ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อผูกพัน

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อผูกพัน-, *ข้อผูกพัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อผูกพัน[N] commitment, See also: obligation, pledge, Syn. ข้อผูกมัด, ข้อสัญญา, พันธะ, สัญญาผูกมัด, Example: ข้อผูกพันเรื่องการส่งออกข้าวระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกำลังจะสิ้นสุดลง, Count unit: ข้อ, ประการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engagementข้อผูกพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-obit bondข้อผูกพันที่จะชำระหนี้เมื่อบุคคลที่ระบุไว้ถึงแก่ความตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Take or Payข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซ
ข้อผูกพันในการซื้อขายก๊าซซึ่งผู้ซื้อได้ตกลงกับผู้ขายที่จะซื้อและรับก๊าซในปริมาณที่ตกลงไว้ ถ้าผู้ซื้อไม่สามารถรับก๊าซในปริมาณและระยะเวลาที่ตกลงไว้ จะต้องจ่ายมูลค่าก๊าซที่ยังไม่ได้รับไปก่อนแล้วไปรับก๊าซคืนในปีถัดไป (Make-up) (ดูคำ Make-up Gas) [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In fact the corporation is legally bound to put its bottom line ahead of everything else even the public good.อันที่จริง บรรษัทมีข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ต้องยึดถือธาตุแท้ของตนเหนือสิ่งใด แม้แต่ผลประโยชน์ของส่วนรวม The Corporation (2003)
"Incidentally, water horse, my dear friend I'm wondering, if you've no other pressing engagements could I trouble you to carry me across the loch on your back?คือบังเอิญว่า เจ้าม้าน้ำเอ๋ย เจ้าเพื่อนรัก ฉันอยากรู้ว่า ถ้าเจ้าไม่มี ข้อผูกพันธ์ อันใด ..ฉันอยากให้แกพาฉันข้ามทะเลสาปนี้ไปได้มั้ย The Water Horse (2007)
All these years, there's bound to be degradation.ปีทั้งหมดนี้,มีข้อผูกพันที่จะลดลง Water (2009)
If you wanted to, you know, have a bit of fun, holiday fling, no obligations.ถ้าเธออยากจะ... สนุกนิดๆ หน่อยๆ ชั่วครู่ชั่วยาม ไม่มีข้อผูกพัน One Day (2011)
It's all legal and binding.ทั้งหมดเป็นข้อผูกพันตามกฏหมาย Pain & Gain (2013)
And this, this is a contract. It's legally binding.แล้วนี่ นี่ก็เป็นสัญญา มีข้อผูกพันทางกฎหมาย Salesmen Are Like Vampires (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อผูกพัน[n.] (khøphūkphan) EN: commitment ; obligation ; pledge   FR: obligation [f] ; engagement [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
band[N] พันธะ, See also: ข้อผูกพัน, ข้อผูกมัด, Syn. bond
undertaking[N] ข้อผูกพัน, See also: สัญญา, Syn. promise, pledge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
obligation(ออบละเก'เชิน) n. พันธะ,ความจำเป็น,ภาวะหน้าที่,หน้าที่,ข้อผูกพัน,เกณฑ์,หนี้,การบังคับ,บุญคุณ,ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ,สัญญา,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,เงินชำระหนี้., See also: obligative adj., Syn. duty,debt
obligatory(อะบลิก'กะโทรี,-ทอ'รี,ออบ'ละกะโทรี) adj. เป็นพันธะ,เป็นภาระหน้าที่,จำเป็น,จำต้อง,เป็นข้อผูกพัน., See also: obligatorily adv.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
material obligation ข้อผูกพันเป็นสำคัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top