Search result for

ตื่นเต้น

(57 entries)
(0.0528 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตื่นเต้น-, *ตื่นเต้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื่นเต้น[V] be excited, See also: be thrilled, be nervous, Example: เมื่อเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก, Thai definition: แสดงอาการลิงโลดด้วยแปลกใจหรือดีใจ
ตื่นเต้น[V] be excited, Example: แม้จะนำเสนอรายงานเสร็จแล้ว แต่เขาก็ยังไม่หายตื่นเต้น, Thai definition: ประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตื่นเต้นก. แสดงอาการลิงโลดเพราะดีใจหรือแปลกใจ, มีความประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotionalตื่นเต้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You excited, me at your alma mater?หนุจะได้ไปเรียนที่มหาลัยเก่าของแม่ ตื่นเต้นมั๊ยคะ? New Haven Can Wait (2008)
Extremely nervous, wannabe yalies. Get excited, Archibald.ผู้คนต่างก็อยากจะเป็น Yalies / ตื่นเต้นหน่อย Archibald New Haven Can Wait (2008)
What's in it for me? The thrill of the impossible.ชั้นจะทำอะไรได้ / เรื่องน่าตื่นเต้นที่ดูเหมือนจำทำไม่ได้นะสิ Chuck in Real Life (2008)
Yeah, yeah, it's pretty exciting.ใช่ ๆ มันน่าตื่นเต้นมากจริง ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
She beats me in everything. Tell her to check "gossip girl."เธอทำให้ฉันใจตื่นเต้นทุกสิ่งเลย บอกหล่อนให้เซ็คกอสซิบเกิลร์ซะ There Might be Blood (2008)
I didn't mean to cut your head off. I'm just under a lot of pressure here.ผมไม่ได้อยากตัดหัวคุณเลยนะ, แบบว่ามันตื่นเต้นน่ะ Committed (2008)
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน Odyssey (2008)
First time is plenty exciting on its own.ครั้งแรกเพื่อความตื่นเต้น Lucky Thirteen (2008)
I just figured you'd want something a little more exciting...ฉันแค่ประมวลเอาจากคุณ ต้องการอะไรบางอย่าง ให้ตื่นเต้นนิดหน่อย Lucky Thirteen (2008)
It's exciting.มันตื่นเต้นดี Joy (2008)
It'd start off exciting.มันจะเริ่มหมดความตื่นเต้น The Itch (2008)
Even if House is wrong, the treatment's basically anti-anxiety meds.ถ้าเฮาส์ผิด การรักษาขั้นพื้นฐาน ยาต้านการตื่นเต้น Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตื่นเต้น[v.] (teūnten) EN: be excited ; be elated   FR: être excité ; être exalté
ตื่นเต้น[adj.] (teūnten) EN: exciting ; anxious   FR: excitant ; anxieux

English-Thai: Longdo Dictionary
jazz(vt slang) ทำให้ตื่นเต้น, S. To give great pleasure to, excite,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agog[ADJ] ตื่นเต้นมาก
agog[ADV] ตื่นเต้นมาก, Syn. excited
be above oneself[IDM] ตื่นเต้น
be beside oneself[PHRV] ตื่นเต้นมาก (เพราะโกรธหรือมีความสุข), See also: ตื่นเต้น
be borne away[PHRV] ตื่นเต้นยินดี, Syn. carry away
be keyed up[PHRV] ตื่นเต้นมากในเรื่อง, See also: วิตกจริตกับ, ตื่นกลัวกับ
fluster up[PHRV] ตื่นเต้น, See also: ประสาท, สับสน, ประหม่า
freak out[PHRV] ตื่นเต้นมาก (เพราะยาเสพติด), See also: กังวลมาก (เพราะยาเสพติด), เคลิบเคลิ้มมาก (เพราะยาเสพติด)
fuss about[PHRV] ตื่นเต้นเกินไป, See also: ตื่นตระหนกเกินเหตุ, Syn. fuss around
fuss around[PHRV] ตื่นเต้นเกินไป, See also: ตื่นตระหนกเกินเหตุ, Syn. fuss about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
atwitter(อะทวิท'เทอ) adj. ตื่นเต้น
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
buck fevern. อาการตื่นเต้นมากของนายพรานหน้าใหม่ที่เจอสัตว์
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว,กรรมกรห้องเย็น,เครื่องทำความเย็น
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,

English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
calm(adj) เงียบสงบ,ใจเย็น,ไม่ตื่นเต้น
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,เป็นฟอง
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,พลุ่งเป็นฟอง
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์,ซึ่งสะเทือนอารมณ์,ตื่นเต้นง่าย,เกี่ยวกับความรู้สึก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
get a rush (slang ) ตื่นเต้นหรือเมายา
nurv (vi adj adv) ตื่นเต้น ตระหนก
pump up (slang ) ตื่นเต้น
twitchy (adj ) ตื่นเต้น กระวนกระวายใจ
See also: S. nervous, jumpy,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited

German-Thai: Longdo Dictionary
spannend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: S. aufregend, A. langweilig,
aufregend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ, See also: S. spannend, A. langweilig
sich versprechen(vt) |versprach sich, hat sich versprochen| พูดผิด เช่น Der Redner war sehr nervös und hat sich dauernd versprochen. ผู้พูดอภิปรายตื่นเต้นเกินไป และพูดผิดตลอดเวลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top