ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

promise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promise-, *promise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
promise(vi, vt, n) ให้สัญญา, คำสัญญา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promise(n) คำสัญญา, See also: คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ, Syn. assurance, avowal, agreement, warrant
promise(vi) สัญญา, See also: รับปาก, ให้คำมั่น, Syn. plight, engage, Ant. deny, deceive
promise(vt) สัญญา, See also: รับปาก, ยืนยัน, ทำให้มั่นใจ, Syn. plight, engage, Ant. deny, deceive
promisee(n) ผู้รับสัญญา
promise to(phrv) สัญญากับ, See also: ให้คำสัญญากับ
promise well(phrv) เป็นสัญญาของความสำเร็จ
promise someone the moon(idm) ให้สัญญาในสิ่งที่มากเกินไป, See also: ให้สัญญาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promise(พรอม'มิส) n. สัญญา, คำมั่นสัญญา, ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา, ให้คำมั่นสัญญา, เป็นเครื่องบอก, รับปากจะแต่งงาน, ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก, แสดงอาการว่าจะเป็น,
promise landn. สวรรค์, สุขาวดี
promisee(พรอมมิซี') n. ผู้รับสัญญา
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม, การยอมรับ, การตกลงกันได้, สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม, ยอม, เป็นอันตราย, เป็นภัยต่อ, พัวพัน. vi. ประนีประนอม, อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra

English-Thai: Nontri Dictionary
promise(n) ข้อตกลง, คำสัญญา, คำมั่นสัญญา
promise(vt) สัญญา, ตกลง, แสดงท่าทีว่า, รับปากว่า
compromise(n) การประนีประนอม, การยอมความ, การออมชอม, การอะลุ้มอล่วย
compromise(vt) ประนีประนอม, ยอมความ, ยอมอ่อนข้อ, ออมชอม, อะลุ้มอล่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
promiseคำมั่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promise of saleคำมั่นในการซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Promise (Law)คำมั่น (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
promise to pay(n, jargon) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
promised land(n) ดินแดนแห่งความหวัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Promise not to tell?สัญญาว่าจะไม่บอก? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And another thing, please promise me never to wear black satin or pearls, or to be 36 years old.แล้วอีกอย่าง สัญญากับผมนะว่า คุณจะไม่ใส่ชุดซาตินสีดําเเละสร้อยไข่มุก - หรือว่าอายุ 36 Rebecca (1940)
I promise you I won't bring this up again, but before we end this conversation, would you answer just one more question?เอาล่ะ ฉันสัญญาว่าจะไม่ยกเรื่องนี้มาพูดอีก แต่ก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้กัน คุณจะตอบคําถามฉันอีกสักข้อได้มั้ย Rebecca (1940)
And I promise you, you wouldn't be ashamed of me.เเละฉันสัญญาว่าคุณจะไม่ขายหน้าเเน่ Rebecca (1940)
You won't lose your temper, will you? Promise me that they won't make you angry.คุณจะไม่โมโหออกมาใช่มั้ยค่ะ สัญญาสิว่าคุณจะไม่โกรธ Rebecca (1940)
I promise you, I won't be any trouble to you.ฉันสัญญาว่าจะไม่สร้างปัญหาให้กับคุณ Rebecca (1940)
I promise you the effect is purely transitory.ฉันสัญญา ผลที่ได้คืออย่างหมดจด ชั่วคราว มันสวมปิดอย่างรวดเร็ว Help! (1965)
He promises that the deal is too good to refuse.เขาสัญญาว่าข้อตกลงเป็นสิ่งที่ดีเกินไปที่จะปฏิเสธ The Godfather (1972)
"They promise the moon.♪ ต่างสัญญาให้ดาวเดือน ♪ Blazing Saddles (1974)
I promise you, the nights aren't long. You'll soon get used to it.กลางคืนไม่ยาวนานหรอก อีกไม่นานคุณก็จะชินกับมัน The Little Prince (1974)
