ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บอก

   
109 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บอก-, *บอก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บ่องตง (slang ) บอกตรงๆ ซึ่งเป็นภาษาวัยรุ่นในปัจจุบัน นิยมใช้ในอินเตอร์เน็ต และ ภาษาพูดทั่วไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอก[V] describe, See also: tell, narrate, refer to, Example: คุณยายบอกอาการให้หมอฟังอย่างละเอียด, Thai definition: พูดให้รู้, เล่าให้ฟัง
บอก[V] indicate, See also: point to, point towards, foreshadow, be a sign of, Syn. บ่งบอก, Example: เหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณบอกเหตุร้ายแน่แน่เลย, Thai definition: บ่งให้รู้
บอก[V] advise, See also: suggest, recommend, teach, Syn. แนะนำ, สอน, Example: อย่าบอกหนังสือสังฆราช
บอกบท[V] prompt, Example: สมัยก่อนเขาบอกบทกันเสียงดังเข้ามาในภาพยนตร์กันเลย, Thai definition: อ่านข้อความในบทโขนละครให้คนร้องร้องตามที่บอก, อ่านข้อความในบทละครให้ผู้เล่นพูดหรือร้องตามที่บอก
บอกบุญ[V] solicit for charity, See also: solicit contributions, Example: ผมมาบอกบุญทุกท่านเพื่อสร้างโบสถ์ให้วัดของหมู่บ้านเรา, Thai definition: บอกชักชวนให้ทำบุญ เช่น ในการสร้างโบสถ์ทอดกฐินเป็นต้น
บอกใบ้[V] hint, See also: intimate, imply, suggest, advice, Example: เขาบอกใบ้ให้ว่าแฟนคนเก่ากังจะกลับมาคืนดี, Thai definition: แนะด้วยอุบาย, บอกเป็นเลศนัย, บอกเป็นนัยๆ
บอกข่าว[V] report news, Syn. ส่งข่าว, Example: ไม่มีใครบอกข่าวนี้ให้ผมทราบมาก่อนเลย
บอกชื่อ[V] identify, See also: show the identity, Syn. ขานชื่อ, Example: ตรงปากทางของซอยแรกด้านขวามือ มีป้ายปักบอกชื่อซอยอยู่
บอกศาลา[V] disown, See also: repudiate, cast off, proclaim breaking off relations, disclaim, Syn. ตัดขาด, บอกเลิกลา, Example: เขาบอกศาลาบุตรชายคนโตของเขา เพราะรับลูกสะใภ้ไม่มีสกุลไม่ได้, Thai definition: ประกาศไม่รับผิดชอบ หรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป, Notes: (โบราณ)
บอกเลิก[V] cancel, See also: revoke, abolish, call off, withdraw, wipe out, Syn. ยกเลิก, เลิก, เพิกถอน, งด, ล้มเลิก, Example: คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมิได้บอกเลิกสัญญานี้ ดังนั้นทุกอย่างยังคงเป็นไปตามสัญญา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บอกน. ปล้องไม้ไผ่มีข้อขังข้างก้นสำหรับใส่นํ้าเป็นต้น, มักใช้ว่า กระบอก.
บอกก. พูดให้รู้, เล่าให้ฟัง, เช่น บอกกันต่อ ๆ มา บอกอาการให้หมอฟัง
บอกบ่งให้รู้ เช่น สัญญาณบอกเหตุร้าย อีกาบอกข่าว
บอกแนะนำ เช่น บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้, สอน เช่น อย่าบอกหนังสือสังฆราช
บอกรายงาน เช่น ใบบอก.
บอกกล่าวก. ร้องบอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้.
บอกคำบอกก. บอกหรืออ่านหนังสือให้เขียนตาม.
บอกบทก. อ่านข้อความในบทโขนละครให้คนร้องร้องตามที่บอก, อ่านข้อความในบทละครให้ผู้เล่นพูดหรือร้องตามที่บอก
บอกบทบอกหรือสั่งให้ทำสิ่งใด ๆ ตามที่ผู้บอกต้องการ.
บอกบัญชีก. บอกศาลา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
give noticeบอกกล่าว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notifyบอกกล่าว, แจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complainบอกอาการ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
repudiatedบอกเลิก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bauxite บอกไซต์
ประโยชน์ - เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในคร้วเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลังจะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า ผงอะลูมินา Al2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Aperture, Numericalบอกเป็นตัวเลข [การแพทย์]
Depth Recognitionบอกระดับความลึก [การแพทย์]
bauxiteบอกไซต์, แร่ชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบออกไซด์ของอะลูมิเนียม (Al2O3.xH2O) เกิดจากการผุพังทำลายโดยธรรมชาติของหินที่มีอะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบ  แร่ชนิดนี้นำมาใช้ถลุงเอาโลหะอะลูมิเนียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Labelsบอกชื่อ, ปิดฉลาก, ติดฉลาก, ฉลากติดขวด, ฉลาก [การแพทย์]
Localized, Poorlyบอกตำแหน่งหรือขอบเขตไม่ชัดเจน [การแพทย์]
Localized, Wellบอกตำแหน่งหรือขอบเขตได้แน่นอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell us!บอกมา! Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
tell me.บอกฉัน Namastey London (2007)
Was that...ใครบอกนายน่ะ Blame It on the Alcohol (2011)
P.S.ขอบอก It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
Say it.บอกมา Episode #1.7 (2012)
Just... tell me.บอกมา Dangerous Territory (2013)
Hey.ไงNตามที่พยานบอก Goodnight, Sweet Grimm (2013)
Tell me.บอกฉันสิ Truth: Part 1 (2013)
- I can't tell.-ฉันบอกไม่ได้ Indifference (2013)
Tell who?บอกใคร? The Guilty Girl's Handbook (2013)
Tell me.บอกฉัน Sisters of the Sun (2014)
Promise not to tell?สัญญาว่าจะไม่บอกSnow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
บอกข่าว[x.] (bøk khāo) EN: report news   FR: annoncer la nouvelle
บอกความจริง[v. exp.] (bøk khwāmjing) FR: dire la vérité
บอกความลับ[v. exp.] (bøk khwāmlap) FR: dire un secret
บอกคำบอก[n.] (bøkkhambøk) EN: dictation   FR: dictée [f]
บอกคำบอก[v.] (bøkkhambøk) EN: dictate   FR: dicter
บอกจำนวน[v. exp.] (bøk jamnūan) EN: quantify   
บอกบท[v.] (bøkbot) EN: prompt   
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit contributions ; solicit for charity   

