ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

承包

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -承包-, *承包*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承包[chéng bāo, ㄔㄥˊ ㄅㄠ, ] contract, #4,704 [Add to Longdo]
承包[chéng bāo rén, ㄔㄥˊ ㄅㄠ ㄖㄣˊ, ] contractor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've thought it over, we can represent dead people's rights[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}我已經想好,索性承包死人權力屋 Ku qi de nü ren (2002)
Look, I'm a contractor. I'm no fucking shooter![CN] 我是建筑承包人不是杀手 Bait (2000)
The asking price isn't that high[CN] 承包人可没花这么点儿钱的 Platform (2000)
He'd been a construction contractor.[CN] 他成为一位建筑承包 Points (2001)
preparing to mobilize in Sri Lanka.[CN] 承包了准备向斯里兰卡集结的美军 所需的战备物资的供应 The Manchurian Candidate (2004)
Peter Bowman was here, subcontracting....[CN] 彼得波曼只是工程承包商 这就是爱丽丝 Proof of Life (2000)
To be frank, it's very simple[CN] 咱私下说,承包特别简单 Platform (2000)
We must resolve the privatisation issue today[CN] 这个承包的事,今天无论如何得有个眉目了 Platform (2000)
If you have money, you can privatise[CN] 就是以前公家的,现在你花钱承包 Platform (2000)
Chief, what do you think of privatisation? I'm not sure yet[CN] 团长,咱团里搞承包到底咱回事? Platform (2000)
You get your contractor to add an extra grand to the bill.[CN] 让你们的建筑承包商在帐单上多写一千块 The Wallpaper (2000)
If I do it, you'll be mine![CN] 我要承包你也归我啊? Platform (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top