I promise they'll hear about this disgrace.ฉันสัญญาว่าพวกเขาจะได้ยิน เกี่ยวกับความอับอายขายหน้านี้ Mad Max (1979)
I promise I can change.ผมสัญญาว่าผมจะเปลี่ยนแปลง Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promiseAbide by your promise.
promiseAlbert is the last person to break a promise.
promiseAlways come by the time of the promise.
promiseA man who breaks his promises cannot be trusted.
promiseAn evening glow often promises good weather.
promiseAnyone who has made a promise should keep it.
promiseA promise given under a threat is worthless.
promiseA promise is a promise.
promiseA promise made is a debt unpaid.
promiseAs is often the case with her, she broke her promise.
promiseBut, he didn't keep his promise.
promiseBut Susan promised that she would call.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับคำ(v) promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai Definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
สัญญา(v) promise, See also: vow, Syn. ให้คำมั่น, รับประกัน, ให้สัญญา
หลักประกัน(n) security, See also: promise, assurance, Example: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้องถิ่น, Thai Definition: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย
สัตย์(n) promise, See also: pledge, oath, faith, Syn. คำมั่น, คำสาบาน, คำสัญญา, Example: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่, Thai Definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น
ตกปากรับคำ(v) promise, See also: assure, give one's word, give an undertaking, pledge, undertake, vow, Example: เขาตกปากรับคำแล้วว่าจะช่วยดูแลลูกของเราเป็นอย่างดี, Thai Definition: ตกลงหรือรับรองว่าจะทำตามนั้น
รับปาก(v) give one's word, See also: promise, assure, give an undertaking, undertake, vow, pledge, Syn. สัญญา, ให้คำมั่น, Example: ท่านประธานาธิบดีรับปากอย่างไม่มีเลศนัย, Thai Definition: สัญญาว่าจะทำตามถ้อยคำที่พูดกัน
คำสัตย์(n) promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำปฏิญาณ, คำมั่น, สัจจะ, Example: เขาให้คำสัตย์ว่าจะไม่หนี, Thai Definition: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำสาบาน(n) promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำมั่น, คำมั่นสัญญา, Thai Definition: คำปฏิญาณโดยกล่าวอ้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน
คำสัญญา(n) promise, See also: vow, pledge, oath, swearer, Syn. คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ, Example: เขาทำอะไรไม่ได้ตามชอบใจเพราะมีคำสัญญาของเขาเป็นชนักติดหลังอยู่
คำมั่น(n) promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ, Example: เธอเคยให้สัญญาว่าจะแบ่งสรรอำนาจให้แต่ก็ลืมคำมั่นนั้น, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
เบี้ยว[bīo] (v, exp) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit  FR: renier sa parole
ให้สัญญา[hai sanyā] (v, exp) EN: promise  FR: donner sa parole
การผิดสัญญา[kān phit sanyā] (n, exp) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default  FR: rupture de contrat [ f ]
การประนีประนอม[kān pranīpranøm] (n) EN: compromise  FR: compromis [ m ]
คำมั่น[khamman] (n) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking  FR: promesse [ f ] ; voeu [ m ] ; engagement [ m ]
คำมั่นสัญญา[khamman sanyā] (n) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer  FR: promesse [ f ] ; voeu [ m ] ; engagement [ m ]
คำสัญญา[khamsanyā] (n) EN: promise  FR: promesse [ f ]
คำสัตย์[khamsat] (n) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant
ขยับ[khayap] (v) EN: make a move ; be on thepiont of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROMISE
PROMISED
PROMISES

