ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เดาสุ่ม

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดาสุ่ม-, *เดาสุ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดาสุ่ม[V] guess blindly, See also: guess, Syn. คาดเดา, เดาสวด, เดา, เดามั่ว, Example: เขาเดาสุ่มไปแต่บังเอิญตอบถูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดาสุ่มก. เดาโดยคาดว่าจะถูกต้องบ้าง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks. Yeah, I was kind of, you know, spitballing.ขอบคุณ ก็แค่เดาสุ่มไปเรื่อย Chuck Versus the Helicopter (2007)
Another lucky guess?เดาสุ่มละมั้ง Shoot 'Em Up (2007)
These killings weren't random.การสังหารนี้ไม่ได้เกิดจากเดาสุ่ม A New Day in the Old Town (2009)
Whatever he says is a guess.มันเป็นแค่การเดาสุ่มของเขา The Bond in the Boot (2009)
I'm not in the habit of--of guessing.ผมไม่ค่อยชอบเดาสุ่ม The Scarlet Letter (2009)
Conjecture.เดาสุ่ม The Plain in the Prodigy (2009)
I wouldn't even hazard a guess.ฉันจะไม่เสี่ยงอันตราเดาสุ่ม Human (2010)
Objection. Conjecture again.ขอคัดค้าน เป็นการคาดเดาสุ่มอีกครั้ง The Boy with the Answer (2010)
Sounds like a real shot in the dark there.ฟังดูเหมือนเป็นแค่การการเดาสุ่ม Crawl Space (2011)
Look, in Castle's defense, it was a long shot, and he didn't want to waste your time if he was wrong.คาสเซิสคงเห็นว่า ทั้งหมดนี่เป็นการเดาสุ่ม เขาไม่อยากให้คุณต้องเสียเวลา ไปเปล่าๆ Linchpin (2012)
Wild guess.เดาสุ่มไปงั้น The High Road (2012)
I'm just spitballing here, but maybe you should invest in a pair of tights.ฉันแค่ลองเดาสุ่มดูนะ แต่บางทีเธอน่าจะลอง ไปซื้อชุดรัดรูปมาดู Dynamic Duets (2012)

English-Thai: Nontri Dictionary
guess(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม
guesswork(n) การเดา,การเดาสุ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top