หรือคุณหมายถึง güßes?
Search result for

guesses

(3 entries)
(0.1155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guesses-, *guesses*.
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guessesThere are many guesses about how language began, but the fact is that no one really knows.

CMU English Pronouncing Dictionary
GUESSES    G EH1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guesses    (v) (g e1 s i z)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

guesses ( G EH1 S AH0 Z)

 


  

 
guesses
 • /G EH1 S AH0 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [guess]
 • เดา: เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • คิดว่า: เข้าใจว่า [Lex2]
 • การคาดการณ์: การเดา, การทาย, การคาดคะเน [Lex2]
 • (เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คิดว่า,เข้าใจว่า ###SW. guesser n. guessingly adv. ###S. believe [Hope]
 • (n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม [Nontri]
 • (vi,vt) เดา,คาดคะเน,สุ่ม,ทาย,เข้าใจว่า,คิดว่า [Nontri]
 • /G EH1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Gusses, Guss, GUS

Similar FRENCH words suggested by aspell:
gueuses, gueusés, guéasses, gesses, gueuse, gueusé, gueuser, guéasse, eusses, gueusais, fesses, fessés, gausses, gaussés, gousses, guèdes, esses, guées, guéés, gesse, gueusées, grèses, grésés, cesses, cessés, gosses, guises, guères, guètes, guéées, guêpes, messes, pesses, vesses, gueusez, gueusée, d'esses, qu'eusses, l'eusses, m'eusses, n'eusses, t'eusses

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo
 • Go to Top