Search result for

ทาย

(88 entries)
(0.2385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทาย-, *ทาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทาย[V] guess, See also: conjecture, Syn. หยั่งรู้, คะเน, เดา, คาดคะเน, ทำนาย, เดาสุ่ม, Example: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้คนอ่านส่งคำตอบทายผลบอลโลก, Thai definition: คาดคะเนเอา, แสดงว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเบื้องหน้า
ทาย[N] grantor, See also: donor, donator, Syn. ผู้ให้, Ant. ทายิกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทาย[V] apply some remedy to the wound, See also: embrocate, Syn. ป้ายยา, Example: บาดแผลที่มีเลือดออกเพียงเล็กน้อย ให้ทายาแดงแล้วปิดด้วยผ้าพันแผลที่สะอาด, Thai definition: ป้ายยาที่มีลักษณะเป็นน้ำหรือขี้ผึ้งลงบนผิว
ทาย[ADJ] good, See also: important, Syn. ทยา, ดี, สำคัญ, Ant. เลว
ทายาด[ADV] extremely, Syn. ยวดยิ่ง, ยิ่งยวด, อย่างยิ่ง, Example: เขาดำรงตำแหน่งนานกว่าคนอื่นๆ คือ อยู่ทนทายาดมาได้ถึงหนึ่งปีห้าเดือน
ทายาท[N] heir, See also: heiress, Syn. ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, สายเลือด, สายโลหิต, เลือดเนื้อเชื้อไข, Example: เขาประกาศสร้างครอบครัวของตนเอง และต้องการมีทายาทไว้สืบสกุล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สมควรรับมรดก โดยปริยายหมายถึงผู้รับ หรือผู้อยู่ในฐานะที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากบุคคลอื่น
ทายใจ[V] read somebody's mind, See also: read somebody's thought, Syn. ทำนายใจ, Example: เขาทายใจฉันถูกว่าฉันชอบสีไหน, Thai definition: ทำนายหรือคาดคะเนความคิดในใจ
ทายิกา[N] female giver, See also: female giver who makes offering to monks, Syn. ผู้ให้, Ant. ทายก, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทายปัญหา[V] ask a riddle, See also: puzzle out, Ant. ตอบปัญหา, Example: รายการยอดฮิตมักมีการแข่งขันทายปัญหา ใบ้คำ และวาดภาพ, Thai definition: สร้างปัญหาขึ้นให้ตอบ
ทายาทโดยธรรม[N] statutory heir, See also: heir at law, Example: พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกตามกำหนดของกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทายก. บอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดในเบื้องหน้า, ทำนาย ก็ว่า
ทายถาม เช่น ทายปัญหา, ลองหาคำตอบ เช่น ทายสิว่ามีอะไรอยู่ในมือ.
ทายก. ยก เช่น ทายกรอำรุงรักษ์ รมเจด งามเอย (นิ. หริภุญชัย)
ทายถือ เช่น ทายธนู ว่า ถือธนู.
ทาย- ๓(ทายะ) ก. ให้ ในคำว่า ทายสมบัติ คือ สมบัติที่ให้มาแล้ว ได้แก่ พรสวรรค์.
ทาย(-ยก) น. ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, ถ้าเป็นเพศหญิงเรียกว่า ทายิกา.
ทายัชน. ทรัพย์มรดก.
ทายาดว. ยิ่งยวด เช่น ทนทายาด.
ทายาทน. ผู้สืบสันดาน, ผู้สืบสกุล, โดยปริยายหมายถึงผู้รับหรือผู้อยู่ในฐานะที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากบุคคลอื่น เช่น ทายาททางการเมือง
ทายาทบุคคลรวมทั้งทารกในครรภ์มารดาซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย ถ้าสิทธินั้นเกิดขึ้นตามกฎหมาย เรียกว่า ทายาทโดยธรรม ถ้าสิทธินั้นเกิดขึ้นตามพินัยกรรม เรียกว่า ผู้รับพินัยกรรม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inheritanceทายกรรม [อ่านว่า ทายะกำ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritanceทายกรรม [อ่านว่า ทายะกำ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
autosomal recessive inheritanceทายกรรมลักษณะด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritance, autosomal recessiveทายกรรมลักษณะด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autosomal dominant inheritanceทายกรรมลักษณะเด่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritance, autosomal dominantทายกรรมลักษณะเด่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genetic endowmentทายสมบัติทางพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heirทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
last heirทายาทคนสุดท้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir of the bloodทายาทตามสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heir apparentทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Laying down the gauntlet for her favorite beast.นอนท้าทายอสูรร้ายสุดโปรด Pret-a-Poor-J (2008)
Just come and say hi for, like, five minutes.แค่ทักทาย แค่ 5 นาที Pret-a-Poor-J (2008)
-Hey. I'm gonna go say hey to aaron, okay?เฮ้ ฉันจะไปทักทาย แอรอนหน่อยนะ โอเคไหม ? Pret-a-Poor-J (2008)
So he wanted to come and say hi and I wanted to see youดังนั้นเขาเลยอยากจะมาทักทาย แล้วก็อยากจะเจอเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah. uh, listen, I gotta say hello to somebody...เฮ้ ฟังนะ ฉันต้องไปทักทายคนอื่น ๆ สักหน่อย Pret-a-Poor-J (2008)
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
This woman's hot, which means you like the challenge, the conquest.ผู้หญิงคนนี้ เอ็กซ์ โครต ซึ่งหมายความว่าคุณชอบการท้าทาย การค้นหา Lucky Thirteen (2008)
No, he's the obsessive, defiant kind.ไม่... เขาเป็นพวกหมกมุ่นอยู่กับสิ่งท้าทาย Last Resort (2008)
- Greet them I will.-ข้าจะไปทักทายพวกมันเอง Ambush (2008)
Yeah,22-year-old heir to one of Miami's largest fortunes.ใช่ ทายาทวัย 22 ของหนึ่งใน มหาเศรษฐีของไมอามี่ And How Does That Make You Kill? (2008)
This is the kind of magic that undermines our authority, challenges all we've done.เวทย์มนต์พวกนี้มัน กัดกร่อนอำนาจของข้า ท้าทายกับสิ่งที่เรากำหนด The Mark of Nimueh (2008)
He blamed Uther and came to the gates of Camelot and challenged him.ทริสตันโทษว่าเป็นความผิดของอูเธอร์ และบุกมาท้าทายพระองค์ Excalibur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทาย[v.] (thāi) EN: predict ; prophesy ; divine ; guess ; conjecture   FR: prédire ; deviner
ทายปริศนา[v. exp.] (thāi pritsanā) EN: guess a riddle   
ทาย[v. exp.] (thā yā) EN: apply a medicine ; apply an oinment ; apply a salve ; rub a medicament on   
ทายาด[adv.] (thāyāt) EN: extremely ; exceedingly ; utmost   
ทายาท[n.] (thāyāt) EN: heir ; heiress ; descendant ; successor   FR: héritier [m] ; héritière [f] ; légataire [m] ; successeur [m] ; bénéficiaire [m]
ทายาทโดยธรรม[n. exp.] (thāyāt dōi tham) EN: legal heir ; statutory heir ; heir at law ; natural heir   FR: héritier légal [m]
ทายาทโดยสิทธิ[n. exp.] (thāyāt dōi sitthi) EN: legitimate heir ; legitimate heiress ; rightful heir ; rightful heiress   FR: héritier légitime [m]
ทายใจ[v. exp.] (thāi jai) EN: guess what is in someone's mind ; read somebody' s mind   FR: deviner les pensées de qqn

