ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตื่นเต้น

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตื่นเต้น-, *ตื่นเต้น*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตื่นเต้น(v) be excited, See also: be thrilled, be nervous, Example: เมื่อเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก, Thai Definition: แสดงอาการลิงโลดด้วยแปลกใจหรือดีใจ
ตื่นเต้น(v) be excited, Example: แม้จะนำเสนอรายงานเสร็จแล้ว แต่เขาก็ยังไม่หายตื่นเต้น, Thai Definition: ประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตื่นเต้นก. แสดงอาการลิงโลดเพราะดีใจหรือแปลกใจ, มีความประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotionalตื่นเต้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A thrilling chase, A wondrous place For you and me!การไล่ล่าที่น่าตื่นเต้น สถานที่ท่ามหัศจรรย์ สำหรับเธอและฉัน Aladdin (1992)
In that case, it isn't really exciting unless you're guilty.ในกรณีนั้น มันคงไม่ตื่นเต้น ถ้าคุณไม่มีความผิด Basic Instinct (1992)
You said before the accident you had fantasies of sexual excitement and driving off the road.คุณบอกว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ... ...คุณเห็นภาพเพ้อฝันของการ มีเซ็กซ์แบบตื่นเต้นและกำลังขับรถออกมา Basic Instinct (1992)
Why it's getting worse. I mean, I was really excited.ทำไมมันแย่ลงไปอีก ฉันหมายความว่า ฉันตื่นเต้นมาก Basic Instinct (1992)
Sometimes. It's just adrenaline.เคยสิ ตอนตื่นเต้นมาก ๆ The Bodyguard (1992)
Thirty seconds. Don't panic. Clear this area, please.อย่าตื่นเต้น เคลียร์สถานที่หน่อย The Bodyguard (1992)
Try to relax, Rachel. You must be very excited.ทำใจดีๆ ไว้ ผมรู้ว่าคุณตื่นเต้น The Bodyguard (1992)
If you're a little short, it's okay. I don't want to take your last dime.คุณทำให้ผมตื่นเต้นดีใจแต่ที่จริงมันไม่ได้มีอะไรเลยหนิ Hero (1992)
A terrific story. What?นี่ผมตื่นเต้นมากเลย ขอสงบสติอารมณ์แปปนึง Hero (1992)
You better not get too excited 'cause I'm getting you!ตื่นเต้นหน่อยสิ ฉันจี้หลังนายอยู่นะ! The Lawnmower Man (1992)
- You nervous?- ตื่นเต้นมั้ย? Cool Runnings (1993)
- I'm not nervous. I'm ready.- ผมไม่ตื่นเต้น ผมพร้อมแล้ว Cool Runnings (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตื่นเต้น[teūnten] (v) EN: be excited ; be elated  FR: être excité ; être exalté
ตื่นเต้น[teūnten] (adj) EN: exciting ; anxious  FR: excitant ; anxieux

English-Thai: Longdo Dictionary
jazz(vt, slang) ทำให้ตื่นเต้น, See also: excite, Syn. To give great pleasure to

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agog(adj) ตื่นเต้นมาก
agog(adv) ตื่นเต้นมาก, Syn. excited
be above oneself(idm) ตื่นเต้น
be beside oneself(phrv) ตื่นเต้นมาก (เพราะโกรธหรือมีความสุข), See also: ตื่นเต้น
be borne away(phrv) ตื่นเต้นยินดี, Syn. carry away
be keyed up(phrv) ตื่นเต้นมากในเรื่อง, See also: วิตกจริตกับ, ตื่นกลัวกับ
fluster up(phrv) ตื่นเต้น, See also: ประสาท, สับสน, ประหม่า
freak out(phrv) ตื่นเต้นมาก (เพราะยาเสพติด), See also: กังวลมาก เพราะยาเสพติด, เคลิบเคลิ้มมาก เพราะยาเสพติด
fuss about(phrv) ตื่นเต้นเกินไป, See also: ตื่นตระหนกเกินเหตุ, Syn. fuss around
fuss around(phrv) ตื่นเต้นเกินไป, See also: ตื่นตระหนกเกินเหตุ, Syn. fuss about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้, กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์, อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ, การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt., vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
agog(อะกอก') adj., adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited
atwitter(อะทวิท'เทอ) adj. ตื่นเต้น
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
buck fevern. อาการตื่นเต้นมากของนายพรานหน้าใหม่ที่เจอสัตว์
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว, กรรมกรห้องเย็น, เครื่องทำความเย็น
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ , ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,

English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv, adj) ปลิว, พริ้ว, ตื่นเต้น, ฮือฮา
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้ร้อนใจ, ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก, การก่อกวน, การปลุกปั่น, ความตื่นเต้น
agog(adj) ตื่นเต้นมาก, อยากรู้อยากเห็น, กระตือรือร้น
arouse(vt) เร้าใจ, ปลุกใจ, ดลใจ, กระตุ้น, ทำให้ตื่นเต้น
calm(adj) เงียบสงบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น
colourful(adj) มีสีสัน, มีสีสดใส, น่าตื่นเต้น, มีเสน่ห์
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, ตื่นเต้น, กระตือรือร้น, เป็นฟอง
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, ตื่นเต้น, กระตือรือร้น, พลุ่งเป็นฟอง
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์, ซึ่งสะเทือนอารมณ์, ตื่นเต้นง่าย, เกี่ยวกับความรู้สึก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
get a rush(slang) ตื่นเต้นหรือเมายา
nurv(vi, adj, adv) ตื่นเต้น ตระหนก
pump up(slang) ตื่นเต้น
twitchy(adj) ตื่นเต้น กระวนกระวายใจ, See also: jumpy, Syn. nervous

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
湧く[わく, waku] TH: ตื่นเต้น  EN: to get excited

German-Thai: Longdo Dictionary
spannend(adj, adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: A. langweilig, Syn. aufregend
aufregend(adj, adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ, See also: A. langweilig, Syn. spannend
sich versprechen(vt) |versprach sich, hat sich versprochen| พูดผิด เช่น Der Redner war sehr nervös und hat sich dauernd versprochen. ผู้พูดอภิปรายตื่นเต้นเกินไป และพูดผิดตลอดเวลา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top