ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คาดเดา

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คาดเดา-, *คาดเดา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาดเดา[V] guess, See also: predict, anticipate, speculate, presume, conjecture, Syn. เดา, Example: ทุกคนก็อยากมีความสามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจกันทั้งนั้นว่าจะดีขึ้นหรือเลวลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A pretty good guess. Anyone else?- คาดเดาที่ดีงาม ใคร? 12 Angry Men (1957)
- What's the guessing game for?- อะไรเป็นเกมที่คาดเดาหรือไม่? 12 Angry Men (1957)
Oh, well, just a guess.โอ้ดีเพียงการคาดเดา เราไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนที่ทุก ท่านทราบว่า How I Won the War (1967)
I refer, as you will have guessed to our illustrious Presidentฉันอ้างอิง, เพราะคุณจะได้คาดเดา... ...เพื่อประธานาธิบดีมีชื่อเสียงของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I say this trip is nowhere, man.ผมคาดเดาว่าการเดินทางครั้งนี้ได้ล้มเหลว The Blues Brothers (1980)
And guess what we discover along the way?และคาดเดาสิ่งที่เราค้นพบไป พร้อมกัน? 2010: The Year We Make Contact (1984)
You are so utterly predictable.คุณจึงสามารถคาดเดาได้อย่างเต็มที่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
We've heard everything from the ozone layer and chemical weapons to... voodoo mysticism and organisms from space.'มีการคาดเดาต่างๆนาๆ ทั้งผลของชั้นโอโซน และอาวุธเคมี' 'ไปถึง เวทย์มนต์วูดู และสัตว์ประหลาดต่างดาว'. Night of the Living Dead (1990)
I'm not gonna have one of my people scaring everybody... because of guesswork and hunches.ผมเตือนคุณ ฉันไม่อยากมี หนึ่งในคนของฉันกลัวทุกคน ... เนื่องจากการคาดเดา และลางสังหรณ์ Dante's Peak (1997)
His actions are unpredictableการกระทำของเขาคาดเดาได้ยาก GTO (1999)
Fairly predictable. Nothing I haven't heard before.ก็เป็นการคาดเดาที่ดีนะ ไม่มีอะไรที่ฉันไม่เคยได้ยินเลยล่ะ A Walk to Remember (2002)
For some time, my life will be too unpredictable.บางทีชีวิตของฉันมันก็ยากเกินคาดเดาจริงๆ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดเดา[v.] (khātdao) EN: guess   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in for[PHRV] คาดเดาได้, See also: คาดการณ์ได้ว่า
conjecture[VT] คาดเดา, Syn. guess
conjecture[VI] คาดเดา
guess at[PHRV] เดา, See also: คาดเดา, กะประมาณ
have an inkling about[IDM] คาดเดา, See also: เสนอแนะ, Syn. have for, have on
have and inclination about[IDM] คาดเดา, See also: เสนอแนะ, Syn. have in
measure up[PHRV] คาดเดาหรือเก็ง (ขนาดหรือคุณภาพของ)
put at[PHRV] คาดเดา, See also: เดา, Syn. place at, put as
read[VT] ทำนาย, See also: คาดเดา, คาดหมาย, คาดการณ์, ทำนาย, Syn. predict
say[VI] คาดเดา, See also: ประมาณ, , Syn. guess, suppose, surmise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top