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promise
promised
promises

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, / ] promise; consent #2,907 [Add to Longdo]
许诺[xǔ nuò, ㄒㄩˇ ㄋㄨㄛˋ,   /  ] promise; pledge #16,517 [Add to Longdo]
约言[yuē yán, ㄩㄝ ㄧㄢˊ,   /  ] promise; one's word; pledge; abbreviation #165,167 [Add to Longdo]
头角峥嵘[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ,     /    ] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts #238,787 [Add to Longdo]
说话要算数[shuō huà yào suàn shù, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄠˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ,      /     ] promises must be kept [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eheversprechen { n }promise of marriage [Add to Longdo]
Heiratsversprechen { n }promise to marry [Add to Longdo]
Versprechen { n }; Versprechung { f }; Zusage { f } | Versprechen { pl }; Versprechungen { pl }; Zusagen { pl } | sein Versprechen halten | ein Versprechen geben (halten; brechen) | jdm. große Versprechungen machen | jdn. mit Versprechungen abspeisenpromise | promises | to keep one's promise | to make (keep; break) a promise | to promise someone the earth | to palm sb. off with promises [Add to Longdo]
Zahlungsversprechen { n }promise to pay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) { ling } (See 約音) contraction (in phonetics); (P) #405 [Add to Longdo]
違う[ちがう, chigau] (v5u, vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P) #2,504 [Add to Longdo]
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r, vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P) #3,330 [Add to Longdo]
約束[やくそく, yakusoku] (n, vs) (1) arrangement; promise; appointment; pact; engagement; (2) convention; rule; (P) #3,422 [Add to Longdo]
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P) #6,602 [Add to Longdo]
和解[わかい(P);わげ, wakai (P); wage] (n, vs, adj-no) (1) reconciliation; settlement; accommodation; compromise; mediation; rapprochement; (2) (わかい only) (legal) settlement; (3) (arch) translation of a foreign language into Japanese; (P) #7,237 [Add to Longdo]
予言(P);預言;兼言[よげん(予言;預言)(P);かねごと(予言;兼言), yogen ( yogen ; yogen )(P); kanegoto ( yogen ; ken gen )] (n, vs, adj-no) prediction; promise; prognostication; (P) #9,099 [Add to Longdo]
妥協[だきょう, dakyou] (n, vs) compromise; giving in; (P) #11,136 [Add to Longdo]
旧約[きゅうやく, kyuuyaku] (n) (1) old promise; old agreement; old covenant; (2) (abbr) (See 旧約聖書) Old Testament; (P) #14,404 [Add to Longdo]
公約[こうやく, kouyaku] (n, vs, adj-no) public commitment or promise; (P) #18,896 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promise \Prom"ise\, a. [F. promesse, L. promissum, fr.
   promittere, promissum, to put forth, foretell, promise; pro
   forward, for + mittere to send. See {Mission}. ]
   [1913 Webster]
   1. In general, a declaration, written or verbal, made by one
    person to another, which binds the person who makes it to
    do, or to forbear to do, a specified act; a declaration
    which gives to the person to whom it is made a right to
    expect or to claim the performance or forbearance of a
    specified act.
    [1913 Webster]
 
       For if the inheritance be of the law, it is no more
       of promise: but God gave it to Abraham by promise.
                          --Gal. iii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An engagement by one person to another, either in
    words or in writing, but properly not under seal, for the
    performance or nonperformance of some particular thing.
    The word promise is used to denote the mere engagement of
    a person, without regard to the consideration for it, or
    the corresponding duty of the party to whom it is made.
    --Chitty. Parsons. Burrill.
    [1913 Webster]
 
   3. That which causes hope, expectation, or assurance;
    especially, that which affords expectation of future
    distinction; as, a youth of great promise. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       My native country was full of youthful promise. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   4. Bestowal, fulfillment, or grant of what is promised.
    [1913 Webster]
 
       He . . . commanded them that they should not depart
       from Jerusalem, but wait for the promise of the
       Father.                --Acts i. 4.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promise \Prom"ise\, v. i.
   [1913 Webster]
   1. To give assurance by a promise, or binding declaration.
    [1913 Webster]
 
   2. To afford hopes or expectation; to give ground to expect
    good; rarely, to give reason to expect evil.
    [1913 Webster]
 
       Will not the ladies be afeard of the lion?
       I fear it, I promise you.       --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promise \Prom"ise\, v. t. [imp. & p. p. {Promised}; p. pr. & vb.
   n. {Promising}.]
   [1913 Webster]
   1. To engage to do, give, make, or to refrain from doing,
    giving, or making, or the like; to covenant; to engage;
    as, to promise a visit; to promise a cessation of
    hostilities; to promise the payment of money. "To promise
    aid." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To afford reason to expect; to cause hope or assurance of;
    as, the clouds promise rain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To make declaration of or give assurance of, as some
    benefit to be conferred; to pledge or engage to bestow;
    as, the proprietors promised large tracts of land; the
    city promised a reward.
    [1913 Webster]
 
   {Promised land}. See {Land of promise}, under {Land}.
 
   {To promise one's self}.
    (a) To resolve; to determine; to vow.
    (b) To be assured; to have strong confidence.
      [1913 Webster]
 
         I dare promise myself you will attest the truth
         of all I have advanced.      --Rambler.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promise
   n 1: a verbal commitment by one person to another agreeing to do
      (or not to do) something in the future
   2: grounds for feeling hopeful about the future; "there is
     little or no promise that he will recover" [syn: {promise},
     {hope}]
   v 1: make a promise or commitment [syn: {promise}, {assure}]
   2: promise to undertake or give; "I promise you my best effort"
   3: make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome
     of an election" [syn: {predict}, {foretell}, {prognosticate},
     {call}, {forebode}, {anticipate}, {promise}]
   4: give grounds for expectations; "The new results were
     promising"; "The results promised fame and glory"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top