English-Thai: Longdo Dictionary
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
word of mouth(idiom) การบอกเล่าแบบปากต่อปาก, การบอกต่อ, การเล่าสู่กันฟัง เช่น The gossip grew by word of mouth.
GPS(abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), S. about 7 o'clock,
umpteenth(adj) จำนวนมาก (แต่ไม่ได้บอกตัวเลขเจาะจง)เช่น AsiaNews interviewed the wife of one of them: the story of the umpteenth victim of this unjust law features years of threats by Islamic fundamentalists.; I woke up around 4am for an umpteenth potty trip and then couldn't get back to sleep. So I ended up getting up around 5:30 and eating a piece of cake.
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abjure[VT] บอกเลิกอย่างเป็นทางการ, See also: สละ, Syn. repudiate, abrogate
adjourn[VI] บอกเลื่อน, See also: เลื่อนออกไป, เลื่อน, Syn. postpone, dismiss
adjourn[VT] บอกเลื่อน, See also: เลื่อนออกไป, เลื่อน
announce[VT] บอก, See also: แจ้ง, แจ้งให้ทราบ, Syn. inform, tell
ask[VT] บอกราคา, See also: เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา
appeal to[PHRV] บอก, See also: ขอ
babble out[PHRV] เผยความลับ, See also: บอกความลับ, Syn. blab out
break to[PHRV] บอกข่าวร้ายให้กับ
bring up to date[PHRV] บอกล่วงหน้า, See also: ทำให้รู้ก่อน
bruit about[PHRV] ทำให้รู้กันทั่ว, See also: บอกให้รู้กันทั่ว, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้กระจายออกไป, Syn. blaze abroad, noise abroad, rumour abroad, spread abroad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off)
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
aicabbr. Ammunition Identification Code โค๊ดบอกประเภทของอาวุธ
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
amanuensis(อะแมนนูเอน' ซิส) n., (pl. -ses) เลขานุการ, เจ้าหน้าที่คัดลอกหรือจดตามคำบอกหรือจดชวเลข (secretary)

English-Thai: Nontri Dictionary
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
adjournment(n) การเลื่อน,การบอกเลื่อน
apply(vi) สมัครงาน,ร้องเรียน,ขอ,ร้องขอ,บอกกล่าว
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
apprize(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
bespeak(vt) สั่งล่วงหน้า,บอกล่วงหน้า,แสดงว่าเป็น,ถามหา
boding(n) ลางบอกเหตุ,ลางสังหรณ์,ลางร้าย
cancel(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ขีดฆ่า,เพิกถอน,ไม่เอา
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
話す[はなす, hanasu] (n vi vt adj adv s) บอก,พูด,เล่า
述べる[のべる, noberu] (vt) บอกเล่า, อธิบาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
教える[おしえる, oshieru] Thai: บอก English: to inform
語る[かたる, kataru] Thai: บอก English: to tell

German-Thai: Longdo Dictionary
deutlich(Adv. Adj.) ชัดเจน เช่น Hast du ihm deutlich gesagt, was du denkst? เธอได้บอกเขาชัดเจนหรือเปล่า ว่าเธอคิดอย่างไร, See also: S. eindeutig, klar
direkt(Adv. Adj.) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
erzählen(vt) |erzählte, hat erzählt| บอกเล่า, อธิบายเรื่องหนึ่งๆ, See also: berichten, sagen
Datum(n) |das, pl. Daten| วันที่ เช่น Welches Datum haben wir heute? - Heute ist der 27. Oktober 2001. (วิธีการบอกวันที่เป็นภาษาเยอรมันโดยทั่วไป - Das Sommersemester fängt am 15.04 an., การบอกวันที่ในจดหมาย - den 12 Oktober 2003)
hoch(adj) สูง (ใช้บอกระยะแนวขึ้นข้างบน) ถ้าบอกความสูงของคนใช้ groß ไม่ใช้ hoch
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen
Uhr(n) นาฬิกา ที่หมายถึง หน่วยที่ใช้บอกเวลา เช่น 24 Uhr เวลาเที่ยงคืน
bei(prep) ที่หรือกับ(คนใดคนหนึ่ง ณ ที่เฉพาะหนึ่งๆ ส่วนใหญ่ใช้บ่งบอกว่า ที่บ้านของคนๆนั้น) เช่น Gestern hat er bei ihr zu Hause übernachtet. เมื่อวานเขาค้างคืนที่บ้านเธอ
verraten(vi vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง,ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem,Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: S. das Geheimnis sagen,die Sache aufklären, A. verheimlichen,still sein,

French-Thai: Longdo Dictionary
il fait ....(phrase) ใช้บอกลักษณะอากาศ เช่น il fait beau = อากาศดี , il fait froid = อากาศหนาว, il fait chaud = อากาศร้อน
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top