ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตื่นเต้น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตื่นเต้น-, *ตื่นเต้น*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื่นเต้น(v) be excited, See also: be thrilled, be nervous, Example: เมื่อเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก, Thai Definition: แสดงอาการลิงโลดด้วยแปลกใจหรือดีใจ
ตื่นเต้น(v) be excited, Example: แม้จะนำเสนอรายงานเสร็จแล้ว แต่เขาก็ยังไม่หายตื่นเต้น, Thai Definition: ประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตื่นเต้นก. แสดงอาการลิงโลดเพราะดีใจหรือแปลกใจ, มีความประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotionalตื่นเต้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thrilling me throughที่น่าตื่นเต้นฉันผ่าน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, now, now, don't get excited.ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ ตื่นเต้น ไปเลย. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That's the tub.ไม่ไม่ไม่ไม่ได้รับความตื่นเต้น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Now, men, don't get excited.ตอนนี้ คนไม่ได้ตื่นเต้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Thrilling me through -So trueที่น่าตื่นเต้นฉันผ่านจริงดังนั้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Even the baby is thrilled and seems all smiles at the attention.แม้ว่าเด็กจะตื่นเต้น และทุกคนต่างสนใจ รอยยิ้มของท่าน The Great Dictator (1940)
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้ The Great Dictator (1940)
- Isn't it exciting?- น่าตื่นเต้นจังนะ Rebecca (1940)
I... got a little excited back there.ฉัน ... ได้ตื่นเต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ กลับไปที่นั่น 12 Angry Men (1957)
- It's his best suit.การผจญภัยที่น่าตื่นเต้นของ พอล อยู่บนพื้น Help! (1965)
It's got her excited.ก็มีเธอรู้สึกตื่นเต้น How I Won the War (1967)
You can go away and do stirring things.และคุณสามารถไปออกไปจาก ที่นี่และทำ สิ่งที่น่าตื่นเต้น คุณต้องการที่? How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตื่นเต้น[teūnten] (v) EN: be excited ; be elated  FR: être excité ; être exalté
ตื่นเต้น[teūnten] (adj) EN: exciting ; anxious  FR: excitant ; anxieux

English-Thai: Longdo Dictionary
jazz(vt, slang) ทำให้ตื่นเต้น, See also: excite, Syn. To give great pleasure to

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agog(adj) ตื่นเต้นมาก
agog(adv) ตื่นเต้นมาก, Syn. excited
be above oneself(idm) ตื่นเต้น
be beside oneself(phrv) ตื่นเต้นมาก (เพราะโกรธหรือมีความสุข), See also: ตื่นเต้น
be borne away(phrv) ตื่นเต้นยินดี, Syn. carry away
be keyed up(phrv) ตื่นเต้นมากในเรื่อง, See also: วิตกจริตกับ, ตื่นกลัวกับ
fluster up(phrv) ตื่นเต้น, See also: ประสาท, สับสน, ประหม่า
freak out(phrv) ตื่นเต้นมาก (เพราะยาเสพติด), See also: กังวลมาก เพราะยาเสพติด, เคลิบเคลิ้มมาก เพราะยาเสพติด
fuss about(phrv) ตื่นเต้นเกินไป, See also: ตื่นตระหนกเกินเหตุ, Syn. fuss around
fuss around(phrv) ตื่นเต้นเกินไป, See also: ตื่นตระหนกเกินเหตุ, Syn. fuss about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้, กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์, อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ, การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt., vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
agog(อะกอก') adj., adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited
atwitter(อะทวิท'เทอ) adj. ตื่นเต้น
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
buck fevern. อาการตื่นเต้นมากของนายพรานหน้าใหม่ที่เจอสัตว์
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว, กรรมกรห้องเย็น, เครื่องทำความเย็น
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ , ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,

English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv, adj) ปลิว, พริ้ว, ตื่นเต้น, ฮือฮา
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้ร้อนใจ, ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก, การก่อกวน, การปลุกปั่น, ความตื่นเต้น
agog(adj) ตื่นเต้นมาก, อยากรู้อยากเห็น, กระตือรือร้น
arouse(vt) เร้าใจ, ปลุกใจ, ดลใจ, กระตุ้น, ทำให้ตื่นเต้น
calm(adj) เงียบสงบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น
colourful(adj) มีสีสัน, มีสีสดใส, น่าตื่นเต้น, มีเสน่ห์
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, ตื่นเต้น, กระตือรือร้น, เป็นฟอง
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, ตื่นเต้น, กระตือรือร้น, พลุ่งเป็นฟอง
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์, ซึ่งสะเทือนอารมณ์, ตื่นเต้นง่าย, เกี่ยวกับความรู้สึก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
get a rush(slang) ตื่นเต้นหรือเมายา
nurv(vi, adj, adv) ตื่นเต้น ตระหนก
pump up(slang) ตื่นเต้น
twitchy(adj) ตื่นเต้น กระวนกระวายใจ, See also: jumpy, Syn. nervous

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
湧く[わく, waku] TH: ตื่นเต้น  EN: to get excited

German-Thai: Longdo Dictionary
spannend(adj, adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: A. langweilig, Syn. aufregend
aufregend(adj, adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ, See also: A. langweilig, Syn. spannend
sich versprechen(vt) |versprach sich, hat sich versprochen| พูดผิด เช่น Der Redner war sehr nervös und hat sich dauernd versprochen. ผู้พูดอภิปรายตื่นเต้นเกินไป และพูดผิดตลอดเวลา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top