ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthuses

   
253 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthuses-, *enthuses*, enthuse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enthuses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enthuses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthuse[VT] ทำให้กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire
enthuse[VI] มีความกระตือรือร้น, See also: กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire
enthusiasm[N] ความกระตือรือร้น, Syn. ardor, eagerness, zeal
enthusiasm[N] สิ่งกระตุ้นความสนใจ, See also: สิ่งที่ทำให้เกิดความสนใจ, Syn. craze, fad, passion
enthuse over[PHRV] ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ
enthusiastic[ADJ] กระตือรือร้น, See also: แสดงความสนใจ, แสดงความกระตือรือร้น, Syn. ardent, fervent, zealous, Ant. reluctant
enthuse about[PHRV] ทำให้เกิดศรัทธาอย่างใหญ่หลวงต่อ
enthusiastically[ADV] อย่างกระตือรือร้น, See also: อย่างสนใจ, Syn. ardently, fervently, zealously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enthusiast(เอนธิว'ซิแอสทฺ) n. ผู้มีความกระตือรือร้น,ผู้คลั่งศาสนา, Syn. fan,devotee
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น,มีศรัทธาแรงกล้า,เร่าร้อน,มีใจจดจ่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น,ความกุลีกุจอ,ความศรัทธาอย่างแรงกล้า
enthusiast(n) คนที่กระตือรือร้น,คนที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า,ผู้คลั่งศาสนา
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น,กุลีกุจอ,มีศรัทธาแรงกล้า,มีใจจดจ่อ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น,อย่างกุลีกุจอ,อย่างใจจดใจจ่อ,อย่างแรงกล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enthusiasmความกระตือรือร้น [TU Subject Heading]
Enthusiasmความศรัทธาอย่างแรงกล้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought the public enthusiastic.ผมคิดว่าประชาชนมีความกระตือรือร้น The Great Dictator (1940)
Where I come from, people aren't that enthusiastic about their place.ที่ฉันมาจาก คนไม่กระตือรือร้นเกี่ยวกับการที่ พวกเขามาจาก I Spit on Your Grave (1978)
You know that I have the greatest enthusiasm for it.คุณรู้ไหมว่าฉันมี ความกระตือรือร้นที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดสำหรับมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I wanted to share my friends' enthusiasm, but I couldn't.ผมอยากร่วมแบ่งปันศรัทธาอันแรงกล้า กับเพื่อนๆ แต่ก็ทำไม่ได้ Stand by Me (1986)
People, where is your enthusiasm?ทุกคน กระฉับกระเฉงกันหน่อย Mannequin: On the Move (1991)
In their enthusiastic cloudในศรัทธาลมๆแล้งๆของพวกเขา? The Nightmare Before Christmas (1993)
I didn't have the same enthusiasm as before.ผมสังเกตว่าผมไม่กระตือรือร้นเหมือนเมื่อก่อน Don Juan DeMarco (1994)
Despite your obvious enthusiasm there's been a lot of criticism that this endeavor is simply too dangerous.แม้จะมีความกระตือรือร้น ที่เห็นได้ชัดของคุณ มีการจำนวนมากของการวิจารณ์ ที่ความพยายามนี้เป็น เพียงอันตรายเกินไป Contact (1997)
I'm pleased to announce that Mr. Bobby Jones and Mr. Walter Hagen... have accepted my golfing' invitation, with enthusiasm.ข่าวดี บ๊อบบี้ โจนส์ และวอลเตอร์ เฮเก้น... ...ตอบรับคำเชิญของฉันมาแข่งขันกอล์ฟ... ...อย่างกระตือรือร้น The Legend of Bagger Vance (2000)
You're not enthusiastic. Be nice, or you won't have any customers.เธอนี่ไม่กระตือรือร้น หรือไม่อยากหาลูกค้า Platonic Sex (2001)
McDonald's young outgoing enthusiasticแมคโดนัลด์ อายุน้อย เป็นมิตร กระตือรือร้น The Corporation (2003)
