ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

partisan

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partisan-, *partisan*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
partisan(n) พรรคพวก, See also: พวกเดียวกัน, Syn. factionist
partisan(n) กลุ่มหัวรุนแรง
partisan(adj) ซึ่งถือพรรคถือพวก, See also: ซึ่งลำเอียง, ซึ่งเข้าข้าง, Syn. biased, one-sided

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
partisan(พาร์ทิซัน) n. ผู้ถือข้าง, ผู้ถือพรรคถือพวก
bipartisan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง, ซึ่งถือพรรคถือพวก, ซึ่งเข้าข้าง
partisan(n) ผู้เข้าข้าง, พรรคพวก, พวกพ้อง, พลพรรค
partisanship(n) การแบ่งพวก, การถือพรรคถือพวก, การเข้าข้าง
nonpartisan(adj) ไม่เข้าข้าง, ไม่ลำเอียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partisanพรรคพวก, พลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisan politics; politics, partisanการเมืองแบบยึดแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisan, offensiveข้าราชการที่เข้าช่วยพรรคการเมืองอย่างออกหน้า (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

WordNet (3.0)
partisan(n) a fervent and even militant proponent of something, Syn. drumbeater, zealot, Ant. nonpartisan
partisan(n) a pike with a long tapering double-edged blade with lateral projections; 16th and 17th centuries, Syn. partizan
partisan(adj) devoted to a cause or party, Syn. partizan, Ant. nonpartisan
enthusiast(n) an ardent and enthusiastic supporter of some person or activity, Syn. partisan, partizan

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Partisan

n. [ F., fr. It. partigiano. See Party, and cf. Partisan a truncheon. ] [ Written also partizan. ] 1. An adherent to a party or faction; esp., one who is strongly and passionately devoted to a party or an interest. “The violence of a partisan.” Macaulay. [ 1913 Webster ]

Both sides had their partisans in the colony. Jefferson. [ 1913 Webster ]

2. (Mil.) (a) The commander of a body of detached light troops engaged in making forays and harassing an enemy. (b) Any member of such a corps. [ 1913 Webster ]

Partisan

a. [ Written also partizan. ] 1. Adherent to a party or faction; especially, having the character of blind, passionate, or unreasonable adherence to a party; as, blinded by partisan zeal. [ 1913 Webster ]

2. (Mil.) Serving as a partisan in a detached command; as, a partisan officer or corps. [ 1913 Webster ]


Partisan ranger (Mil.), a member of a partisan corps.
[ 1913 Webster ]

Partisan

n. [ F. pertuisane, prob. fr. It. partigiana, influenced in French by OF. pertuisier to pierce. It was prob. so named as the weapon of some partisans, or party men. Cf. Partisan one of a corps of light troops. ] A kind of halberd or pike; also, a truncheon; a staff. [ 1913 Webster ]

And make him with our pikes and partisans a grave. Shak. [ 1913 Webster ]

