ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contrat

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contrat-, *contrat*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิกสัญญา[v. exp.] (bøkloēk sanyā) EN: cancel a contract   FR: annuler un contrat
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sanyā) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default   FR: rupture de contrat [f]
การเซ็นสัญญา[n. exp.] (kān sen sanyā) EN: signing a contract   FR: signature d'un contrat [f]
เลิกสัญญา[v. exp.] (loēk sanyā) EN: rescind ; cancel a contract   FR: dénoncer un contrat ; annuler un contrat ; rompre un contrat
หนังสือสัญญา[n.] (nangseū sanyā) EN: contract ; agreement ; compact ; treaty   FR: contrat [m] ; convention [f] ; traité [m] ; accord [m]
ผิดสัญญา[v. exp.] (phit sanyā) EN: break a contract ; break an agreement ; break a promise   FR: résilier un contrat ; rompre un contrat ; être en défaut ; manquer à sa promesse
เพิกถอนสัญญา[v. exp.] (phoēkthøn sanyā) EN: cancel a contract ; anul a contract ; cancel an agreement   FR: annuler un contrat
ระยะเวลาสัญญา[n. exp.] (rayawēlā sanyā) EN: duration of contract   FR: durée du contrat [f]
สัญญา[n.] (sanyā) EN: contract ; agreement ; booking   FR: contrat [m] ; convention [f] ; engagement [m] ; promesse [f] ; accord [m]
สัญญาเช่า[n. exp.] (sanyā chao) EN: contract of rent ; tenancy agreement ; lease   FR: contrat de location [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
contrat(n) |m| สัญญา, ข้อตกลง

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  contrat /kɔtʀa/ 
   contract

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top