He's very impressed with what you've done, and he assures you that when you get to China, you'll be met with much enthusiasm and support.เขาประทับใจในผลงานคุณมากๆเลยค่ะ และแน่ใจว่าเมื่อคุณเดินทางไปเมืองจีนแล้ว คุณจะเป็นที่สนใจและได้รับการสนันสนุนแน่นอนค่ะ Wicker Park (2004)
And he assures you that when you get to China... with much enthusiasm and support.และแน่ใจว่าเมื่อคุณเดินทางไปเมืองจีนแล้ว คุณจะเป็นที่สนใจและได้รับการสนันสนุนแน่นอนค่ะ Wicker Park (2004)
I may not be as limber as I once was but I make up for it with enthusiasm and willingness to experiment.ชั้นอาจจะไม่เหนียงอายเหมือนที่เคยเป็น แต่ชั้นชดเชยมันด้วยความกระตือรือร้น และความเต็มใจที่จะลอง 50 First Dates (2004)
Enthusiastic.ดีจริงๆ Crash (2004)
But as weeks became months... their enthusiasm became a slow realization that they were out of their depth.แต่จากสัปดาห์ล่วงเป็นเดือน ความกระตือรือร้นก็กลายเป็นความเข้าใจอย่างช้าๆ ว่าสิ่งประดิษฐ์ของพวกตนนั้นซับซ้อนเกินจะเข้าใจ Primer (2004)
Well, then get him enthusiastic, damn it!แกก็ทำให้เขากระตือรือล้นสิ ไอ้บัดซบ The Longest Yard (2005)
- You don't seem very enthusiastic. - I'm sorry.-ดูคุณไม่กระตือรือร้นเลย Match Point (2005)
He was really enthusiastic when we met him at Obelt-san's place.เค้าตื่นเต้นมากเลยตอนที่เราเจอเค้าที่บ้านโอเบ็ท Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
(UHL NARRATING) Eisenheim's audience had always been enthusiastic... but now he was attracting a more...ผู้ชมของไอเซนไฮม์ศรัทธาเขา.. The Illusionist (2006)
Damn it, Briggs, have you no enthusiasm for anything that might distinguish you?ให้ตายเถอะ แกไม่มีความทะเยอทะยาน เสาะหาความโดดเด่นให้ตัวเองเลยหรือ Flyboys (2006)
We can only hope that through this near-fatal tragedy other space enthusiasts get the real message displayed by Mr. Farmer here, and not the one hyped up by the media.เราได้แต่หวังว่า ด้วยเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในที่นี้... ...จะเตือนใจถึงผู้อยากท่องอวกาศท่านอื่น... ...ด้วยเรื่องของคุณฟาร์มเมอร์ที่นี่ และไม่ควรมีใครถูกกระตุ้นด้วยสื่ออีก The Astronaut Farmer (2006)
Makes me look like book enthusiast!ทำให้ชั้นดูเหมือนพวกหนอนหนังสือ! Almost Love (2006)
She is an enthusiastic supporter of Kira and she was in the studio that day.เธอเป็นผู้สนับสนุนคิระและสตูดิโอเมื่อวานนี้ Death Note: The Last Name (2006)
They wanna help us and they are so enthusiastic.พวกเขาอยากช่วยและกระตือรือร้นมาก Faith Like Potatoes (2006)
Well, you can just call me morgan, babe, but i appreciate the enthusiasm.แหม เรียกมอร์แกนก็พอ ไม่ต้องยอกันขนาดนั้น Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Argh, you were too enthusiastic and pumped up the volume too much !โอย เธอนี่กระตือรือร้นเกินเหตุจนปั๊มลมเข้าไปมากเกิน Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
- I am really excited. - Show enthusiasm ilmeesi.ผมโครตจะตื่นเต้นมากเลยจริงๆ Paranormal Activity (2007)
Surprisingly, I am not so enthusiastic than you, - it minuahan this intimidation.น่าตกใจจริงๆที่ฉันไม่ได้จริงจัง มากกว่าคุณ ก็มันจะมารบกวนเราหนิ Paranormal Activity (2007)
I admire your enthusiasm and far be it from me to stifle your flair, but this isn't London.ผมชื่อชมความไฟแรงของคุณ แล้วก็ไม่อยากจะดับมัน แต่ที่นี่ไม่ใช่ลอนดอน ขอบคุณแดนนี่ Hot Fuzz (2007)
Well, you don't sound so enthused.คุณดูไม่กระตือรือร้นเลยนะ The Deaths of Ian Stone (2007)
You don't sound so enthused.คุณดูไม่ค่อยกระตือรือร้นเลยนะ The Deaths of Ian Stone (2007)
