หรือคุณหมายถึง güßes?
Search result for

guesses

(15 entries)
(0.0999 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guesses-, *guesses*, guesse
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
RIPLEY have any guesses where they're going?ริปลี่คาดว่าพวกเขาหนีไปไหน WarGames: The Dead Code (2008)
I don't think RIPLEY guesses about anything.ผมไม่คิดว่าริปลี่คาดการได้ทุกอย่าง WarGames: The Dead Code (2008)
I'll give you 29 guesses.ผมจะให้นายเดา 29 หน A Bright New Day (2009)
We're not asking you to make guesses, Gemma.เราไม่ได้ถามเธอ เรื่องการเดาว่าใครฆ่านะ เจมม่า The Push (2010)
I know exactly what that feels like. Leave me alone, leave me alone... Three guesses why Zoe's gentleman caller was here?ผมรู้ถึงมันเป็นอย่างดีว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหน อย่ามายุ่งกับฉัน อย่ามายุ่งกับฉัน เดาสิว่าแฟนหนุ่มของโซอี้ ถึงถูกเรียกตัวมาที่นี่ทำไม Episode #1.3 (2010)
Three guesses, and one of 'em - it ain't the paramedics.แขก 3 รายและหนึ่งในนั้น-- ไม่ใช่หน่วยกู้ชีพ Weekend at Bobby's (2010)
If it's multiple choice, 25 percent of guesses will be right.และถ้าข้อสอบเป็นปรนัย เราอาจมั่วถูกได้อีก 25% English as a Second Language (2010)
Well, we have any guesses what it could be?แล้วเรามีความคิดอื่นมั้ย ว่ามันคืออะไร? Resurgence (2010)
Just a bunch of guesses and a blurry picture on the side of a Greek vase.แค่การเดาไปต่างๆนาๆ และภาพเลือนราง บนผิวของแจกันกรีก Unforgiven (2011)
As it was, it's just educated guesses...อย่างที่เป็น ก็ได้แค่... คาดเดา Prisoner of War (2011)
I could see whenever my guesses landed.ผมเห็นทุกครั้งที่ผมเดาถูก Pretty Red Balloon (2011)
Two guesses where she's headed.สันนิษฐานได้ 2 อย่างว่าเธอจะไปที่ไหน Falling Ash (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guessesThere are many guesses about how language began, but the fact is that no one really knows.

CMU English Pronouncing Dictionary
GUESSES    G EH1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guesses    (v) (g e1 s i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top