English-Thai: Longdo Dictionary
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
greeting(n) การทักทาย, การต้อนรับ
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crown prince[N] ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้ชาย
crown princess[N] ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
embrocate[VT] ทายาลงบนผิวหนัง, See also: ทาโลชั่นลงบนผิวหนัง
forecast[VT] ทำนาย, See also: ทาย, พยากรณ์, คำนวณล่วงหน้า, คาดการณ์, Syn. foretell, predict
heir[N] ทายาท, See also: ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, Syn. beneficiary, inheritor, successor
heiress[N] ทายาทที่เป็นหญิง, See also: หญิงผู้รับมรดก, Syn. inheritress
sprig[N] ลูกหลาน, See also: ทายาท, Syn. scion, offspring, heir

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloha(อะโล' ฮะ) n.,interj. คำที่ใช้ทักทายหรือต้อนรับหรืออำลาในฮาวาย, การต้อนรับ,การอำลา
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
challenge(แชล'ลินจฺ) v.,n. (การ) ท้า,ท้าทาย,ท้าดวล,ขอประลองฝีมือ,เรียกร้อง,แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
challenger(แชล'ลินเจอะ) n. ผู้ท้าทาย
charades(ช?ะเรซ') n. การเล่นทายคำปริศนาที่มีเงื่อนไขให้ไว้ทุกพยางค์
child(ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร, Syn. yougster -pl children
coheir(โคแฮร์') n. ทายาทร่วม,ผู้สืบทอดร่วม,ผู้สืบสันดานร่วม., See also: coheirship n.
coheiress(โคแฮ'เรส) n. ทายาทร่วมหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
augur(vi) ทำนาย,ทาย,ดูดวง,พยากรณ์
challenge(n) การท้าทาย,คำท้า,การขอดวล,การร้องถาม
challenge(vt) ท้าทาย,ท้าดวล,เรียกร้อง
challenger(n) ผู้ท้าทาย,ผู้ท้าชิง,ผู้ท้าดวล
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย
dare(vt) กล้า,ท้าทาย,ก๋ากั่น,กล้าหาญ
defiant(adj) ที่ท้าทาย,ต่อต้าน,เป็นปฏิปักษ์
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
当てる[あてる, ateru] Thai: ทาย

German-Thai: Longdo Dictionary
ansprechen(vt) |sprach an, hat angesprochen| ทัก, เอ่ย, พูดจาทักทาย เช่น Er hat als erstes mich auf der Party angesprochen. เขาเป็นคนแรกที่ทักฉันในงานเลี้ยง
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen
Nachkomme(n) |der, pl. Nachkommen| ลูก ทายาทของสิ่งมีชีวิต เช่น Die Forscher gehen davon aus, dass die Muttertiere das Verhalten ihrer Nachkommen über die Abgabe unterschiedlicher Mengen von Sexualhormonen ins Ei beeinflussen können.

French-Thai: Longdo Dictionary
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
allôสวัสดี (ใช้พูดทักทายทางโทรศัพท์เท่านั้น)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top