Wildly enthusiastic.ขอแสดงความยินดี,คุณเป็นผู้จัดการภาค คนใหม่ของ Primatech Paper Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
-Finally! - I love your enthusiasm.ในที่สุด ฉันละชอบคนกระตือรือร้นอย่างคุณจริงๆ Zack and Miri Make a Porno (2008)
No, I'm the one with enthusiasm.เปล่า ข้าเป็นคนที่กระตือรือร้น Star Wars: The Clone Wars (2008)
I'm a mechanic and a motorcycle enthusiast.ฉันเป็นช่างซ่อมรถ และคนที่คลั่งไคล้มอเตอร์ไซค์ AK-51 (2008)
Now, in a couple of hours, I will have a warrant to search your garage and your little clubhouse, and we'll see how enthusiastic you are then.ตอนนี้ ในอีกไม่กี่ชั่วโมง ฉันจะได้รับหมายศาล เข้าตรวจค้นอู่ของนาย และคลับเฮาส์อันเเสนเล็กๆของนาย แล้วเราจะได้เห็นความกระตือรือล้นของนาย หลังจากนั้น AK-51 (2008)
Teach with enthusiasm.สอนด้วยความกระตือรือร้น Here Comes the Flood (2008)
Learn with enthusiasm.เรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น Here Comes the Flood (2008)
Y-- okay, this is me teaching with enthusiasm.โอเค นี่คือฉันพยายามสอนแบบกระตือรือร้น Here Comes the Flood (2008)
My mom is so enthusiastic.แม่ฉันอยากมามากเลย Akai ito (2008)
And since the enthusiastic new DA has put all my competitors out of business...อัยการคนใหม่ไฟแรง เล่นงานจนคู่แข่งผม เจ๊งไปหมด The Dark Knight (2008)
She shares my enthusiasm for justice. After all, she is a judge.เธอกระตือรือร้นในเรื่องความยุติธรรม/Nและท่านคือผุ้พิพากษา The Dark Knight (2008)
Down, boy. Easy with the enthusiasm.ใจเย็นหนุ่มน้อย มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ Marley & Me (2008)
It was felt that his youth and enthusiasm would be put to better use there.คิดว่า ความหนุ่ม และความกระตือรือล้นของเค้า... ไปอยู่ที่นั่นแล้ว คงจะเป็นประโยชน์มากกว่า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
[laughs] I'm glad you're enthusiastic about it.[หัวเราะ]ผมดีใจ ที่คุณกระตือรือร้นกะมัน Confessions of a Shopaholic (2009)
- I know he is new, but he is very enthusiastic and because we love.แต่เขาก็ทำงานได้แข็งขันมากนะ เราชอบแบบนั้นนะ Drag Me to Hell (2009)
I am not enthusiastic about this marriage.ฉันไม่ค่อยจะพอใจกับงานแต่งหรอกนะ Julie & Julia (2009)
Well, you weren't very enthusiastic about ours, either.คุณก็ไม่ค่อยพอใจกับงานแต่งของพวกเราเหมือนกัน Julie & Julia (2009)
Well, gotta love her enthusiasm, right?นำเสนอได้กระตืนรือร้นดี ใช่ไหม? The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enthuThe astronauts were greeted with their enthusiastic cheers and applause.
enthuCurb one's enthusiasm.
enthuHe is alive with enthusiasm.
enthuHe has many enthusiastic supporters.
enthuI grabbed as much SIMM as possible in the computer shop the other day. Say what you like, it was more than just enthusiasm.
enthuGeorge is very enthusiastic about his new job.
enthuI saw her at it with great enthusiasm.
enthuHe hid his emotions and pretended enthusiasm.
enthuThey were burning with enthusiasm.
enthuI cannot match her in enthusiasm.
enthuHis face radiated enthusiasm.
enthuI have enthusiasm for modern paintings.
enthuHe pretends to be enthusiastic when his boss is around.
enthuHe is enthusiastic about tennis.
enthuThe air in that room was thick with the enthusiasm of the participants.
enthuHe shows great enthusiasm for his work.
enthuHe has a great enthusiasm.
enthuHe used to make enthusiastic efforts to get all A's.
enthuWe are enthusiastic Hanshin Tigers fans.
enthuThey must have failed through lack of enthusiasm.
