ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

劲头

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -劲头-, *劲头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劲头[jìn tóu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˊ, / ] enthusiasm; zeal; vigor; strength, #20,800 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at him climb, will you?[CN] 看他爬山的劲头 你行吗 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
The key to walking in or out of any place is posture and momentum.[CN] 混进混出的关键是走路姿势和劲头 The Greybar Hotel (2014)
The old man loved bargaining as much as an Arab trader... and he was twice as shrewd.[CN] 老爸讨价还价的劲头跟阿拉伯商人一样大 而他比他们要精明百倍 A Christmas Story (1983)
You should bring it up with the Baroness and stick to shopping.[CN] 去找男爵夫人谈 把你的劲头放在买卖上 Ever After: A Cinderella Story (1998)
- Oh, strong.[CN] - 喔 正在劲头 Sparks Fly Out (2008)
You're gettin' as bad off as Lafayette and his juju.[CN] 你简直就跟Lafayette和他的那些 神神叨叨的玩意儿一个劲头 Burning House of Love (2008)
Yeah, and she said she just doesn't have the willpower to stand a long trial and, uh...[CN] 她说她已经没有劲头 打这种长官司了 还有... The Rainmaker (1997)
At 4:00 p.m., I popped a few more ludes, which started kicking in by the time.[CN] 下午4点我又吃了几片忽得 那时候劲头开始上来了 The Wolf of Wall Street (2013)
Look at the quality of tail he gets.[CN] 看看他的劲头. Stir of Echoes (1999)
That's why Vitajex gives you that get-up-and-go.[CN] 这时维它杰克斯 给你带来劲头的原因 A Face in the Crowd (1957)
Over time, your quickness with a cocky rejoinder must have gotten you many punches in the face.[CN] 你那自以为是的聪明劲头 早晚会让你挨很多打 A Lie Agreed Upon: Part II (2005)
♪ Swing my hammer strong at night[CN] # 在夜晚 工作更有劲头 # A Civil Action (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top