ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阵雨

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阵雨-, *阵雨*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阵雨[zhèn yǔ, ㄓㄣˋ ㄩˇ, / ] shower, #12,988 [Add to Longdo]
阵雨[léi zhèn yǔ, ㄌㄟˊ ㄓㄣˋ ㄩˇ, / ] thunder shower, #23,354 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It will be overcast upstate New York as well with the possibility of thunder showers tonight clearing by tomorrow night.[CN] 它将会被变阴暗的 北部地区纽约也, 和可能性的 雷电阵雨今晚的 在明天夜晚之前的 清扫。 Rosemary's Baby (1968)
I saw a freak, an aberration of convective showers.[CN] ; L SAW为 一个怪胎 , 对流 阵雨 的 像差 。 The Seventh Sign (1988)
Diffusest honey drops, refreshing show'rs;[CN] 常常洒下甘露似的清新的阵雨 在我的花朵上面 Prospero's Books (1991)
Shower?[CN] "阵雨"? My Sassy Girl (2001)
really? Must be an isolated shower.[CN] 地区性雷阵雨 Chungking Express (1994)
A few showers as well and light winds at first, but it's going to be getting better throughout the day and the night...[CN] 先是一阵微风 伴随着阵雨 但是在白天及夜里 Once Were Warriors (1994)
Koreans like sad movies all because of 'Shower'.[CN] 韩国人之所以喜欢悲剧 就是因为"阵雨" My Sassy Girl (2001)
Shower by Hwang Sun-won.[CN] 黄孙文的"阵雨" My Sassy Girl (2001)
It was raining a bit last night. I was worried.[CN] 昨晚下了一阵雨 我很担心 Late Spring (1949)
Hong Kong, East Wind, 5 knots. Showers. 01. 28 degrees.[CN] 香港,东风,风速5节 阵雨,最低1度最高28度 WXIII: Patlabor the Movie 3 (2002)
Don't leave, ladies and gentlemen. It's just a little shower.[CN] 不要走开,不过是小小的阵雨 Indecent Proposal (1993)
What do you think? Blue skies, scattered showers, same old, same old?[CN] 怎么样明星 晴天 阵雨 还是老样子 The Perfect Storm (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top