enthuHe became enthusiastic about personal computers.
enthuHe is much more of a golf enthusiast than I am.
enthuHe was listened to with enthusiasm.
enthuHis voice was flat and lacked enthusiasm.
enthuNothing great was ever achieved without enthusiasm.
enthuBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
enthuHe always stands off when people are enthusiastic.
enthuHe has great enthusiasm for golf.
enthuHe showed a lot of enthusiasm for the development of new products.
enthuShe got the job by virtue of her youth and enthusiasm.
enthuHis speech met with enthusiastic applause.
enthuThis book is a result of his enthusiastic research.
enthuShe played the piano with enthusiasm.
enthuThe astronauts were greeted with cheers and applause of an enthusiastic crowd.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟแรง[ADJ] enthusiastic, See also: avid, eager, keen, vigorous, zealous, Example: คนหนุ่มไฟแรงอย่างเขาใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีในการกระโดดธุรกิจโทรคมนาคมมาสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มตัว, Thai definition: มีความกระตือรือร้นในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เร้าใจ[ADV] excitedly, See also: enthusiastically, Syn. ตื่นเต้น, Example: เขากับเพื่อนๆ เล่นแทงบิลเลียดกันอย่างสนุกเร้าใจ, Thai definition: ทำให้คึกคัก
เปลืองใจ[V] discourage, See also: kill one's enthusiasm, Example: อย่าคิดถึงเขาให้เปลืองใจเลย, Thai definition: เสียกำลังใจ
ขะมักเขม้น[V] be energetic, See also: be diligent, be active, be positive, be enthusiastic, be vigorous, be determined, Syn. เขม้นขะมัก, Example: บรรดานักวิทยาศาสตร์จะต้องขะมักเขม้น ในการค้นคว้าหาอะไรที่แปลกใหม่กว่าที่เป็นอยู่, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ
ขะมักเขม้น[ADV] energetically, See also: diligently, actively, positively, enthusiastically, vigorously, with determination, Syn. เขม้นขะมัก, Example: เจ้าหน้าที่ของกรมโบราณคดีกำลังทำงานบูรณะกันอย่างขะมักเขม้น, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ
หมดกะจิตกะใจ[V] lose all enthusiasm, See also: be totally discouraged or in despair, lose all hope, be utterly despondent, lose heart, Syn. หมดอาลัยตายอยาก, Example: ตั้งแต่สามีตายจากไป เธอก็หมดกะจิตกะใจที่จะทำงาน
กุลีกุจอ[V] enthuse, See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager, Syn. กระวีกระวาด, รีบ, ขมีขมัน, Ant. เฉื่อยชา, Example: ประทุมกุลีกุจอช่วยแม่นวดแป้งขนมจีนเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นเคืองใดๆ, Thai definition: ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง
ขะมักเขม้น[ADV] energetically, See also: actively, enthusiastically, vigorously, Syn. ขมีขมัน, กระตือรือร้น, เอาจริงเอาจัง, เขม้นขะมัก, Example: น้องชายดูหนังสือสอบอย่างขะมักเขม้นทุกวัน หวังจะสอบให้ติดให้ได้, Thai definition: ตั้งใจทำหรือก้มหน้าก้มตาทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จ
ไม่กระตือรือร้น[V] be not enthusiastic, See also: be not eager, be not fervent, be not agog, be not ardent, Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา, Ant. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: แกไม่กระตือรือร้นที่จะเข้าไปดูมัน, Thai definition: ไม่เร่งรีบ
กระตือรือร้น[V] be enthusiastic, See also: be anxious, be eager, be hasty, be ardent, be active, Syn. รีบร้อน, เร่งรีบ, ขมีขมัน, Ant. เพิกเฉย, Example: คนที่กระตือรือร้นทำงานย่อมทำให้หัวหน้านิยมชมชอบ
แกน[ADV] unwillingly, See also: spiritlessly, dearly, without enthusiasm, Syn. ขัดสน, จำใจ, Example: เขาทำงานไปอย่างแกนๆ