Partisanship

n. The state of being a partisan, or adherent to a party; feelings or conduct characteristic of a partisan. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are young partisans.เราเป็นลูกศิษย์หนุ่ม Idemo dalje (1982)
If necessary, the partisan way.ถ้าจำเป็นก็ให้พรรคพวก Idemo dalje (1982)
He's an inspector, the district vice-president, a prominent partisan.เขาเป็นผู้ตรวจสอบ, รองประธานเขตที่โดดเด่นพรรค Idemo dalje (1982)
Take me, for example, when I was a partisan.พาฉันไปเช่นตอนที่ฉันเป็นพรรคพวก Idemo dalje (1982)
Once, when I was already grown-up, a partisan, I peed in my pants.เมื่อผมโตขึ้นแล้ว, พรรคพวกฉันกินเข- ้าไปในกางเกงของฉัน Idemo dalje (1982)
You're a teacher and a partisan.แต่ไม่ใช่ที่นี่ คุณเป็นครูและพรรคพวก Idemo dalje (1982)
I was caught up in a five-front war against a partisan media, a partisan House of Congress, a partisan Ervin Committee.ผมต้องสู้กับศึกถึงห้าด้าน สู้กับสื่อที่ลำเอียง กับรัฐสภาที่แบ่งพรรคแบ่งพวก กรรมาธิการเออร์วินซึ่งมีความลำเอียง Frost/Nixon (2008)
He may not know Luther as well as you, but he's a damn sight better placed to be non-partisan.เขาอาจจะไม่รู้ลูเธอร์ดีเท่ากับคุณ แต่ฉิบหายเขาไม่เคยถือหางพรรคพวกเดียวกัน Episode #1.6 (2010)
Old partisans used to hole up here back in the day.พรรคพวกเราเคยใช้หลุมนี้ในการซ่อนตัว ในสมัยก่อน Resident Evil: Damnation (2012)
A dispatch from Turkey says the Germans have begun another general offensive against the Yugoslav partisans, and, in the Pacific, American troops on Los Negros fought a...ข่าวด่วนจากตุรกี ระบุว่าชาวเยอรมัน ได้เริ่มทำบางอย่าง เพื่อการรุกราน สู้กับพวกยูโกสลาเวีย Kill Your Darlings (2013)
You wanna watch a movie or something? (The partisans' "no time" playing) ♪ no timeเธออยากดูหนังหรือว่าทำอย่างอื่น? #ไม่มีเวลา# #ไม่มีเวลา# โอเค, เพลงนั่นกวนใจมากๆ The Great Unknown (2013)
I think I called him a Hitler partisan who distorted evidence in order to reach historically untenable conclusions.ผมคิดว่าผมเรียกเขาว่าฮิตเลอร์ พรรค ที่บิดเบือนหลักฐาน เพื่อที่จะบรรลุข้อสรุปในอดีตไม่ สามารถป้องกันได้ Denial (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรรคพวก(n) partisan, See also: followers, friends, Syn. พวก, พวกพ้อง, Example: เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน
พลพรรค(n) partisan, See also: friends, company, party, gang, associate, followers, Syn. พรรคพวก, พวกพ้อง, Example: พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นำพลพรรคความหวังใหม่ลงใต้ เจาะฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเสื้อแดง[khon seūa daēng] (n, exp) EN: red shirts ; red-shirted protesters  FR: chemises rouges [ fpl ] ; rouges [ mpl ] ; partisans de Thaksin Shinawatra [ mpl ] ; pro-Thaksin [ m ]
พรรคพวก[phakphūak] (n) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang  FR: partisans [ mpl ] ; entourage [ m ] ; amis [ mpl ]
ผู้ฝักใฝ่[phūfakfai] (n) EN: adherent ; partisan ; sympathizer  FR: partisan [ m ] ; sympathisant [ m ]
สมัครพรรคพวก[samakphakphūak] (n) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends  FR: partisans [ mpl ] ; clique [ f ]
สานุศิษย์[sānusit] (n) EN: disciple ; follower ; adherent  FR: disciple [ m ] ; partisan [ m ]
ถือพรรคถือพวก[theū phak theū phūak] (adj) EN: partisan ; cliquish
ถือพวก[theū phūak] (v, exp) EN: have a strong party spirit ; be partisan ; stick together
ถือพวก[theū phūak] (adj) EN: partisan ; cliquish

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
partisan
partisans
partisaned
partisanship

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partisan
partisans
partisanship

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
党派[dǎng pài, ㄉㄤˇ ㄆㄞˋ,   /  ] partisan; political party related #15,495 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一味[ひとあじ, hitoaji] (n, vs) clan; partisans; conspirators; gang; crew #13,879 [Add to Longdo]
パルチザン[paruchizan] (n) partisan (fre #16,341 [Add to Longdo]
一身[いっしん, isshin] (n) partisans; gang; conspirators [Add to Longdo]
超然内閣[ちょうぜんないかく, chouzennaikaku] (n) (Meiji or Taisho era) non-partisan cabinet [Add to Longdo]
超党派[ちょうとうは, choutouha] (n) nonpartisan; (P) [Add to Longdo]
党派根性[とうはこんじょう, touhakonjou] (n) partisan spirit (prejudice); partisanship; factionalism [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top