ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หยั่งรู้

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยั่งรู้-, *หยั่งรู้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยั่งรู้[V] enlighten, See also: have insight, Syn. หยั่งทราบ, Example: การมีวิชาความรู้อันดี จะทำให้มีความคิดชอบรู้และหยั่งรู้ในเหตุผล, Thai definition: เล็งรู้ความจริง, ค้นหาเพื่อให้รู้ความจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลึกหยั่งรู้ได้ยาก เช่น ความคิดลึก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have the strength that comes from knowing.คุณมีความเข้มแข็งจากความหยั่งรู้ Oh, God! (1977)
Nobody knewไม่มีใครหยั่งรู้ Labyrinth (1986)
Nobody knewไม่มีใครหยั่งรู้ Labyrinth (1986)
I sense it as a holy man.ผมหยั่งรู้ได้จากภายนอก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The loop leads to meltdown, but just before they crash they become aware of their own structure.กระทั่งมันพังไป แต่ก่อนที่มันจะพัง เครื่องมันพลันบังเกิดความหยั่งรู้ Pi (1998)
A young warrior once consulted a seer of sorts... and was told that he would die at the hands of a Furyan.มีนักรบหนุ่มเคยถาม เรื่องต่างๆกับผู้หยั่งรู้ ท่านตอบว่าเขาจะตาย ด้วยน้ำมือของชาวฟิวเรี่ยน The Chronicles of Riddick (2004)
Beauty and savagery beyond comprehension!สง่างามและดุร้าย เกินหยั่งรู้ Madagascar (2005)
Goodness, you must comprehend a great deal in the idea.พระเจ้า คุณต้องหยั่งรู้ ในความคิดนี้มากทีเดียว Pride & Prejudice (2005)
- They cannot fathom how much you stand to lose in failure. - Micah?มันไม่สามารถหยั่งรู้ได้ว่าคุณจะทนกับความสูญเสียได้แค่ไหน Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Youre the man that knows what im going to do before I do it. right?คุณคือชายผู้หยั่งรู้ เขาจะไปทำก่อนที่ผมจะทำ ใช่ไหม Next (2007)
This thing has really gone off the rails. Who has a pen?เรื่องพวกนี้มักจะเกินหยั่งรู้ได้ ใครมีปากกาบ้างครับ 1408 (2007)
The prophets had a way Conversation with the King.ผู้หยั่งรู้ มีทางออกที่จะบอกกับราชา Meet the Spartans (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยั่งรู้ [v.] (yangrū) EN: enlighten ; have insight   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fathom[VT] เข้าใจ, See also: หยั่งรู้, Syn. comprehend, penetrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
comprehend(คอมพริเฮนดฺ') {comprehended,comprehending,comprehends} vt. เข้าใจ,หยั่งรู้,รวมทั้ง,กินความกว้าง,ครอบคลุม, Syn. perceive ###A. exclude -Conf. apprehend
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching,wide
discern(ดิเซิร์น') v. มองเห็น,มองออก,สังเกตออก,เข้าใจ,รู้ดี,หยั่งรู้., See also: discerner n. ดูdiscern discernible adj. ดูdiscern discerning adj. ดูdiscern discernment n. ดูdiscern, Syn. perceive
empathy(เอม'พะธี) n. การเอาใจใส่,การหยั่งรู้,การใส่อารมณ์,ความร่วมรู้สึก,สมารมณ์., See also: empathic adj. ดูempathy empathical adj. ดูempathy
inscrutable(อินสครู'ทะเบิล) adj. ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้,ไม่สามารถหยั่งรู้ได้,ยากที่จะเข้าใจได้,ลึกลับ,ลับลมคมใน., See also: inscrutability,inscrutableness n. inscrutably adv, Syn. mysterious,hidden
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ,การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง,ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ,สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling,sixth se
intuitive(อินทู'อิทิฟว) adj. โดยสัญชาตญาณ,โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,โดยสหัชญาณ,โดยการหยั่งรู้., See also: intuitiveness n., Syn. deluge

English-Thai: Nontri Dictionary
comprehend(vt) เข้าใจ,หยั่งรู้,ทราบ
comprehension(n) ความเข้าใจ,การหยั่งรู้
discerning(adj) หยั่งรู้,ฉลาด,รู้,เข้าใจ
discernment(n) การหยั่งรู้,ความฉลาด,การเข้าใจ
divine(vt) ทำนาย,หยั่งรู้,เดา,พยากรณ์,คาดการณ์
inscrutable(adj) ไม่อาจจะหยั่งรู้ได้,ลึกลับ,เข้าใจยาก
intuition(n) การหยั่งรู้,ญาณ,
intuitive(adj) โดยการหยั่งรู้,โดยสัญชาตญาณ,ซึ่งสังหรณ์ใจ
perception(n) การสังเกตเห็น,การได้ยิน,ความรู้สึก,ความเข้าใจ,การหยั่งรู้,ญาณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top