คลั่ง[V] crazy about, See also: be crazed, be infatuated with, be mad about, be extremely enthusiastic, Syn. บ้า, หลงใหล, คลั่งไคล้, Example: ผู้คนในปัจจุบันพากันคลั่งเทคโนโลยีกันมาก
คลั่งไคล้[V] crazy about, See also: be crazed, be infatuated with, be mad about, be extremely enthusiastic, Syn. หลงใหล, ลุ่มหลง, บ้า, Example: ในสังคมวัยรุ่นปัจจุบันคลั่งไคล้แฟชั่นจากเมืองนอกกันมาก ทั้งการแต่งตัว และทรงผม
ความกระหาย[N] eagerness, See also: keenness, enthusiasm, Syn. ความอยาก, ความต้องการ, Example: ความกระหายอำนาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุม, Thai definition: ความอยากเป็นกำลัง
ชูกำลัง[V] stimulate one's spirits, See also: raise one's spirits, enthuse, reinvigorate, revitalize, Syn. บำรุงกำลัง, Example: ตัวยาแก่นจันทน์ชะมดจะช่วยชูกำลังทำให้หัวใจชื่นบาน, Thai definition: ทำให้มีกำลังดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly   FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamēn) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous   FR: consciencieux ; sérieux
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic   
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan kan) EN: Okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; It's all right with me   FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūron) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent   FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: discourage ; kill one's enthusiasm   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTHUSE IH0 N TH UW1 Z
ENTHUSED IH0 N TH UW1 Z D
ENTHUSIASM IH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 Z AH0 M
ENTHUSIAST EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S T
ENTHUSIASMS IH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 Z AH0 M Z
ENTHUSIASTS EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 S T S
ENTHUSIASTIC IH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K
UNENTHUSIASTIC AH0 N IH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K
ENTHUSIASTICALLY IH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthuse (v) ˈɪnθjˈuːz (i1 n th y uu1 z)
enthused (v) ˈɪnθjˈuːzd (i1 n th y uu1 z d)
enthuses (v) ˈɪnθjˈuːzɪz (i1 n th y uu1 z i z)
enthusing (v) ˈɪnθjˈuːzɪŋ (i1 n th y uu1 z i ng)
enthusiasm (n) ˈɪnθjˈuːzɪæzəm (i1 n th y uu1 z i a z @ m)
enthusiast (n) ˈɪnθjˈuːzɪæst (i1 n th y uu1 z i a s t)
enthusiasts (n) ˈɪnθjˈuːzɪæsts (i1 n th y uu1 z i a s t s)
enthusiastic (j) ˈɪnθjˌuːzɪˈæstɪk (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k)
unenthusiastic (j) ˌʌnɪnθjˌuːzɪˈæstɪk (uh2 n i n th y uu2 z i a1 s t i k)
enthusiastically (a) ˈɪnθjˌuːzɪˈæstɪkliː (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k l ii)
overenthusiastic (j) ˌouvərɪnθjˌuːzɪˈæstɪk (ou2 v @ r i n th y uu2 z i a1 s t i k)
unenthusiastical (a) ˌʌnɪnθjˌuːzɪˈæstɪkliː (uh2 n i n th y uu2 z i a1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热情[rè qíng, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] cordial; enthusiastic; passion; passionate; passionately, #1,997 [Add to Longdo]
[, ㄇㄧˊ, ] bewilder; crazy about; fan; enthusiast; lost; confused, #2,383 [Add to Longdo]
粉丝[fěn sī, ㄈㄣˇ ㄙ, / ] bean vermicelli; mung bean starch noodles; Chinese vermicelli; cellophane noodles; fans (loan); enthusiast for sb or sth, #2,708 [Add to Longdo]
激情[jī qíng, ㄐㄧ ㄑㄧㄥˊ, ] passion; fervor; enthusiasm; strong emotion, #3,406 [Add to Longdo]
积极性[jī jí xìng, ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] zeal; initiative; enthusiasm; activity, #3,975 [Add to Longdo]
淡淡[dàn dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ, ] dull; insipid; unenthusiastic, #4,655 [Add to Longdo]
