ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guesswork

G EH1 S W ER2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guesswork-, *guesswork*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
guesswork[เกสส์ เวิร์ก] กระบวนการในการสร้างการคาดเดา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guesswork(n) การคำนวณคร่าวๆ, See also: การคาดการณ์อย่างคร่าวๆ, Syn. guess, estimation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guesswork(เกส'เวิร์ค) n. การเดา

English-Thai: Nontri Dictionary
guesswork(n) การเดา, การเดาสุ่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not gonna have one of my people scaring everybody... because of guesswork and hunches.ผมเตือนคุณ ฉันไม่อยากมี หนึ่งในคนของฉันกลัวทุกคน ... เนื่องจากการคาดเดา และลางสังหรณ์ Dante's Peak (1997)
this is where the guesswork begins.ที่นี่คือที่ ๆ เริ่มต้นอย่างคร่าว ๆ Cradle to Grave (2009)
Honey, we don't have time for guesswork and I'm responsible.ที่รัก เราไม่มีเวลามาเถียงกันนะ และผมมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบ Bloodletting (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GUESSWORK G EH1 S W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guesswork (n) gˈɛswɜːʳk (g e1 s w @@ k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
山勘[やまかん, yamakan] (adj-na, n) guesswork; speculation [Add to Longdo]
当てずっぽう[あてずっぽう, atezuppou] (n) (See 当て推量) conjecture; guesswork; at random [Add to Longdo]
当て推量[あてずいりょう, atezuiryou] (n) (See 当てずっぽう) conjecture; guesswork; at random [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guesswork \Guess"work`\, n.
   Work performed, or results obtained, by guess; conjecture.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guesswork
   n 1: an estimate based on little or no information [syn:
      {guess}, {guesswork}, {guessing}, {shot}, {dead reckoning}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top