ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

干劲

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -干劲-, *干劲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干劲[gàn jìn, ㄍㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] enthusiasm for doing sth, #13,799 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This suits an avenger better.[CN] 这样才能鼓足干劲 Lemonade Joe (1964)
And there's little something as posture to morale[CN] 还有一点小东西 提高学习干劲 The Fruit Is Ripe (1977)
I was full of life, but modelling is no picnic.[CN] 我干劲十足 但模特不是野餐 Girls in the Night Traffic (1976)
And now let me see some nice, primitive drive. Okay?[CN] 现在让我看到漂亮原始的干劲 好吗? Baba Yaga (1973)
But, gentlemen, the bureau did have as weapons truth, drive and vitality.[CN] 但是先生们 调查局的确拥有武器 以及驱动力和干劲 'G' Men (1935)
They all started at the bottom, but they had perseverance and drive and vision.[CN] 他们都从底层开始 但他们有毅力 有干劲 有眼光 Irma la Douce (1963)
Yeah, that's the spirit.[CN] 是的就是要那种干劲 The Drowning Pool (1975)
We have to pull the film and you have to make good my receipts.[CN] 我特意把他演成带有活泼干劲 The Purple Rose of Cairo (1985)
Somebody who's a good organizer... has a lot of drive, knows the business... speaks several languages.[CN] 一个好的组织者 干劲十足,懂这行 能说多国语言 One, Two, Three (1961)
Old Mito, I see you're hard at work as usual.[CN] 米特老弟 很有干劲 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
I admire your efficiency.[CN] 我很欣赏你办事的干劲 Above the Law (1986)
Tony may be a good lawyer... but he loves anything dramatic.[CN] 他可是个好律师 工作充满了干劲 The Paradine Case (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top