爱好者[ài hào zhě, ㄞˋ ㄏㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] lover (of art, sports etc); amateur; enthusiast; fan, #6,991 [Add to Longdo]
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, / ] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted, #7,270 [Add to Longdo]
踊跃[yǒng yuè, ㄩㄥˇ ㄩㄝˋ, / ] eager; enthusiastically, #10,337 [Add to Longdo]
影迷[yǐng mí, ㄧㄥˇ ㄇㄧˊ, ] film enthusiast, #13,388 [Add to Longdo]
干劲[gàn jìn, ㄍㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] enthusiasm for doing sth, #13,799 [Add to Longdo]
鼓吹[gǔ chuī, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ, ] to agitate for; to enthusiastically promote, #15,100 [Add to Longdo]
感染力[gǎn rǎn lì, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄌㄧˋ, ] inspiration; infectious (enthusiasm), #20,486 [Add to Longdo]
劲头[jìn tóu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˊ, / ] enthusiasm; zeal; vigor; strength, #20,800 [Add to Longdo]
津津乐道[jīn jīn lè dào, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ ㄌㄜˋ ㄉㄠˋ, / ] to discuss sth enthusiastically, #22,865 [Add to Longdo]
热忱[rè chén, ㄖㄜˋ ㄔㄣˊ, / ] ardor; enthusiastic, #23,551 [Add to Longdo]
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] vigorously; energetically; enthusiastically, #24,663 [Add to Longdo]
志同道合[zhì tóng dào hé, ㄓˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄏㄜˊ, ] like-minded; fellow enthusiast; kindred spirit, #25,127 [Add to Longdo]
乐此不疲[lè cǐ bù pí, ㄌㄜˋ ㄘˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧˊ, / ] to enjoy sth and never tire of it (成语 saw); unwavering enthusiasm, #25,843 [Add to Longdo]
精神抖擞[jīng shén dǒu sǒu, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄉㄡˇ ㄙㄡˇ, / ] spirit trembling with excitement (成语 saw); in high spirits; lively and full of enthusiasm; full of energy; con brio, #32,594 [Add to Longdo]
泼冷水[pō lěng shuǐ, ㄆㄛ ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] to dampen one's enthusiasm; (lit.) to pour cold water on, #52,492 [Add to Longdo]
拔苗助长[bá miáo zhù zhǎng, ㄅㄚˊ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] spoil things through excessive enthusiasm, #59,113 [Add to Longdo]
津津[jīn jīn, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ, ] enthusiastic; with gusto, #69,835 [Add to Longdo]
满腔热忱[mǎn qiāng rè chén, ㄇㄢˇ ㄑㄧㄤ ㄖㄜˋ ㄔㄣˊ, / 滿] full of enthusiasm, #75,838 [Add to Longdo]
钻劲[zuān jìn, ㄗㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] to study enthusiastically, #97,322 [Add to Longdo]
感奋[gǎn fèn, ㄍㄢˇ ㄈㄣˋ, / ] moved and inspired; fired with enthusiasm, #99,043 [Add to Longdo]
公诸同好[gōng zhū tóng hào, ㄍㄨㄥ ㄓㄨ ㄊㄨㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] to share pleasure in the company of others (成语 saw); shared enjoyment with fellow enthusiasts, #289,353 [Add to Longdo]
热炒热卖[rè chǎo rè mài, ㄖㄜˋ ㄔㄠˇ ㄖㄜˋ ㄇㄞˋ, / ] lit. to sell hot food freshly cooked; fig. to teach what one has just learned; enthusiasm of the new convert, #403,416 [Add to Longdo]
盛称[shèng chēng, ㄕㄥˋ ㄔㄥ, / ] enthusiastic praise; to praise highly [Add to Longdo]
英语热[Yīng yǔ rè, ㄧㄥ ㄩˇ ㄖㄜˋ, / ] English language fan; enthusiasm for English [Add to Longdo]
钻劲儿[zuān jìn r, ㄗㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄦ˙, / ] erhua variant of 鑽勁|钻劲, to study enthusiastically [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความกระตือรือร้น English: enthusiasm

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bastler {m}; Bastlerin {f}handicraft enthusiast [Add to Longdo]
