ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกร็ง

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกร็ง-, *เกร็ง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกร็ง(v) contract, See also: harden, tense, shorten, reduce, shrink, Ant. คลาย, Example: เราต่างนั่งซึม ศีรษะหลุบต่ำ เกร็งมือทั้งสองข้างจนเส้นเอ็นที่ลำแขนเต้นระริก, Thai Definition: ทำกล้ามเนื้อให้แข็ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกร็ง(เกฺร็ง) ก. ทำกล้ามเนื้อให้แข็ง เช่น เกร็งข้อ เกร็งแขน.
เกร็ง(เกฺร็ง) ว. อาการที่กล้ามเนื้อเป็นต้นแข็งอย่างงอไม่ได้ เช่น มือเกร็ง เท้าเกร็ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isometricเกร็งกล้ามเนื้อ, ไอโซเมตริก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK, just relax your arm. Relax your arm. Relax.เอาล่ะ อย่าเกร็งแขน ผ่อนคลายซะ The Lawnmower Man (1992)
Remember, keep your hands soft and your mind clear.จำไว้ ทำมือสบาย ๆ อย่าเกร็ง ทำใจให้สบาย Cool Runnings (1993)
Well, most importantly here, when you do get in the sled, you have to get in with catlike movements; you need to get relaxed.สิ่งสำคัญเวลาคุณจะเข้าไปในสเลด คุณต้องเคลื่อนไหวเหมือนแมว คุณต้องผ่อนคลายไม่เกร็ง Cool Runnings (1993)
Try again. Relax your shoulders.ลองอีกที อย่าเกร็งไหล่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง Pinocchio (1940)
Gentlemen, please, rest your sphincters.ทุกท่าน อย่างเกร็งไปเลย Blazing Saddles (1974)
- Just relax your face.- อย่าเกร็งหน้า Titanic (1997)
Pull back on this lever, free up the jam and you can access--ดันกลับเข้าไปไม่ต้องเกร็ง แค่นี้เอง Rock Star (2001)
I always get nervous before I go on, you know.ผมก็เป็น ผมเกร็งก่อนขึ้นพูดทุกที Maid in Manhattan (2002)
You know when I come here most is when I have to make a speech... and I get nervous.รู้ไหม ผมมาที่นี่บ่อยสุด เวลาผมต้องกล่างสุนทรพจน์... ...แล้วรู้สึกเกร็ง Maid in Manhattan (2002)
- You get nervous?-คุณก็เกร็งเหรอฮะ -แน่นอน Maid in Manhattan (2002)
See, I-I had to find something to draw all the nervous energy away from my heart.มันดูดความเกร็งไปจากหัวใจ Maid in Manhattan (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกร็ง[kreng] (v) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink  FR: contracter
เกร็ง[kreng] (adj) EN: tense  FR: rigide ; crispé ; tendu

English-Thai: Longdo Dictionary
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, See also: bronchus, bronchi

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flex(vt) เกร็ง (กล้ามเนื้อ)
gather up(phrv) เกร็ง, See also: รวบรวมกำลัง
taut(adj) เกร็ง (เช่น กล้ามเนื้อเกร็ง), Syn. tense
tauten(vi) ตึง, See also: เกร็ง, Syn. contract, stretch, tense, Ant. relax, loosen
twitch(vi) กระตุก, See also: เกร็งกระตุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
catalepsy(แคท'ทะเลพซี) n. ภาวะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อในร่างกายบางส่วน/ทำให้ร่างอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งชั่วขณะ, See also: cataleptic adj. ดูcatalepsy
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา, คำย่อ, รูปแบบย่อ -v. หด, ย่น, ขมวด, เกร็ง, ติด (โรค, นิสัย) , ทำ (หนี้สิน) , ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว, การหดเกร็ง, การหดสั้น, คำย่อ, ศัพท์ย่อ, การติดต่อ
contractive(-ทิฟว) adj. ซึ่งหดเกร็งได้., See also: contractiveness n
contracturen. การหดตัวของกล้ามเนื้อเนื่องจากอาการเกร็งตัว แผลเป็นหรืออัมพาต
convulse(คันวัลสฺ') { convulsed, convulsing, convulses } vt. สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง, ทำให้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงด้วยการหัวเราะ (ความโกรธ ความเจ็บปวด หรืออื่น ๆ) , ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างรุนแรง, ทำให้ชัก
convulsion(คันวัล'เชิน) n.อาการชักกระตุก, การหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง, การสั่นอย่างรุนแรง, การหัวเราะท้องแข็ง, Syn. fit, spasm, tremor
convulsive(คันวัล'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับมีลักษณะอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง, เกี่ยวกับอาการชักกระตุก., See also: convulsiveness n. ดูconvulsive, Syn. fifful, jerky
crick(คริค) n. อาการกล้ามเนื้อเกร็งและปวด, โดยเฉพาะที่คอและหลัง) , ลำธาร, ลำคลอง vt. บิด, Syn. spasm

English-Thai: Nontri Dictionary
contract(vi, vt) หด, เกร็ง, ขมวด, จำกัดให้แคบ, ย่น, ทำสัญญา, ติดโรค
contraction(n) การหดตัว, การเกร็ง, การจำกัดให้แคบ, คำย่อ, ศัพท์ย่อ
convulsion(n) อาการชัก, อาการสั่น, อาการหดเกร็ง, อาการบิดเบี้ยว
convulsive(adj) เกี่ยวกับการหดเกร็ง, เกี่ยวกับการชักกระตุก
throes(n) ความเจ็บปวด, ความลำเค็ญ, อาการปวดเกร็ง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top