ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

draw in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draw in-, *draw in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draw in(phrv) ดึง, See also: ลาก, Syn. haul in, pull in
draw in(phrv) มีแสงน้อยมาก, See also: มืดเร็วมาก
draw in(phrv) เคลื่อนเข้าข้างทาง, See also: เเล่นเข้าข้างทาง, Syn. get in
draw in(phrv) ทำให้ประทับใจ, See also: ดึงดูด, Syn. pull in
draw in(phrv) ชวนให้ร่วม, See also: ชักนำให้เข้าร่วม
draw in(phrv) ใช้หนี้
draw in(phrv) ระมัดระวังในการใช้เงิน
draw into(phrv) แล่นเข้าสู่สถานี (รถไฟ, รถโดยสาร)
draw into(phrv) กระตุ้นให้เข้าร่วม, See also: ดึงดูดให้ทำ
draw in one's claws(idm) หยุดโจมตี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before the turtle can draw in his head and his...ก่อนที่เต่าจะหดหัว แล้วก็หด... Burn After Reading (2008)
He's the biggest draw in this town, and if you're ready for something, we're ready for it.เขาเป็นการพนันครั้งที่ มากที่สุดในเมืองนี้ และหากนายพร้อมสำหรับ ทุกสิ่งเราก็พร้อมสำหรับมัน Fighting (2009)
You want to see the fastest draw in the west?คุณอยากจะเห็นอะไรที่มันแรงแบบสุดยอดมั๊ยล่ะ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
We'll be back for the next blood draw in 15 minutes.ฉันจะกลับมา เพื่อเจาะเลือดครั้งต่อไป ใน 15 นาที Last Temptation (2011)
Something's gotta draw in the out-of-towners, otherwise, we'd all go hungry.ไ่ม่งั้นพวกเราก็จะหิวกันหมด The Originals (2013)
Every breath you draw in my presence annoys me.ลมหายใจของเจ้าใกล้ๆข้า ทำให้ข้ารำคาญ The Lion and the Rose (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูบ(v) suck, See also: draw into, pump, Syn. ดูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูด[dūt] (v) EN: suck ; absorb ; imbibe ; soak up ; draw in  FR: sucer ; absorber ; aspirer
ระบาย[rabāi] (v) EN: paint ; draw in colour  FR: peindre ; colorier
สูบ[sūp] (v) EN: suck ; draw into ; pump  FR: pomper ; aspirer
ถอยร่น[thøiron] (v) EN: retreat in disarray ; withdraw in disarray

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き込む;引きこむ;引込む(io)[ひきこむ, hikikomu] (v5m, vt) to draw in; to win over [Add to Longdo]
引っ込める;引っこめる[ひっこめる, hikkomeru] (v1, vt) to draw in; to take in [Add to Longdo]
吸い寄せる;吸寄せる[すいよせる, suiyoseru] (v1, vt) to draw in; to attract [Add to Longdo]
導き入れる[みちびきいれる, michibikiireru] (v1, vt) to lead into; to draw into [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 draw in
   v 1: pull inward or towards a center; "The pilot drew in the
      landing gear"; "The cat retracted his claws" [syn: {draw
      in}, {retract}]
   2: direct toward itself or oneself by means of some
     psychological power or physical attributes; "Her good looks
     attract the stares of many men"; "The ad pulled in many
     potential customers"; "This pianist pulls huge crowds"; "The
     store owner was happy that the ad drew in many new customers"
     [syn: {attract}, {pull}, {pull in}, {draw}, {draw in}] [ant:
     {beat back}, {drive}, {force back}, {push back}, {repel},
     {repulse}]
   3: shape one's body into a curl; "She curled farther down under
     the covers"; "She fell and drew in" [syn: {curl up}, {curl},
     {draw in}]
   4: advance or converge on; "The police were closing in on him"
     [syn: {close in}, {draw in}]
   5: of trains; move into (a station); "The bullet train drew into
     Tokyo Station" [syn: {pull in}, {get in}, {move in}, {draw
     in}] [ant: {get out}, {pull out}]
   6: draw in as if by suction; "suck in your cheeks and stomach"
     [syn: {suck in}, {draw in}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top