Begeisterung {f}; Enthusiasmus {m}; Begeisterungsfähigkeit {f}; Verve {f}enthusiasm; verve [Add to Longdo]
ohne Begeisterungunenthusiastic [Add to Longdo]
ohne Begeisterungenunenthusiastically [Add to Longdo]
Enthusiast {m}; Liebhaber {m}enthusiast [Add to Longdo]
Funkamateur {m}; Funkamateurin {f}radio ham; radio amateur; amateur radio enthusiast [Add to Longdo]
Schwärmer {m}enthusiast [Add to Longdo]
auf etw. abfahren [ugs.]to latch on to; to be enthusiastic about [Add to Longdo]
begeisternto inspire; to fill with enthusiasm [Add to Longdo]
jdn. für etw. begeisternto get someone enthusiastic about sth. [Add to Longdo]
sich für etw. begeisternto get enthusiastic about sth. [Add to Longdo]
begeisternto enthuse [Add to Longdo]
begeistert (von); enthusiastisch {adj}enthusiastic (about; over) [Add to Longdo]
begeistert; enthusiastisch {adv}; mit Begeisterungenthusiastically [Add to Longdo]
begeistert sein (für)to enthuse (about; over) [Add to Longdo]
begeistertenthused [Add to Longdo]
(Enthusiasmus) dämpfen; schwächen; abschwächen; drosseln; ersticken | dämpfend; schwächend; abschwächend; drosselnd; erstickend | gedämpft; geschwächt; abgeschwächt; gedrosselt; ersticktto damp; to dampen (enthusiasm) | damping; dampening | damped [Add to Longdo]
einsatzfreudig {adj}enthusiastic [Add to Longdo]
schwärmen (von; für) | schwärmendto enthuse (about; over) | enthusing [Add to Longdo]
Ich kann mich dafür nicht begeistern.I can't work up any enthusiasm for it. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
ずくが無い[ずくがない, zukuganai] (n) (uk) unmotivated; unenthusiastic [Add to Longdo]
インシュージアスト;インスージアスト[, inshu-jiasuto ; insu-jiasuto] (n) enthusiast [Add to Longdo]
エンスー[, ensu-] (n) (abbr) enthusiast [Add to Longdo]
オタク(P);ヲタク(ik)[, otaku (P); wotaku (ik)] (n) (col) (See 御宅・4) geek; nerd; enthusiast; otaku; (P) [Add to Longdo]
カーマニア[, ka-mania] (n) car enthusiast (wasei [Add to Longdo]
キチ[, kichi] (n-suf) (sl) mania; enthusiasm; maniac; enthusiast; nut [Add to Longdo]
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic [Add to Longdo]
ハム[, hamu] (n) (1) ham (cured pig meat); (2) ham (amateur radio enthusiast); (3) hum; (P) [Add to Longdo]
パーッと;ぱあっと[, pa-tsu to ; paatto] (adv) with energy (of parties and such); enthusiastically; going all out [Add to Longdo]
パッション[, passhon] (n) (1) passion; ardor; enthusiasm; (2) The Passion (Christianity); (P) [Add to Longdo]
フェチ[, fechi] (n) (1) (abbr) fetish; (2) passion; enthusiasm [Add to Longdo]
マニア(P);マニヤ[, mania (P); maniya] (n) (1) enthusiast; (2) mania; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]
マニアック[, maniakku] (adj-na,n) maniac (as in rabid sport fan); enthusiast; (P) [Add to Longdo]
ヲタ;オタ[, wota ; ota] (n,suf) (col) (abbr) (See オタク) nerd; geek; enthusiast [Add to Longdo]
愛好家[あいこうか, aikouka] (n-suf,n) (esp. 〜(の)愛好家) amateur; fancier; lover; worshipper; enthusiast; fan [Add to Longdo]
愛好者[あいこうしゃ, aikousha] (n) enthusiast; fan; devotee; one who loves something [Add to Longdo]
意気に燃える[いきにもえる, ikinimoeru] (exp,v1) to be fired up with enthusiasm for accomplishing something [Add to Longdo]
意気込み[いきごみ, ikigomi] (n) ardor; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]
意気込む[いきごむ, ikigomu] (v5m,vi) to be enthusiastic about; (P) [Add to Longdo]
映画狂[えいがきょう, eigakyou] (n) movie fan; cinema enthusiast [Add to Longdo]
温度差[おんどさ, ondosa] (n) (1) difference in temperature; (2) difference in degrees of enthusiasm, interest, commitment, etc. [Add to Longdo]
