ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthus

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthus-, *enthus*, enthu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthuse(vt) ทำให้กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire
enthuse(vi) มีความกระตือรือร้น, See also: กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น, Syn. ardor, eagerness, zeal
enthusiasm(n) สิ่งกระตุ้นความสนใจ, See also: สิ่งที่ทำให้เกิดความสนใจ, Syn. craze, fad, passion
enthuse over(phrv) ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น, See also: แสดงความสนใจ, แสดงความกระตือรือร้น, Syn. ardent, fervent, zealous, Ant. reluctant
enthuse about(phrv) ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น, See also: อย่างสนใจ, Syn. ardently, fervently, zealously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enthusiast(เอนธิว'ซิแอสทฺ) n. ผู้มีความกระตือรือร้น,ผู้คลั่งศาสนา, Syn. fan, devotee
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น,มีศรัทธาแรงกล้า,เร่าร้อน,มีใจจดจ่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น,ความกุลีกุจอ,ความศรัทธาอย่างแรงกล้า
enthusiast(n) คนที่กระตือรือร้น,คนที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า,ผู้คลั่งศาสนา
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น,กุลีกุจอ,มีศรัทธาแรงกล้า,มีใจจดจ่อ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enthusiasmความกระตือรือร้น [TU Subject Heading]
Enthusiasmความศรัทธาอย่างแรงกล้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enthusBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
enthusCurb one's enthusiasm.
enthusGeorge is very enthusiastic about his new job.
enthusHe always stands off when people are enthusiastic.
enthusHe became enthusiastic about personal computers.
enthusHe has a great enthusiasm.
enthusHe has great enthusiasm for golf.
enthusHe has many enthusiastic supporters.
enthusHe hid his emotions and pretended enthusiasm.
enthusHe is alive with enthusiasm.
enthusHe is enthusiastic about tennis.
enthusHe is much more of a golf enthusiast than I am.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟแรง(adj) enthusiastic, See also: avid, eager, keen, vigorous, zealous, Example: คนหนุ่มไฟแรงอย่างเขาใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีในการกระโดดธุรกิจโทรคมนาคมมาสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มตัว, Thai Definition: มีความกระตือรือร้นในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เร้าใจ(adv) excitedly, See also: enthusiastically, Syn. ตื่นเต้น, Example: เขากับเพื่อนๆ เล่นแทงบิลเลียดกันอย่างสนุกเร้าใจ, Thai Definition: ทำให้คึกคัก
กุลีกุจอ(v) enthuse, See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager, Syn. กระวีกระวาด, รีบ, ขมีขมัน, Ant. เฉื่อยชา, Example: ประทุมกุลีกุจอช่วยแม่นวดแป้งขนมจีนเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นเคืองใดๆ, Thai Definition: ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกน[kaēn] (adv) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly  FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
ขะมักเขม้น[khamakkhamēn] (adj) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous  FR: consciencieux ; sérieux
คลั่ง[khlang] (v) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic
ก็ดีเหมือนกัน[kǿ dī meūan kan] (x) EN: Okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; It's all right with me  FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
กระตือรือร้น[krateūreūron] (adj) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent  FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
เปลืองใจ[pleūangjai] (v) EN: discourage ; kill one's enthusiasm

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTHUSE IH0 N TH UW1 Z
ENTHUSED IH0 N TH UW1 Z D
ENTHUSIASM IH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 Z AH0 M
ENTHUSIAST EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S T
ENTHUSIASMS IH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 Z AH0 M Z
ENTHUSIASTS EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S T S
ENTHUSIASTIC IH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K
ENTHUSIASTICALLY IH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthuse (v) ˈɪnθjˈuːz (i1 n th y uu1 z)
enthused (v) ˈɪnθjˈuːzd (i1 n th y uu1 z d)
enthuses (v) ˈɪnθjˈuːzɪz (i1 n th y uu1 z i z)
enthusing (v) ˈɪnθjˈuːzɪŋ (i1 n th y uu1 z i ng)
enthusiasm (n) ˈɪnθjˈuːzɪæzəm (i1 n th y uu1 z i a z @ m)
enthusiast (n) ˈɪnθjˈuːzɪæst (i1 n th y uu1 z i a s t)
enthusiasts (n) ˈɪnθjˈuːzɪæsts (i1 n th y uu1 z i a s t s)
enthusiastic (j) ˈɪnθjˌuːzɪˈæstɪk (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k)
enthusiastically (a) ˈɪnθjˌuːzɪˈæstɪkliː (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, / ] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted, #7,270 [Add to Longdo]
干劲[gàn jìn, ㄍㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] enthusiasm for doing sth, #13,799 [Add to Longdo]
劲头[jìn tóu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˊ, / ] enthusiasm; zeal; vigor; strength, #20,800 [Add to Longdo]
津津[jīn jīn, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ, ] enthusiastic; with gusto, #69,835 [Add to Longdo]
盛称[shèng chēng, ㄕㄥˋ ㄔㄥ, / ] enthusiastic praise; to praise highly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enthusiast {m}; Liebhaber {m}enthusiast [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
ずくが無い[ずくがない, zukuganai] (n) (uk) unmotivated; unenthusiastic [Add to Longdo]
インシュージアスト;インスージアスト[inshu-jiasuto ; insu-jiasuto] (n) enthusiast [Add to Longdo]
エンスー[ensu-] (n) (abbr) enthusiast [Add to Longdo]
オタク(P);ヲタク(ik)[otaku (P); wotaku (ik)] (n) (col) (See 御宅・4) geek; nerd; enthusiast; otaku; (P) [Add to Longdo]
カーマニア[ka-mania] (n) car enthusiast (wasei [Add to Longdo]
キチ[kichi] (n-suf) (sl) mania; enthusiasm; maniac; enthusiast; nut [Add to Longdo]
ハイテンション[haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top