depravityฉันถูกบอก client waiting ที่ให้สิ่งนั่นที่โรงแรม... ...คือต่อคนชั้นสูงเก่า,\ Nnotorious สำหรับภาวะที่เสื่อมทรามลงของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
As a control measure, you will remain locked in your hotel room alone.เพื่อการควบคุมในเรื่องนี้ คุณจะต้องถูกขังในห้องพักโรงแรม คนเดียว Oh, God! (1977)
If some of you choose to find hotel rooms, I'll have no objections.ถ้ามีใครบางคนจะหาโรงแรมพัก ฉันไม่ขัดข้อง. Suspiria (1977)
If your date... don't work out tonight for any reason... there's a motel up on the interstate.ไม่ว่าเหตุผลคืนนี้ก็ไม่ดี มีโรงแรมบนทางด่วน The Blues Brothers (1980)
My name is John Rambo. We served on the same team together in Nam.ชื่อของผมคือ จอห์นแรมโบ้ เราทำหน้าที่ในทีมเดียวกันร่วมกันใน เนม First Blood (1982)
Rambo...แรมโบ้ First Blood (1982)
John Rambo is a Vietnam vet.จอห์น แรมโบ้ เป็นสัตวแพทย์ เวียดนาม First Blood (1982)
Somewhere in this rugged mountain countryside, possibly above the snow line, shrouded in mist, the fugitive John Rambo, is hiding.ที่ไหนสักแห่งในภูเขาขรุขระนี้ อาจจะเหนือเส้นหิมะ, ปกคลุมไปด้วยหมอก หลบหนี จอห์น แรมโบ้ ซ่อนอยู่ First Blood (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรม[n. exp.] (raēm) EN: period of the waning moon ; last quarter (of the moon)   FR: lune décroissante [f]
แรม[n.] (raēm) EN: RAM   FR: ram [f. inv.] ; mémoire vive [f] ; mémoire volatile [f]
แรม[v.] (raēm) EN: stay the night ; stay overnight ; lodge   FR: passer la nuit ; loger
แรมคืน[v. exp.] (raēm kheūn) FR: passer la nuit

English-Thai: Longdo Dictionary
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู
chabad(n) ย่อมาจากคำว่า Chabad House เป็นสถานนมัสการของชาวยิวนิกาย Chabad Lubavitch ซึ่งมีลักษณะกึ่งโรงแรม, S. Synagouge,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for years[IDM] แรมปี, See also: หลายปี, Syn. for ages
RAM[N] หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อของ random access memory), See also: แรม, เครื่องเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apartment(อะพาร์ท'เมินทฺ) n. ห้อง,ห้องเช่า,ห้องชุดในโรงแรม,อาคารที่มีห้องให้เช่า.
aram(เอ'แรม'อา'รัม) n. ประเทศซีเรียโบราณ
ashram(แอช'แรม) n. สถานที่สอนศาสนาฮินดู., Syn. ashama
auberge(โอเบิรจ') n.,Fr. โรงแรม
bell captainn. หัวหน้าพนักงานรับใช้ในโรงแรม
bellboy(เบล'บอย) n. พนักงานรับใช้ในโรงแรม,คนหิ้วกระเป๋าและรับใช้ธุระอื่น ๆ ในโรงแรมหรือคลับ, Syn. bellhop
bivouac(บิฟ'วแอค) n. การตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง vt. ตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง
boatel(โบเทล') โรงแรมริมฝั่งน้ำ
callboy(คอล'บอย) n. พนักงานชายบริการในโรงแรม,พนักงานคอยเรียกผู้แสดงขึ้นเวที
caravansaryn. โรงแรมขนาดใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
bellboy(n) พนักงานถือกระเป๋าในโรงแรม
camp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งเต็นท์,อยู่ค่าย,ตั้งที่พัก,พักแรม
camper(n) คนตั้งค่าย,คนพักแรม,ผู้ออกค่าย
caravansary(n) ที่พักกองเกวียน,โรงแรมขนาดใหญ่
encamp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งแคมป์,ตั้งที่พัก,พักแรม,ตั้งกระโจม
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก
hostel(n) โรงแรม,หอพักนักเรียน,ที่พักรับรอง
hotel(n) โรงแรม
inn(n) โรงแรม,โรงเตี๊ยม,ร้านเหล้าเล็กๆ
innkeeper(n) เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Zimmer(n) |das, pl. Zimmer| ห้องพักในโรงแรม
Korridor(n) |der, pl. Korridore| ทางเดินในโรงแรม หรือ ในอาคาร หรือ ในบ้าน, See also: S. der Flur
original(adj) ที่เป็นต้นแบบ, ต้นฉบับ, ของแท้ เช่น Die originale Sacher Torte bekommt man nur bei dem Hotel Sacher. ขนมเค้ก Sacher ต้นตำรับหาทานได้ที่โรงแรม Sacher เท่านั้น, See also: S. echt, authentisch, A. gefälscht, nachgemacht,
Terrasse(n) |die, pl. Terrassen| ลานหน้าบ้าน, ลานหลังบ้าน, เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดิน(ไม่จำเป็นต้องมีรั้วกั้นเป็นขอบ) เช่น Im Urlaub haben wir uns auf der Terrasse im Hotel getroffen und zusammen gefrühstückt. เราเจอกันช่วงหยุดพักร้อนที่เฉลียงของโรงแรม และทานอาหารเช้าด้วยกัน , See also: Related: Balkon
Gebirge(n) |das, pl. Gebirge, ส่วนใหญ่ใช้เป็นเอกพจน์| เทือกเขา เช่น Das Hotel liegt am Gebirge. โรงแรมอยู่ติดกับเทือกเขา
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,
loin de(prep) ไกลจาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Notre hôtel n'est pas loin de Notre-Dame. โรงแรมของพวกเราอยู่ไม่ไกลจากนอทรดาม
devant(prep) ข้างหน้า (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Devant l'hôtel, il y a un grand parking. ที่หน้าโรงแรมมีที่จอดรถใหญ่
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
en face de(prep) ตรงข้ามกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น En face de l'hôtel se trouve une banque. มีธนาคารหนึ่งแห่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
du côté de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Du côté de la gare, il y a beaucoup de cafés. ใกล้ๆกับโรงแรมมีร้านกาแฟมากมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top