掛け声(P);掛声;かけ声[かけごえ, kakegoe] (n,vs) yell used to time or encourage activity (e.g. "Heave ho!", "On three ... One, two, three!" in English); enthusiastic shout from the audience (e.g. in kabuki); shouting (in concerts); (P) [Add to Longdo]
気違い(P);気狂い;基地外(iK)[きちがい, kichigai] (n,adj-no) (1) (sens) madness; madman; (2) enthusiast; freak; junkie; (P) [Add to Longdo]
気込み[きごみ, kigomi] (n) enthusiasm; ardour; zeal [Add to Longdo]
気乗り薄;気乗薄(io)[きのりうす, kinoriusu] (adj-na) unenthusiastic [Add to Longdo]
気負う[きおう, kiou] (v5u,vi) to get worked up; to be eager (enthusiastic); to rouse oneself [Add to Longdo]
貴腐人[きふじん, kifujin] (n) (sl) (See 腐女子) a woman who is very enthusiastic about comics featuring male homoeroticism [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (suf) (1) (some type of) enthusiast; (2) somebody possessed of a (certain kind of) mental abnormality [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]
凝固まり[こりかたまり, korikatamari] (n) coagulation; clot; enthusiast; fanatic [Add to Longdo]
激賞[げきしょう, gekishou] (n,vs) enthusiastic praise [Add to Longdo]
研究熱心[けんきゅうねっしん, kenkyuunesshin] (adj-na) of inquiring mind; eager to study; enthusiastic in studying [Add to Longdo]
好き[ずき, zuki] (adj-na,adj-no,suf) (1) -phil; -phile; enthusiast (for); love (of); (2) being attractive (to); to tend to be liked (by) [Add to Longdo]
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P) [Add to Longdo]
写真愛好家[しゃしんあいこうか, shashin'aikouka] (n) shutter bug; photography enthusiast; keen (amateur) photographer [Add to Longdo]
宗教熱[しゅうきょうねつ, shuukyounetsu] (n) religious fervour; religious enthusiasm [Add to Longdo]
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with [Add to Longdo]
情熱[じょうねつ, jounetsu] (adj-na,n) passion; enthusiasm; zeal; (P) [Add to Longdo]
身が入る[みがはいる, migahairu] (exp,v5r) to make one's best effort; to be enthused; to put your back into it [Add to Longdo]
盛ん[さかん, sakan] (adj-na) (1) popular; (2) prosperous; (3) enthusiastic; (4) (also written as 壮) energetic; vigorous; (P) [Add to Longdo]
息巻く[いきまく, ikimaku] (v5k,vi) (1) to rage; to storm (at); to be furious; (2) to enthuse; to speak passionately; to get worked up; to galvanize [Add to Longdo]
張り切る[はりきる, harikiru] (v5r) to be in high spirits; to be full of vigor (vigour); to be enthusiastic; to be eager; to stretch to breaking point; (P) [Add to Longdo]
調子付く;調子づく[ちょうしづく, choushiduku] (v5k,vi) to warm up to; to become enthusiastic about; to be elated [Add to Longdo]
釣り馬鹿;釣りバカ;釣りばか[つりばか(釣り馬鹿;釣りばか);つりバカ(釣りバカ), tsuribaka ( tsuri baka ; tsuri baka ); tsuri baka ( tsuri baka )] (n) a fishing enthusiast [Add to Longdo]
[ねつ, netsu] (n) (1) heat; (2) fever; temperature; (3) zeal; passion; enthusiasm; (4) mania; craze; rage; (P) [Add to Longdo]
熱っぽい[ねつっぽい, netsuppoi] (adj-i) (1) feverish; (2) enthusiastic [Add to Longdo]
熱り[ほとぼり, hotobori] (n) (1) remaining heat; (2) residual excitement; (3) lingering enthusiasm [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
摘出[てきしゅつ, tekishutsu] herausnehmen, auswaehlen, enthuellen [Add to Longdo]
摘発[てきはつ, tekihatsu] Aufdeckung, Enthuellung [Add to Longdo]
暴く[あばく, abaku] (Geheimnis) verraten, enthuellen, blosslegen [Add to Longdo]
暴露[ばくろ, bakuro] Enthuellung, Aufdeckung [Add to Longdo]
除幕[じょまく, jomaku] Enthuellung (eines Denkmals) [Add to Longdo]
露呈[ろてい, rotei] Enthuellung, Aufdeckung [Add to Longdo]
露見[ろけん, roken] Entdeckung, Aufdeckung, Enthuellung [Add to Longdo]
露顕[ろけん, roken] Entdeckung, Aufdeckung, Enthuellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top